Monday, July 9, 2018

Thứ Ba Tuần XIV Thường Niên – Năm B - II – 10-7-2018


Thu Ba XIV TN
Mát-thêu 9:32-34
32 Họ vừa đi ra thì người ta đem đến cho Đức Giê-su một người câm bị quỷ ám.33 Khi quỷ bị trục xuất rồi, thì người câm nói được. Dân chúng kinh ngạc, nói rằng: "Ở Ít-ra-en, chưa hề thấy thế bao giờ!"34 Nhưng người Pha-ri-sêu lại bảo: "Ông ấy dựa thế quỷ vương mà trừ quỷ."
(Trích Phúc âm Mát-thêu bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.      Một điều tôi có thể nhận thấy trong các phúc âm đó là ở những chỗ nào Chúa Giêsu đến, những nơi ấy người ta được khỏi bệnh, khỏi bị quỷ ám và được giải thoát.  Trình thuật hôm nay nói đến Chúa Giêsu chữa người bị quỷ ám và làm cho người này nói được trở lại.  Tôi muốn xem lại tôi có bị quỷ ám không?  Nếu không sao tôi không thể nói được những tiếng yêu thương?  Nếu không sao tôi không thể nói những lời ca tụng Thiên Chúa?  Nếu không sao tôi vẫn “câm như hến” trước những bất công và đau khổ của những anh chỉ em xung quanh tôi?  Nếu tôi bị quỷ ám, tôi muốn xin Chúa Giêsu làm gì cho tôi trong lúc này? 
2.      Những người Pha-ri-sêu vốn không thích Chúa Giêsu, họ cảm thấy Ngài như cái gai trong mắt họ, vì thế thái độ của họ trước những việc làm của Chúa Giêsu đó là: chụp mũ.  Họ chụp mũ rằng Chúa Giêsu đã dựa vào tướng quỷ để trừ quỷ.  Tôi để ý xem, tôi có thái độ chụp mũ người khác không?  Tôi có che mắt, bịt tai phủ nhận sự thật, sự tốt đẹp nơi những người khác, nhưng chỉ luôn rình chụp mũ bất cứ ai không đồng quan điểm với tôi?  Tôi muốn nói gì với Chúa Giêsu về thái độ sống của tôi? 
Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment