Sunday, April 30, 2017

Thứ Hai Tuần III Phục Sinh – 01-05-2017

Thu Hai Tuan III PS

Tông Đồ Công Vụ 6:8-15

8Ông Tê-pha-nô được đầy ân sủng và quyền năng, đã làm những điềm thiêng dấu lạ lớn lao trong dân. 9Có những người thuộc hội đường gọi là hội đường của nhóm nô lệ được giải phóng, gốc Ky-rê-nê và A-lê-xan-ri-a, cùng với một số người gốc Ki-li-ki-a và A-xi-a, đứng lên tranh luận với ông Tê-pha-nô. 10Nhưng họ không địch nổi lời lẽ khôn ngoan mà Thần Khí đã ban cho ông. 11Bấy giờ, họ mới xui mấy người phao lên rằng: "Chúng tôi đã nghe hắn nói lộng ngôn xúc phạm đến ông Mô-sê và Thiên Chúa." 12Họ sách động dân và các kỳ mục cùng kinh sư, rồi ập đến bắt ông và điệu đến Thượng Hội Đồng. 13Họ đưa mấy người chứng gian ra khai rằng: "Tên này không ngừng nói những lời phạm đến Nơi Thánh và Lề Luật. 14Vì chúng tôi đã nghe hắn nói rằng Giê-su người Na-da-rét sẽ phá huỷ nơi này và thay đổi những tục lệ mà ông Mô-sê đã truyền lại cho chúng ta." 15Toàn thể cử toạ trong Thượng Hội Đồng đều nhìn thẳng vào ông Tê-pha-nô, và họ thấy mặt ông giống như mặt thiên sứ.
(Trích Sách Tông Đồ Công Vụ theo bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.     Phó tế Tê-pha-nô được đầy Thánh Thần, ông đã đối đáp một cách khôn ngoan và đã can đảm làm chứng cho Chúa cho dù bị bắt bớ và vu khống.  Ông trở thành vị tử đạo đầu tiên trong Giáo hội.  Tôi muốn đọc lại đoạn văn trên và muốn đi vào con người của ông để thấy được lửa nhiệt thành đang bừng cháy trong ông, để hiểu được lòng yêu mến của ông với Chúa Giêsu, với chân lý mà ông đang dùng cả con người ông để làm chứng.  Tôi muốn nói chuyện riêng với ông và xin ông giúp tôi có được niềm tin, sự yêu mến và lòng can đảm như ông.

2.     Giữa những sôi sục điên tiết của bao nhiêu người, con người Tê-pha-nô vẫn tỏa sáng như một thiên thần.  Đời sống của ông chắc hẳn phải có Chúa.  Trái tim của ông phải là trái tim của yêu thương.  Tâm trí của ông phải thật trong sáng.  Tôi có kinh nghiệm bị hiểu lầm và chống đối mà lòng tôi vẫn bình an và tràn đầy yêu thương và tin tưởng vào Chúa chưa?  Điều gì khiến tôi chưa có được những đặc tính này?  Tôi muốn xin Chúa huấn luyện tôi trong giây phút này. 
Phạm Đức Hạnh, SJ

Saturday, April 29, 2017

Chúa Nhật III Phục Sinh – 30-04-2017

Chua Nhat III PS

Luca 24:13-35

13Cũng ngày hôm ấy, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Em-mau, cách Giê-ru-sa-lem chừng mười một cây số. 14Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. 15Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giê-su tiến đến gần và cùng đi với họ. 16Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra Người. 17Người hỏi họ: "Các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy?" Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu. 18Một trong hai người tên là Cơ-lê-ô-pát trả lời: "Chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Giê-ru-sa-lem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay." 19Đức Giê-su hỏi: "Chuyện gì vậy?" Họ thưa: "Chuyện ông Giê-su Na-da-rét. Người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. 20Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp Người để Người bị án tử hình, và đã đóng đinh Người vào thập giá. 21Phần chúng tôi, trước đây vẫn hy vọng rằng chính Người là Đấng sẽ cứu chuộc Ít-ra-en. Hơn nữa, những việc ấy xảy ra đến nay là ngày thứ ba rồi. 22Thật ra, cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, 23không thấy xác Người đâu cả, về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng Người vẫn sống. 24Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ, và thấy sự việc y như các bà ấy nói; còn chính Người thì họ không thấy." 25Bấy giờ Đức Giê-su nói với hai ông rằng: "Các anh chẳng hiểu gì cả! Lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ! 26Nào Đấng Ki-tô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của Người sao? 27Rồi bắt đầu từ ông Mô-sê và tất cả các ngôn sứ, Người giải thích cho hai ông những gì liên quan đến Người trong tất cả Sách Thánh. 28Khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giê-su làm như còn phải đi xa hơn nữa. 29Họ nài ép Người rằng: "Mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều, và ngày sắp tàn." Bấy giờ Người mới vào và ở lại với họ. 30Khi đồng bàn với họ, Người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, và bẻ ra trao cho họ. 31Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra Người, nhưng Người lại biến mất. 32Họ mới bảo nhau: "Dọc đường, khi Người nói chuyện và giải thích Kinh Thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao?" 33Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Giê-ru-sa-lem, gặp Nhóm Mười Một và các bạn hữu đang tụ họp tại đó. 34Những người này bảo hai ông: "Chúa trỗi dậy thật rồi, và đã hiện ra với ông Si-môn." 35Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi Người bẻ bánh.
(Trích Phúc Âm Luca theo bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.     Một điểm rất thường thấy trong các trình thuật Phục Sinh đó là Chúa Giêsu hiện đến an ủi những ai đang sầu khổ.  Hai môn đệ trên cũng như bao nhiêu môn đệ khác đã mất phương hướng, thất vọng, sợ hãi và buồn sầu vì thầy của họ vừa bị giết.  Chúa Giêsu sống lại và đã đến an ủi họ, như là việc làm đầu tiên của Ngài.  Tôi có thể làm gì khi tôi đang sống trong Mùa Phục Sinh?  Ai là những người cần sự an ủi và đỡ nâng trong lúc này?  Đời sống tôi, lời nói và hành động của tôi có thể đem đến niềm vui, hy vọng và hạnh phúc cho họ chăng?
2.     Tôi có thể đọc lại trình thuật trên và đặt mình vào trong hành trình của hai môn đệ và Chúa Giêsu cũng hiện đến bên tôi.  Tôi nhận ra Ngài không?  Ngài nói gì với tôi?  Tôi đối đáp như thế nào với Ngài?  Lời Ngài nói có làm cho tôi vui, hy vọng, phấn khởi không?  Tôi muốn đi vào những đối đáp với các ngài trong giờ cầu nguyện này.

3.     Sauk hi họ nhận ra Chúa Giêsu đã sống lại và được Ngài an ủi, trong lòng họ như có lửa, trở nên đầy hăng hái trở về chia vui với mọi người.  Chúa Giêsu đã phục sinh, lòng tôi hiện giờ ra sao?  Có một chút lửa gì biến đổi lòng tôi lúc này không hay đời sống đức tin của tôi vẫn ù lì, thụ động như bao năm nay?  Nếu chưa có một sự biến đổi, tôi muốn nói gì và xin Chúa điều gì trong lúc này? 
Phạm Đức Hạnh, SJ 

Friday, April 28, 2017

Thứ Bảy Tuần II Phục Sinh – 29-04-2017

Thu Bay Tuan II PSTông Đồ Công Vụ 6:1-7

1Thời đó, khi số môn đệ thêm đông, thì các tín hữu Do-thái theo văn hoá Hy-lạp kêu trách những tín hữu Do-thái bản xứ, vì trong việc phân phát lương thực hằng ngày, các bà goá trong nhóm họ bị bỏ quên. 2Bởi thế, Nhóm Mười Hai triệu tập toàn thể các môn đệ và nói: "Chúng tôi mà bỏ việc rao giảng Lời Thiên Chúa để lo việc ăn uống, là điều không phải. 3Vậy, thưa anh em, anh em hãy tìm trong cộng đoàn bảy người được tiếng tốt, đầy Thần Khí và khôn ngoan, rồi chúng tôi sẽ cắt đặt họ làm công việc đó. 4Còn chúng tôi, chúng tôi sẽ chuyên lo cầu nguyện và phục vụ Lời Thiên Chúa." 5Đề nghị trên được mọi người tán thành. Họ chọn ông Tê-pha-nô, một người đầy lòng tin và đầy Thánh Thần, cùng với các ông Phi-líp-phê, Pơ-rô-khô-rô, Ni-ca-no, Ti-môn, Pác-mê-na và ông Ni-cô-la, một người ngoại quê An-ti-ô-khi-a đã theo đạo Do-thái. 6Họ đưa các ông ra trước mặt các Tông Đồ. Sau khi cầu nguyện, các Tông Đồ đặt tay trên các ông. 7Lời Thiên Chúa vẫn lan tràn, và tại Giê-ru-sa-lem, số các môn đệ tăng thêm rất nhiều, lại cũng có một đám rất đông các tư tế đón nhận đức tin.
(Trích Sách Tông Đồ Công Vụ theo bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.     Đã là con người là có vấn đề.  Đã sống chung với nhau là có vấn đề, dù ở thời đại nào cũng thế, văn hóa nào cũng vậy, và tín đồ nào cũng thế.  Cái hay của cộng đoàn Kitô hữu tiên khởi là họ thấy vấn đề và giải quyết vấn đề, trước hết quan tâm đến những người yếu kém nhất trong cộng đoàn.  Gia đình tôi, nhóm đoàn tôi, xứ đạo tôi đang có vấn đề không?  Hướng giải quyết vấn đề ra sao?  Tôi có thể làm gì được?  Nếu không, tôi nương tựa gì vào Chúa trong lúc này để giúp cho hoàn cảnh khá hơn?

2.     Tiêu chuẩn của những Thầy Phó Tế đầu tiên trong Giáo hội để phục vụ cộng đoàn là phải: có tiếng tốt, đầy Thần Khí, khôn ngoan.  Tôi muốn cầu nguyện cho các phó tế trong cộng đoàn của tôi.  Tôi muốn xin Chúa cho họ có những tiêu chuẩn trên.  Trong tuần này tôi có thể tìm cách cám ơn những phó tế đang phục vụ trong cộng đoàn của tôi.  Họ cũng cần được sự nâng đỡ và biết ơn của tôi để phục vụ tốt hơn.
Phạm Đức Hạnh, SJ

Thursday, April 27, 2017

Thứ Sáu Tuần II Phục Sinh – 28-04-2017

Thu Sau II PSTông Đồ Công Vụ 5:34-42

34Bấy giờ có một người Pha-ri-sêu tên là Ga-ma-li-ên đứng lên giữa Thượng Hội Đồng; ông là một kinh sư được toàn dân kính trọng. Ông truyền đưa các đương sự ra ngoài một lát. 35Rồi ông nói với Thượng Hội Đồng: "Thưa quý vị là người Ít-ra-en, xin quý vị coi chừng điều quý vị sắp làm cho những người này. 36Thời gian trước đây, có Thêu-đa nổi lên, xưng mình là một nhân vật và kết nạp được khoảng bốn trăm người; ông ta đã bị giết, và mọi kẻ theo ông cũng tan rã, không còn gì hết. 37Sau ông, có Giu-đa người Ga-li-lê nổi lên vào thời kiểm tra dân số, và lôi cuốn dân đi với mình; cả ông này cũng bị diệt, và tất cả những người theo ông ta đều bị tan tác. 38Vậy giờ đây, tôi xin nói với quý vị: hãy để mặc những người này. Cứ cho họ về, vì nếu ý định hay công việc này là do người phàm, tất sẽ bị phá huỷ; 39còn nếu quả thật là do Thiên Chúa, thì quý vị không thể nào phá huỷ được; không khéo quý vị lại thành những kẻ chống Thiên Chúa." Họ tán thành ý kiến của ông. 40Họ cho gọi các Tông Đồ lại mà đánh đòn và cấm các ông không được nói đến danh Đức Giê-su, rồi thả các ông ra. 41Các Tông Đồ ra khỏi Thượng Hội Đồng, lòng hân hoan bởi được coi là xứng đáng chịu khổ nhục vì danh Đức Giê-su. 42Mỗi ngày, trong Đền Thờ và tại tư gia, các ông không ngừng giảng dạy và loan báo Tin Mừng về Đức Ki-tô Giê-su.
(Trích Sách Tông Đồ Công Vụ theo bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.     “Nếu quả thật là do Thiên Chúa, thì quý vị không thể nào phá huỷ được; không khéo quý vị lại thành những kẻ chống Thiên Chúa.”  Có lẽ có nhiều người đã dựa vào câu nói này để tự hào rằng sự hình thành và tồn tại của Kitô giáo cho đến ngày nay chính là dấu chỉ Kitô giáo là một đạo thật.  Điều này không sai.  Tuy nhiên vấn đề Kitô giáo bền lâu có ý nghĩa gì đối với tôi, gia đình tôi, xứ đạo tôi?  Tôi có thể dùng câu Kinh Thánh trên để xét mình về những lời nói cũng như việc làm của tôi có thật sự đến từ Chúa chăng?  Nếu là từ Chúa thì hoa trái sẽ sum xuê và bền lâu.

2.     Dẫu bị cấm đoán, bách hại và gặp rất nhiều trở ngại, họ đã không ngừng giảng dạy và loan báo Tin Mừng về Chúa Giêsu.  Trong hoàn cảnh hạn hẹp của tôi, trong cuộc sống còn nhiều khó khăn, tôi có sẵn sàng hy sinh để loan báo Tin Mừng về Đức Kitô chăng?  Đâu là những giây phút tôi muốn buông xuôi, không muốn sống vui, sống tha thứ và yêu thương, tất cả chỉ vì hoàn cảnh không thuận lợi?  Tôi có thể nói chuyện với các Tông đồ trong lúc này. 
Phạm Đức Hạnh, SJ 

Wednesday, April 26, 2017

Thứ Năm Tuần II Phục Sinh – 27-04-2017

 Thu Nam II PS

Tông Đồ Công Vụ 5:27-33

27 Họ điệu các ông đến giữa Thượng Hội Đồng; vị thượng tế hỏi các ông rằng:28 "Chúng tôi đã nghiêm cấm các ông không được giảng dạy về danh ấy nữa, thế mà các ông đã làm cho Giê-ru-sa-lem ngập đầy giáo lý của các ông, lại còn muốn cho máu người ấy đổ trên đầu chúng tôi! "29 Bấy giờ ông Phê-rô và các Tông Đồ khác đáp lại rằng: "Phải vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời người phàm.30 Đức Giê-su đã bị các ông treo lên cây gỗ mà giết đi; nhưng Thiên Chúa của cha ông chúng ta đã làm cho Người trỗi dậy,31 và Thiên Chúa đã ra tay uy quyền nâng Người lên, đặt làm thủ lãnh và Đấng Cứu Độ, hầu đem lại cho Ít-ra-en ơn sám hối và ơn tha tội.32 Về những sự kiện đó, chúng tôi xin làm chứng, cùng với Thánh Thần, Đấng mà Thiên Chúa đã ban cho những ai vâng lời Người."33 Nghe vậy, họ giận điên lên và muốn giết các ông.
(Trích Sách Tông Đồ Công Vụ theo bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.     Mỗi năm cứ đến dịp Giáng Sinh hay Phục Sinh báo chí khắp nơi lại đăng tải những bài viết công kích niềm tin của Người Kitô vào hai biến cố quan trọng này: nào là Đức Mẹ không phải đồng trinh trọn đời, nào là Chúa Giêsu thật sự đã không sống lại.  Cũng vào dịp này Giáo hội lại cho tôi nghe lại những chứng từ của các tông đồ về sự phục sinh của Chúa.  Bài đọc hôm nay là một sự tiếp nối những lời chứng của các tông đồ.  Trong cuộc đời này liệu đã có ai dám chết cho một lời chứng dối không?  Liệu có một sự biến đổi lạ lùng từ những người thất học, nhút nhát và sợ hãi, nhưng sau khi kinh nghiệm về Chúa phục sinh, Ngài đã hiện ra với họ, cùng ăn với họ, họ đã không còn sợ hãi, họ đã ra đi và nói những gì họ đã nghe và thấy ở Chúa Giêsu phục sinh, dù cho tù đầy hay chết chóc cũng không bịt miệng họ được.  Tôi muốn trầm mình trong giờ cầu nguyện này để ở bên Chúa Phục Sinh và kinh nghiệm về sự sống lại của Ngài.  Nếu không niềm tôi không thể đứng vững hay lớn mạnh được.
2.    Cuộc đời tâm linh của tôi không khác hay có thể khá hơn cuộc đời tâm linh của Phê-rô.  Tuy nhiên có bao giờ tôi tự đời sống đức tin của tôi có bao giờ mạnh mẽ cho bằng cuộc sống đức tin của Phê-rô?  Có bao giờ tôi mạnh dạn sống chứng nhân đến liều mạng, đến dám hy sinh những lợi ích riêng, dám hy sinh những đam mê, thói quen xấu chăng?  Tôi dành những giây phút này để xin cho được ơn biến đổi này.
3    Trước bạo quyền, các tông đồ đã mạnh dạn phản kháng những áp đặt của những người đang nhân danh Thiên Chúa uy hiếp người khác: “Phải vâng lời Thiên Chúa hơn lời người phàm.”  Tôi có kinh nghiệm này bao giờ chưa?  Tôi phản kháng như thế nào?  Tôi đã đi theo những gì Chúa mời gọi hay đi theo những thế lực của thần dữ?  Tôi muốn nhìn lại và tôi muốn thay đổi.  Tôi muốn xin Chúa giúp tôi can đảm nói “không” với bất cứ những gì nghịch cùng Thiên Chúa.
Phạm Đức Hạnh, SJ

Tuesday, April 25, 2017

Thứ Tư Tuần II Phục Sinh – 26-04-2017

Gioan 3:16-21

Thu Tu II PS16 Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.17 Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ.18 Ai tin vào Con của Người, thì không bị lên án; nhưng kẻ không tin, thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của Con Một Thiên Chúa.19 Và đây là bản án: ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng, vì các việc họ làm đều xấu xa.20 Quả thật, ai làm điều ác, thì ghét ánh sáng và không đến cùng ánh sáng, để các việc họ làm khỏi bị chê trách.21 Nhưng kẻ sống theo sự thật, thì đến cùng ánh sáng, để thiên hạ thấy rõ: các việc của người ấy đã được thực hiện trong Thiên Chúa."
(Trích Phúc âm Gioan theo bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.     Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.”  Nghe nói những ai chỉ có một con duy nhất thường rất yêu thương và bảo bọc rất kỹ cho người con đó, không thể xa con, không để mất con và không thể để bất cứ ai hại con của họ.  Tôi cảm thấy như thế nào khi Thiên Chúa sẵn sàng trao chính con một yêu quý nhất cho tôi, chỉ vì Ngài yêu tôi?  Tôi đọc lại câu nói trên để cảm nghiệm sâu hơn và biết hơn tình yêu của Chúa đang dành cho tôi.

2.     Con Thiên Chúa không đến để xét đoán hay luận phạt nhưng để cứu con người khỏi bóng tối của lầm lạc và sự ác.  Lời này có làm cho tôi mạnh dạn đến với Chúa một cách cởi mở và tự do hơn không?  Có một điều gì đang ngăn cản tôi đến gần sự sáng trong lúc này?  Tôi muốn xin Chúa giúp tôi can đảm luôn dám bước vào và sống trong ánh sáng của Chúa. 
Phạm Đức Hạnh, SJ

Monday, April 24, 2017

Thứ Ba Tuần II Phục Sinh – 25-04-2017

Thu Ba II PSMác-cô 16:15-18

15Người [Chúa Giêsu] nói với các ông: "Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo. 16Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án. 17Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ. 18Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhằm thuốc độc, thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh, thì những người này sẽ được mạnh khoẻ."
(Trích Phúc âm Mác-cô theo bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.     Di chúc cuối mà Chúa Giêsu trao gởi cho các môn đệ: loan báo Tin Mừng khắp nơi.  Điều này tôi phải hỏi Tin Mừng là gì và tin vào Đức Giêsu là gì?  Tin Mừng chính là những gì mà cả cuộc đời Chúa Giêsu đã làm: yêu thương, chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền, giải phóng cho mọi kẻ bị áp bức, công bố hồng ân và sự giao hòa của Thiên Chúa, và Đức Giêsu đã làm những điều này không ngơi nghỉ.  Nếu tôi chỉ rao giảng những gì mà Chúa Giêsu đã làm chắc chắn không một ai không muốn chấp nhận, trái lại mọi người đều khao khát những điều này.  Tôi muốn nhìn lại đời sống xem tôi đã loan báo Tin Mừng hay Tin Buồn?  Tình Yêu hay Hận Thù?  Tha Thứ hay Kết Án?   
2.     Chúa Giêsu còn nói: Ai tin và chịu phép rửa thì được cứu độ và ai không tin sẽ bị kết án.  Tôi có thể cảm thấy lời này thật khó nghe vì người ta dường như không có chọn lựa!  Tin vào Đức Giêsu và chịu phép rửa chính là tin vào Đạo (Đường), Sự Thật, và Sự Sống.  Ai không sống trong Sự Thật, không sống Đạo và không sống trong Sự Sống đích thực thì không phải Thiên Chúa kết án mà chính người đó kết án chính mình, chính lối sống của người đó kết án họ và làm cho cuộc đời họ cằn cỗi, nghèo nàn, cấu xé và chết chóc.  Có một góc cạnh nào của đời sống tôi đang không sống trong Sự Thật, trong Đạo và trong Sự Sống?  Tôi cần nói chuyện với Chúa về những góc cạnh đó.
3.     Ma quỉ, rắn, bệnh tật là những thứ chết người, chỉ có những ai tin vào Đức Giêsu tức sống trong yêu thương, trong chữa lành và trong tự do, người ấy mới có thể vượt thắng những thứ chết người kia.  Giữa những bất hòa, hiểu lầm đến mức chia lìa và giết chết nhau mà tôi vẫn có thể yêu thương và giúp nhau giải hòa, đó chính là lúc tôi nói tiếng lạ, chính là lúc tôi đối diện với rắn độc mà vẫn không bị hại.  Tôi có thể xin Chúa cho tôi được ơn can đảm, dám bắt chước và dám làm những gì Chúa Giêsu đã làm.    
Phạm Đức Hạnh, SJ  

Sunday, April 23, 2017

Thứ Hai Tuần II Phục Sinh – 24-04-2017

Thu Hai II PS

Gioan 3:1-8

1Trong nhóm Pha-ri-sêu, có một người tên là Ni-cô-đê-mô, một thủ lãnh của người Do-thái. 2Ông đến gặp Đức Giê-su ban đêm. Ông nói với Người: "Thưa Thầy, chúng tôi biết: Thầy là một vị tôn sư được Thiên Chúa sai đến. Quả vậy, chẳng ai làm được những dấu lạ Thầy làm, nếu Thiên Chúa không ở cùng người ấy." 3Đức Giê-su trả lời: "Thật, tôi bảo thật ông: không ai có thể thấy Nước Thiên Chúa, nếu không được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên." 4Ông Ni-cô-đê-mô thưa: "Một người đã già rồi, làm sao có thể sinh ra được? Chẳng lẽ người đó có thể trở vào lòng mẹ lần thứ hai để sinh ra sao?" 5Đức Giê-su đáp: "Thật, tôi bảo thật ông: không ai có thể vào Nước Thiên Chúa, nếu không sinh ra bởi nước và Thần Khí. 6Cái bởi xác thịt sinh ra là xác thịt; cái bởi Thần Khí sinh ra là thần khí. 7Ông đừng ngạc nhiên vì tôi đã nói: các ông cần phải được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên. 8Gió muốn thổi đâu thì thổi; ông nghe tiếng gió, nhưng không biết gió từ đâu đến và thổi đi đâu. Ai bởi Thần Khí mà sinh ra thì cũng vậy."
(Trích Phúc âm Gioan theo bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.     Một nét đặc biệt của Phúc âm Gioan mà tôi có thể thấy trong bài đọc hôm nay đó là: ánh sáng và bóng tối.  Ni-cô-đê-mô đã đến gặp Chúa Giêsu (Ánh Sáng) vào ban đêm.  Ông là một người Pha-ri-sêu, nhóm người không tin Chúa Giêsu, ông đang sống trong bóng đêm.  Nhưng kể từ cuộc gặp gỡ này, ông đã dần dần bị Chúa Giêsu thuyết phục để cuối cùng ông đã sống trong Ánh Sáng ở cuối Phúc âm Gioan.  Đúng như Gioan nói ở chương đầu phúc âm của ngài: “Ánh sáng chiếu soi trong bóng tôi, và bóng tôi đã không cưỡng lại được ánh sáng” (Ga 1:5).  Tôi đã để cho cuộc đời tôi được Chúa Giêsu chiếm hữu như thế nào?  Đâu là góc cạnh trong đời sống của tôi còn ở trong bóng tối?  Tôi có dám xin Chúa chiếu sáng trên đó chăng? 
2.     Chúa Giêsu đưa ra hai điều kiện rõ ràng để được vào nước Thiên Chúa: Sinh ra bởi nước và Thánh Thần.  Tức được thanh luyện và hướng dẫn hoàn toàn bởi Thánh Thần.  Liệu có một góc cạnh nào trong đời sống tôi cần được thanh luyện để trở nên tinh tuyền chăng?  Liệu có một chọn lựa hay quyết định nào mà tôi không muốn Thánh Thần can dự vào chăng? Tôi muốn tìm sự hướng dẫn của Thánh Thần trong những chọn lựa và quyết định của tôi.   
Phạm Đức Hạnh, SJ

Saturday, April 22, 2017

Chúa Nhật II Phục Sinh – 23-04-2017

Chua Nhat II Phuc Sinh

Tông Đồ Công Vụ 2:42-47
42Các tín hữu chuyên cần nghe các Tông Đồ giảng dạy, luôn luôn hiệp thông với nhau, siêng năng tham dự lễ bẻ bánh, và cầu nguyện không ngừng. 43Mọi người đều kinh sợ, vì các Tông Đồ làm nhiều điềm thiêng dấu lạ. 44Tất cả các tín hữu hợp nhất với nhau, và để mọi sự làm của chung. 45Họ đem bán đất đai của cải, lấy tiền chia cho mỗi người tuỳ theo nhu cầu. 46Họ đồng tâm nhất trí, ngày ngày chuyên cần đến Đền Thờ. Khi làm lễ bẻ bánh tại tư gia, họ dùng bữa với lòng đơn sơ vui vẻ. 47Họ ca tụng Thiên Chúa, và được toàn dân thương mến. Và Chúa cho cộng đoàn mỗi ngày có thêm những người được cứu độ.
(Trích Tông Đồ Công Vụ theo bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.     Bài đọc hôm nay tuyệt đẹp!  Tuyệt đẹp ở tâm hồn của những Kitô hữu tiên khởi, khi mọi người một lòng một trí chuyên tâm cầu nguyện, yêu thương và chia sẻ với nhau từ của cải đến tinh thần.  Những người Kitô hữu đã làm được vì họ có Chúa và để cho Chúa làm chủ họ.  Chính lối sống đầy yêu thương, lấy mọi sự làm của chung, đã hấp dẫn Karl Max khởi xướng chủ nghĩa cộng sản.  Nhưng họ đã thất bại vì họ đã chối bỏ sự hiện hữu của Thiên Chúa.  Tôi là một Kitô hữu, gia đình tôi là một gia đình Kitô, xứ đạo tôi là một xứ đạo Công giáo, liệu Chúa Kitô đang đóng một vai trò nào trong đời sống của tôi, gia đình tôi, xứ đạo tôi?  Gia đình tôi có dám tin tưởng nhau đến mức vợ chồng cùng có chung một trương mục nhà băng, giáo xứ tôi dám minh bạch về tài chánh chăng?  Tôi muốn nhình lại đời sống của tôi, của gia đình tôi, và của giáo xứ tôi, điều gì đang làm tôi thiếu tin tưởng lẫn nhau, thiếu minh bạch trong mọi sự với nhau?  Nếu không, tôi chẳng khác gì so với những người cộng sản vô thần.
2.     Đời sống này không phải là quá lý tưởng đến mức không thực hiện được.  Trong 2000 năm qua, đó đây vẫn có những gia đình, những nhóm đức tin, vẫn chuyên tâm cầu nguyện tại tư gia, cùng gặp gỡ nhau mỗi tuần, cùng cầu nguyện chia sẻ lời Chúa và cùng nấu cho nhau những món ăn đầy tình thương.  Điều này có thể xảy ra trong gia đình tôi được chăng, trong nhóm đoàn tôi được chăng?  Gia đình tôi có thể có một bữa ăn chung, ít là một lần trong ngày được chăng?  Và ăn trong yêu thương, chia sẻ?  Tôi muốn nói chuyện với Chúa về gia đình tôi, về nhóm đức tin của tôi.

Pham Đức Hạnh, SJ

Friday, April 21, 2017

Thứ Bảy Phục Sinh – 22-04-2017

 Thu Bay Phuc Sinh

Tông Đồ Công Vụ 4:13-21

13Họ ngạc nhiên khi thấy ông Phê-rô và ông Gio-an mạnh dạn, và biết rằng hai ông là những người không có chữ nghĩa, lại thuộc giới bình dân. Họ nhận ra hai ông là những người đã từng theo Đức Giê-su; 14đồng thời họ lại thấy người đã được chữa lành đứng đó với hai ông, nên họ không biết đối đáp thế nào. 15Họ mới truyền cho hai ông ra khỏi Thượng Hội Đồng, và bàn tính với nhau. 16Họ nói: "Ta phải xử làm sao với những người này? Họ đã làm một dấu lạ rành rành: điều đó hiển nhiên đối với mọi người cư ngụ tại Giê-ru-sa-lem, và ta không thể chối được. 17Nhưng để cho việc đó khỏi lan rộng thêm trong dân, ta hãy ngăm đe, nghiêm cấm họ từ nay không được nói đến danh ấy với ai nữa." 18Họ cho gọi hai ông vào và tuyệt đối cấm hai ông không được lên tiếng hay giảng dạy về danh Đức Giê-su nữa. 19Hai ông Phê-rô và Gio-an đáp lại: "Nghe lời các ông hơn là nghe lời Thiên Chúa, xin hỏi: trước mặt Thiên Chúa, điều ấy có phải lẽ không? Các ông thử xét xem! 20Phần chúng tôi, những gì tai đã nghe, mắt đã thấy, chúng tôi không thể không nói ra." 21Sau khi ngăm đe lần nữa, họ thả hai ông về, vì không tìm được cách trừng trị hai ông. Lý do là vì họ sợ dân: ai nấy đều tôn vinh Thiên Chúa vì việc đã xảy ra.
(Trích Tông Đồ Công Vụ theo bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.     J.S Whale có nói: “Các Tin Mừng không giải nghĩa Phục Sinh, nhưng là Phục Sinh giải nghĩa các Tin Mừng.” Lời nói này có thể thấy trong bài đọc hôm nay.  Sự phục sinh đã thật sự xảy ra trong đời sống các tông đồ và biến đổi đời sống của họ hoàn toàn—từ những con người nhút nhát, nay rất mạnh dạn và can đảm dù phải bị bắt bớ tù đầy và chết chóc.  Tôi đang đón nhận sự phục sinh của Chúa như thế nào?  Con người tôi có đang được biến đổi không?  Tôi nhìn lại đời sống đức tin của tôi xem đang như thế nào.
2.     “Phần chúng tôi, những gì tai đã nghe, mắt đã thấy, chúng tôi không thể không nói ra.”  Lời của Phê-rô thật đúng với mọi người và mọi thời đại.  Một khi đã được mắt thấy, tai nghe, kinh nghiệm thật sự thì không có gì có thể bịt miệng người ta được, không có gì có thể ngăn cản một người có kinh nghiệm thật sự về Chúa Phục sinh để không nói về Ngài.  Đây chính là điều tôi cần xin, cần có trong đời sống.  Một khi đã yêu, đã tin, đã kinh nghiệm thật sự, có thể nói ai cũng nói mạnh bạo và đầy nhiệt huyết, dù là người có học hay không có học.  Tôi thật sự muốn theo Chúa ư?  Hãy xin cho có lòng mến, niềm tin và kinh nghiệm riêng tư với Chúa. 
Phạm Đức Hạnh, SJ 

Thursday, April 20, 2017

Thứ Sáu Phục Sinh – 21-04-2017

Thu Sau Phuc Sinh

Gioan 21:1-14

1Sau đó, Đức Giê-su lại tỏ mình ra cho các môn đệ ở Biển Hồ Ti-bê-ri-a. Người tỏ mình ra như thế này. 2Ông Si-môn Phê-rô, ông Tô-ma gọi là Đi-đy-mô, ông Na-tha-na-en người Ca-na miền Ga-li-lê, các người con ông Dê-bê-đê và hai môn đệ khác nữa, tất cả đang ở với nhau. 3Ông Si-môn Phê-rô nói với các ông: "Tôi đi đánh cá đây." Các ông đáp: "Chúng tôi cùng đi với anh." Rồi mọi người ra đi, lên thuyền, nhưng đêm ấy họ không bắt được gì cả. 4Khi trời đã sáng, Đức Giê-su đứng trên bãi biển, nhưng các môn đệ không nhận ra đó chính là Đức Giê-su. 5Người nói với các ông: "Này các chú, không có gì ăn ư?" Các ông trả lời: "Thưa không." 6Người bảo các ông: "Cứ thả lưới xuống bên phải mạn thuyền đi, thì sẽ bắt được cá." Các ông thả lưới xuống, nhưng không sao kéo lên nổi, vì lưới đầy những cá.7 Người môn đệ được Đức Giê-su thương mến nói với ông Phê-rô: "Chúa đó!" Vừa nghe nói "Chúa đó!", ông Si-môn Phê-rô vội khoác áo vào vì đang ở trần, rồi nhảy xuống biển. 8Các môn đệ khác chèo thuyền vào bờ kéo theo lưới đầy cá, vì các ông không xa bờ lắm, chỉ cách vào khoảng gần một trăm thước. 9Bước lên bờ, các ông nhìn thấy có sẵn than hồng với cá đặt ở trên, và có cả bánh nữa. 10Đức Giê-su bảo các ông: "Đem ít cá mới bắt được tới đây!" 11Ông Si-môn Phê-rô lên thuyền, rồi kéo lưới vào bờ. Lưới đầy những cá lớn, đếm được một trăm năm mươi ba con. Cá nhiều như vậy mà lưới không bị rách. 12Đức Giê-su nói: "Anh em đến mà ăn!" Không ai trong các môn đệ dám hỏi "Ông là ai?", vì các ông biết rằng đó là Chúa. 13Đức Giê-su đến, cầm lấy bánh trao cho các ông; rồi cá, Người cũng làm như vậy. 14Đó là lần thứ ba Đức Giê-su tỏ mình ra cho các môn đệ, sau khi trỗi dậy từ cõi chết.
(Trích Phúc âm Gioan theo bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.     Gioan có một cách viết rất đẹp, ngài đã luôn luôn đặt hai hình ảnh đối lập nhau giữa Phêrô và môn đệ được Chúa yêu, chẳng hạn như: hai người này có mặt trong cuộc tử nạn của Chúa Giêsu, hai người này đã chạy ra mộ Chúa, và hôm nay hai người này đang đánh cá.  Phêrô là một bậc đàn anh, lão thành, tượng trưng cho giới lãnh đạo, nhưng lại chậm hiểu, kém tin. Trong khi đó người môn đệ được Chúa yêu mang tính trẻ trung, vô danh tiểu tốt, nhưng lại là người luôn nhạy bén về niềm tin.  Tôi có thể thấy tôi là ai trong hai người này?  Tôi muốn nói gì với Chúa về con người của tôi? 
2.     Người môn đệ Chúa yêu có một con mắt tinh tế nhận ra Chúa Giêsu ở mọi nơi.  Người môn đệ vô danh này, theo các học giả, cũng chính là độc giả đang đọc Phúc âm Gioan.  Tôi đang đọc đoạn Phúc âm của Gioan, tôi cảm thấy sao khi tôi chính là người môn đệ Chúa yêu?  Tôi đang nhận ra sự hiện diện của Chúa trong lúc này như thế nào?  Chỉ khi nào tôi nhận ra và tin Chúa đang ở đâu đó tôi mới có thể chỉ cho người khác về sự hiện diện của Ngài.  Tôi muốn mở lòng và xin Chúa giúp tôi luôn nhận biết Ngài.
Phạm Đức Hạnh, SJ

Wednesday, April 19, 2017

Thứ Năm Phục Sinh – 20-04-2017

Thu Nam Phuc Sinh

Luca 24:36-42

36Các ông còn đang nói, thì chính Đức Giê-su đứng giữa các ông và bảo: "Bình an cho anh em!" 37Các ông kinh hồn bạt vía, tưởng là thấy ma. 38Nhưng Người nói: "Sao lại hoảng hốt? Sao lòng anh em còn ngờ vực? 39Nhìn chân tay Thầy coi, chính Thầy đây mà! Cứ rờ xem, ma đâu có xương có thịt như anh em thấy Thầy có đây?" 40Nói xong, Người đưa tay chân ra cho các ông xem. 41Các ông còn chưa tin vì mừng quá, và còn đang ngỡ ngàng, thì Người hỏi: "Ở đây anh em có gì ăn không?" 42Các ông đưa cho Người một khúc cá nướng. 43Người cầm lấy và ăn trước mặt các ông.
(Trích Phúc âm Luca theo bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.     Có một kiểu chào hỏi rất đặc biệt của Chúa Giêsu kể từ khi phục sinh đó là lời chúc bình an mỗi khi Ngài hiện ra với các môn đệ.  Có thể không bao giờ mà các môn đệ cần sự bình an cho bằng lúc này, khi mà sư phụ của họ bị ganh ghét và giết chết.  Giữa cảnh bắt bớ và giết chóc, cũng như hoang mang thất vọng, sợ hãi Chúa Giêsu đến an ủi họ.  Tôi có thể tiếp nối ý nghĩa của phục sinh bằng chính đời sống của tôi hôm nay: đem bình an đến cho mọi người mà tôi gặp gỡ, đặc biệt những người đang gặp đau khổ và mất bình an.  Tôi muốn xin Chúa giúp tôi biết nhạy bén và mau mắn làm việc này.
2.     Chúa Giêsu đưa tay và chân cho mọi người xem và cùng ăn uống trước mặt họ để mọi người có thể xác tín rằng Thầy của họ thật sự đã sống lại.  Đây chính là đòi hỏi của ý nghĩa phục sinh: tôi phải đi vào trong kinh nghiệm riêng và trực tiếp với Chúa Giêsu.  Ngày nào tôi chưa đụng vào những vết thương của Chúa và cùng ăn uống với Chúa, tôi không thể có được sự xác quyết Chúa Giêsu đã sống lại.  Tôi muốn xin cho được đụng chạm vào những đau khổ và được ăn uống với Chúa trong giờ cầu nguyện này.  Tôi để ý những gì đang xảy ra trong tôi khi được kinh nghiệm trực tiếp về Chúa Giêsu.
Phạm Đức Hạnh, SJ

Tuesday, April 18, 2017

Thứ Tư Phục Sinh – 19-04-2017

Thu Tu Phuc Sinh

Luca 24:13-35

13Cũng ngày hôm ấy, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Em-mau, cách Giê-ru-sa-lem chừng mười một cây số. 14Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. 15Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giê-su tiến đến gần và cùng đi với họ. 16Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra Người. 17Người hỏi họ: "Các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy?" Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu. 18Một trong hai người tên là Cơ-lê-ô-pát trả lời: "Chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Giê-ru-sa-lem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay." 19Đức Giê-su hỏi: "Chuyện gì vậy?" Họ thưa: "Chuyện ông Giê-su Na-da-rét. Người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. 20Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp Người để Người bị án tử hình, và đã đóng đinh Người vào thập giá. 21Phần chúng tôi, trước đây vẫn hy vọng rằng chính Người là Đấng sẽ cứu chuộc Ít-ra-en. Hơn nữa, những việc ấy xảy ra đến nay là ngày thứ ba rồi. 22Thật ra, cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, 23không thấy xác Người đâu cả, về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng Người vẫn sống. 24Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ, và thấy sự việc y như các bà ấy nói; còn chính Người thì họ không thấy." 25Bấy giờ Đức Giê-su nói với hai ông rằng: "Các anh chẳng hiểu gì cả! Lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ! 26Nào Đấng Ki-tô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của Người sao? 27Rồi bắt đầu từ ông Mô-sê và tất cả các ngôn sứ, Người giải thích cho hai ông những gì liên quan đến Người trong tất cả Sách Thánh. 28Khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giê-su làm như còn phải đi xa hơn nữa. 29Họ nài ép Người rằng: "Mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều, và ngày sắp tàn." Bấy giờ Người mới vào và ở lại với họ. 30Khi đồng bàn với họ, Người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, và bẻ ra trao cho họ. 31Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra Người, nhưng Người lại biến mất. 32Họ mới bảo nhau: "Dọc đường, khi Người nói chuyện và giải thích Kinh Thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao?" 33Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Giê-ru-sa-lem, gặp Nhóm Mười Một và các bạn hữu đang tụ họp tại đó. 34Những người này bảo hai ông: "Chúa trỗi dậy thật rồi, và đã hiện ra với ông Si-môn." 35Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi Người bẻ bánh.
(Trích Phúc âm Luca theo bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.     Tôi có thể hình dung được Gierusalem trong những ngày này đầy xáo trộn—Dân thành vừa chứng kiến cảnh án tử hình của Chúa Giêsu và hai kẻ trộm.  Chắc chắn có nhiều chia rẽ trong dân chúng: người ủng hộ, người chống đối.  Các môn đệ hoang mang, sợ hãi, buồn chán, thất vọng, hụt hẫng, giận dữ, mất phương hướng, tựa như rắn mất đầu.  Bằng sự hình dung như vậy tôi đọc lại đoạn tin mừng trên để hiểu để đi vào tâm trạng của hai môn đệ, đặc biệt hiểu tại sao họ không nhận ra Chúa Giêsu Phục Sinh đang đồng hành với họ.  Tôi có bao giờ có kinh nghiệm giống hai môn đệ này chăng?
2.     Chúa Giêsu là Thiên Chúa hiện ra nói với hai môn đệ về Kinh Thánh, thế mà họ không nhận ra Ngài.  Cho đến khi Ngài bẻ bánh thì họ mới nhận ra.  Tôi có kinh nghiệm nào giống kinh nghiệm của Chúa Giêsu chăng?  Tôi cảm thấy thế nào khi tôi cố gắng nói về Chúa mà người ta không nhận ra Chúa?  Điều gì đã hay có thể giúp mọi người nhận ra Chúa tốt nhất và sâu đậm nhất?  Phải chăng đó là khi tôi bẻ cuộc đời của tôi thì người ta dễ nhận ra Chúa hơn là chỉ nói về Kinh Thánh và giáo lý?  Tôi có thể bẻ cuộc đời tôi được chăng mỗi khi tôi muốn người khác tin nhận Chúa chăng?

3.     Dù trời đã tối, hai môn đệ khi nhận ra Chúa thì lên đường trở về Gierusalem để chia sẻ niềm vui cho mọi người khác đang đau khổ buồn chán.  Đây chính là dấu hiệu của những tâm hồn được Chúa biến đổi.  Đây chính là dấu chỉ của những con người có Chúa.  Tôi có sự mau mắn và vui tươi trong người vì được Chúa đụng chạm và biến đổi bao giờ chưa?  Tôi đã làm gì khi được biến đổi?  Nếu chưa, tôi có thể xin Chúa đụng chạm và biến đổi đời sống tôi được chăng?  
Phạm Đức Hạnh, SJ

Monday, April 17, 2017

Một Ngày Cho Mẹ!

Mot Ngay Cho Me

Thứ Ba Phục Sinh – 18-04-2017

 Thu Ba Phuc Sinh

Gioan 20:11-18

11Bà Ma-ri-a Mác-đa-la đứng ở ngoài, gần bên mộ, mà khóc. Bà vừa khóc vừa cúi xuống nhìn vào trong mộ, 12thì thấy hai thiên thần mặc áo trắng ngồi ở nơi đã đặt thi hài của Đức Giê-su, một vị ở phía đầu, một vị ở phía chân. 13Thiên thần hỏi bà: "Này bà, sao bà khóc?" Bà thưa: "Người ta đã lấy mất Chúa tôi rồi, và tôi không biết họ để Người ở đâu!" 14Nói xong, bà quay lại và thấy Đức Giê-su đứng đó, nhưng bà không biết là Đức Giê-su. 15Đức Giê-su nói với bà: "Này bà, sao bà khóc? Bà tìm ai?" Bà Ma-ri-a tưởng là người làm vườn, liền nói: "Thưa ông, nếu ông đã đem Người đi, thì xin nói cho tôi biết ông để Người ở đâu, tôi sẽ đem Người về." 16Đức Giê-su gọi bà: "Ma-ri-a!" Bà quay lại và nói bằng tiếng Híp-ri: "Ráp-bu-ni!" (nghĩa là "Lạy Thầy"). 17Đức Giê-su bảo: "Thôi, đừng giữ Thầy lại, vì Thầy chưa lên cùng Chúa Cha. Nhưng hãy đi gặp anh em Thầy và bảo họ: "Thầy lên cùng Cha của Thầy, cũng là Cha của anh em, lên cùng Thiên Chúa của Thầy, cũng là Thiên Chúa của anh em"." 18Bà Ma-ri-a Mác-đa-la đi báo cho các môn đệ: "Tôi đã thấy Chúa", và bà kể lại những điều Người đã nói với bà.
(Trích Phúc âm Gioan theo bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.     Thật khó hiểu được tâm trạng của Maria đang trải qua lúc này.  Bà vừa chứng kiến cảnh Chúa chết tất tưởi trên thập giá, lòng bà tan nát đau thương, giờ đến xác của Ngài cũng mất.  Bà khóc.  Gioan không viết rõ hơn, nhưng thiết tưởng bà đã khóc thảm thiết lắm, bà khóc lớn lắm, bà khóc đến kiệt sức.  Sự sốt sắng của bà, nỗi khổ tâm và sự lo lắng của bà nói đến một tình yêu rất lớn dành cho Chúa Giêsu.  Điều này có giúp tôi thêm lòng thương Chúa hơn chăng?  Điều này có dẫn tôi đến một sự hiểu biết Chúa hơn chăng?  Tôi có thể nói chuyện với bà.  
2.     Trong tâm trạng đau buồn như vậy, không chỉ có thiên thần, mà cả Chúa Giêsu cũng đến an ủi bà, nhưng bà đã không nhận ra.  Kinh nghiệm của bà có giống kinh nghiệm của tôi chăng?  Phải chăng khi tôi đau khổ, tôi thường mang một cái nhình rất tiêu cực về niềm tin.  Tôi nghi ngờ sự hiện diện và tình thương của Chúa?  Tôi cho rằng Chúa không thương tôi?  Tôi muốn suy nghĩ về điều này trong giờ cầu nguyện này.
3.     Chúa Giêsu hiện ra với Maria, nhưng bà đã không nhận ra, cho đến khi Chúa gọi tên bà.  Tên gọi là một tiếng nói thân thương và quen thuộc nhất của một con người.  Khi yêu ai, người ta thường có những cách gọi tên rất khác, rất thân thương, rất thân mật, rất riêng tư.  Tôi sẽ gọi Chúa bằng tên gì?  Ngài sẽ gọi tôi bằng tên nào?  Chỉ khi nào Chúa gọi tôi bằng chính tên riêng của tôi mà Chúa biết khi ấy tôi mới nhận ra.  Tôi lắng nghe, tôi để ý Ngài thầm gọi tên tôi trong lúc này.  
Phạm Đức Hạnh, SJ

Sunday, April 16, 2017

Thứ Hai Phục Sinh – 17-04-2017

Thu Hai Phuc Sinh

Matthêu 28:8-10

8 Các bà vội vã rời khỏi mộ, tuy sợ hãi nhưng cũng rất đỗi vui mừng, chạy về báo tin cho môn đệ Đức Giê-su hay. 9Bỗng Đức Giê-su đón gặp các bà và nói: "Chào chị em!" Các bà tiến lại gần Người, ôm lấy chân, và bái lạy Người. 10Bấy giờ, Đức Giê-su nói với các bà: "Chị em đừng sợ! Về báo cho anh em của Thầy để họ đến Ga-li-lê. Họ sẽ được thấy Thầy ở đó."
(Trích Phúc âm Matthêu theo bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.     Các bà tuy sợ hãi nhưng cũng rất đỗi vui mừng.  Điều này cho thấy mặc dù có sự vui mừng thật sự, nhưng sự vui mừng này còn ẩn chứa sự sợ hãi, hoang mang, chưa tin đủ.  Tuy vậy ở giữa những gì còn là bán tín bán nghi, Chúa cũng muốn gặp họ.  Chúa tìm gặp mọi người ở mọi nơi, mọi lúc—khi tin vững mạnh và cả những lúc nghi ngờ, khi thánh thiện cũng như khi tội lỗi.  Tôi đang trong tâm trạng nào?  Tôi mở lòng với Chúa được không?  Tôi muốn gặp Chúa ngay lúc này không, dù tôi là ai và tôi đang như thế nào?  Hãy mở lòng, hãy ao ước, chắc chắn Ngài không làm tôi thất vọng.

2.     Chúa Giêsu sống lại và Ngài đi đến an ủi những ai đang buồn lo và hoang mang.  Tôi đang hoang mang và hụt hẫng trong niềm tin ư?  Ngài đang muốn gặp tôi.  Tôi có thể bắt chước việc làm của Chúa Giêsu, đi an ủi và chia sẻ với những người đang sầu muộn?  Tôi muốn đổi mới cuộc sống bằng chính những nghĩa cử đầy yêu thương và hy vọng này.  
Phạm Đức Hạnh, SJ

Saturday, April 15, 2017

Chúa Nhật Phục Sinh – 16-04-2017

Chua Nhat Phuc Sinh

Gioan 20:1-9

1 Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Ma-ri-a Mác-đa-la đi đến mộ, thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ. 2Bà liền chạy về gặp ông Si-môn Phê-rô và người môn đệ Đức Giê-su thương mến. Bà nói: "Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ; và chúng tôi chẳng biết họ để Người ở đâu." 3Ông Phê-rô và môn đệ kia liền đi ra mộ. 4Cả hai người cùng chạy. Nhưng môn đệ kia chạy mau hơn ông Phê-rô và đã tới mộ trước. 5Ông cúi xuống và nhìn thấy những băng vải còn ở đó, nhưng không vào. 6Ông Si-môn Phê-rô theo sau cũng đến nơi. Ông vào thẳng trong mộ, thấy những băng vải để ở đó, 7và khăn che đầu Đức Giê-su. Khăn này không để lẫn với các băng vải, nhưng cuốn lại, xếp riêng ra một nơi. 8Bấy giờ người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước, cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin. 9Thật vậy, trước đó, hai ông chưa hiểu rằng: theo Kinh Thánh, Đức Giê-su phải trỗi dậy từ cõi chết.
(Trích Phúc âm Gioan theo bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.     Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần.  Một chi tiết nhỏ trong Tin Mừng Gioan có thể nói cho tôi thật nhiều về Maria Mác-đa-la.  Bà quả là một người rất thương Chúa.  Từ tảng sáng bà đã ra mộ điều này cho thấy bà đã canh cánh suốt đêm không ngủ, hoặc ngủ chập chờn để chực trời sáng, một ngày mới không bị luật buộc Sa-bát, để đi ra mộ của Chúa.  Tôi yêu Chúa, thương Chúa đến mức nào?  Lòng tôi có canh cánh, chập chờn mong gặp Ngài từng phút giây chăng?  Tôi có thể nói chuyện với Maria, chắc chắn bà biết nhiều về Chúa hơn tôi, chắc chắn bà yêu Chúa nhiều hơn tôi.  Tôi xin bà giúp tôi hiểu và yêu mến Chúa hơn.
2.     Cả hai môn đệ đều chạy ra mộ; cả hai cùng vào mộ, nhưng chỉ thấy Gioan nói môn đệ được Chúa yêu tin.  Đúng là khi yêu người ta mang một cặp mắt mới, họ có thể nhìn thấy những cái mà người khác không thấy.  Đồng thời đây cũng là điểm đặc biệt trong Phúc âm Gioan, tin mừng phục sinh chỉ dành cho những người yêu Chúa.  Nếu tôi thật sự yêu Chúa tôi mới có thể tin Chúa thật sự đã phục sinh.  Nếu tôi tin nhận Chúa thật sự phục sinh tôi cũng cảm nhận được sự sống mới trong tôi.  Tôi tin không?  Nếu tin hãy mừng với Chúa Phục Sinh bằng cả tâm can.  Nếu còn nghi ngờ, hãy xin Chúa thêm đức tin cho tôi. 

3.     “Môn đệ Đức Giêsu thương mến,” các nhà chú giải Thánh Kinh cho rằng đây là cách viết rất khéo của Gioan, đế nói đến chính độc giả là người môn đệ Chúa Giêsu yêu mến.  Như vậy kinh nghiệm phục sinh là một kinh nghiệm cụ thể đối với người có một tương quan yêu thương thân mật với Chúa Giêsu.  Đồng thời, bất cứ độc giả của thời đại nào cũng là nhân chứng trực tiếp và là thứ nhất về tin mừng phục sinh.  Hôm nay tôi cũng chính là nhân chứng trực triếp về tin mừng phục sinh, chứ không nghe qua ai khác.  Tôi phải có lòng mến, tôi phải đi vào trong nấm mồ, sự chết của Chúa Giêsu để hiểu và để tin.  Tôi có thể có được hai điều kiện này bằng chính giờ cầu nguyện này.  Hãy xin cho có lòng mến và hãy xin cho được vào thật sâu trong sự chết của Chúa Giêsu để được phục sinh với Ngài.
Phạm Đức Hạnh, SJ