Sunday, July 1, 2018

Thứ Hai Tuần XIII Thường Niên – Năm B - II – 2-7-2018


Thu Hai XIII TN
Mát-thêu 8:18-22
18 Thấy xung quanh có đám đông, Đức Giê-su ra lệnh sang bờ bên kia.19 Một kinh sư tiến đến thưa Người rằng: "Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo."20 Đức Giê-su trả lời: "Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu."21 Một môn đệ khác thưa với Người: "Thưa Ngài, xin cho phép con về chôn cất cha con trước đã."22 Đức Giê-su bảo: "Anh hãy đi theo tôi, cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ."
(Trích Phúc âm Mát-thêu bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.      Lời Chúa Giêsu trong Phúc âm Mát-thêu hôm nay đề cập về việc đi theo Ngài.  Trước hết, cần phải có thái độ nào khi theo Chúa?  Nếu tôi đi theo Chúa chỉ vì tin rằng cầu gì được nấy, và cuộc đời sẽ mãi mãi là mầu hồng, tôi lầm to.  Chúa Giêsu không hứa chuyện đó. Chúa Giêsu nói những ai theo Ngài còn khổ hơn cả chim, chồn, nói theo kiểu Việt Nam là: khổ hơn con chó!  Chim chồn còn có hang và có tổ, còn theo Chúa chỗ gối đầu cũng không có, huống chi một “mảnh đất cắm dùi!”  Trong giờ cầu nguyện này tôi muốn nhìn thẳng vào ơn gọi của tôi như là tu sĩ, độc thân hoặc lập gia đình.  Tôi có thật sự đang theo Chúa không?  Tôi có theo Chúa vì Chúa hay vì để cầu tiến cho bản thân và gia đình? 
2.      Thứ đến, Chúa Giêsu nói đến những ai theo Ngài phải dứt khoát và khẩn thiết, hơn cả việc mai táng người thân.  Điều này không có ý nói cứ để người thân chết thối trong nhà, nhưng là làm gì thì làm, đừng để bất cứ cái gì đánh mất, hoặc chi phối ơn gọi theo Chúa.  Tôi muốn xem lại: Chúa thật sự có là số một trong đời sống của tôi không hay Chúa đang đứng cuối bảng ưu tiên của tôi?  Tôi sẽ làm gì đây và sẽ sửa đổi thế nào nếu tôi đối với Chúa chỉ là một mối tình hờ?     
Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment