Friday, July 6, 2018

Thứ Bảy Tuần XIII Thường Niên – Năm B - II – 7-7-2018


Thu Bay XIII TN
Mát-thêu 9:14-17
14Bấy giờ, các môn đệ ông Gio-an tiến lại hỏi Đức Giê-su rằng: "Tại sao chúng tôi và các người Pha-ri-sêu ăn chay, mà môn đệ ông lại không ăn chay?"15 Đức Giê-su trả lời: "Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể than khóc, khi chàng rể còn ở với họ? Nhưng khi tới ngày chàng rể bị đem đi rồi, bấy giờ họ mới ăn chay.16 Chẳng ai lấy vải mới mà vá áo cũ, vì miếng vá mới sẽ co lại, khiến áo rách lại càng rách thêm.17 Người ta cũng không đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy, bầu sẽ bị nứt: rượu chảy ra và bầu cũng hư. Nhưng rượu mới thì đổ vào bầu mới: thế là giữ được cả hai."
(Trích Phúc âm Mát-thêu bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.      Lời dạy của Chúa Giêsu trong bài đọc hôm nay hướng tôi đến điều rất quan trọng trong cuộc sống đó là: nhận biết những dấu chỉ của thời đại – Rượu mới phải đổ vào bầu da mới; áo mới không đi với vải cũ.  Trong giờ cầu nguyện này tôi có thể xem lại đời sống và cách thực hành đức tin của tôi có đang trái nghịch tân-cổ, già-trẻ, khiến đời sống của tôi, của gia đình tôi đang trở nên xáo trộn?  Tôi xin cho được ánh sáng giúp tôi nhận ra những trái nghịch này và sức mạnh dám thay đổi.
2.      Rượu mới và vải mới là dấu chỉ của sức sống mới.  Vải cũ và bầu da cũ là một truyền thống đã trải dài bằng kinh nghiệm của cuộc sống.  Cả hai điều này đều đẹp và cần quý trọng.  Nếu không có mới, cuộc sống sẽ buồn tẻ và già cỗi.  Nếu không có cũ, cuộc sống sẽ rỗng tuếch và hụt hẫng.  Chúa Giêsu không đả kích cũ mà cũng chẳng tôn sùng mới, Ngài chỉ mời gọi tôi đi tìm một sự hài hòa cho cả hai, tìm chỗ đứng cho cả hai.  Hài hòa có thể là một thách đố trong tôi lúc này chăng?  Tôi muốn tâm sự với Chúa Giêsu trong lúc này.  Bỏ cũ để chạy theo mới, hoặc tôn cũ và coi thường mới ư?  Khó khăn lắm!  Tôi muốn bàn chuyện này với Chúa Giêsu xem Ngài nghĩ sao. 
Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment