Monday, December 31, 2018

2019 New Year's Blessing

Chuc Lanh DN 2019

Thứ Ba - Tuần Bát Nhật Giáng Sinh – Năm C –1 - 1-2019 – Lễ Đức Mẹ Là Mẹ Thiên Chúa


Ngay Dau Nam

Dân Số 6:22-26

22 ĐỨC CHÚA phán với ông Mô-sê:23 "Hãy nói với A-ha-ron và các con nó rằng: Khi chúc lành cho con cái Ít-ra-en, anh em hãy nói thế này:24 "Nguyện ĐỨC CHÚA chúc lành và gìn giữ con!25 Nguyện ĐỨC CHÚA tươi nét mặt nhìn đến con và dủ lòng thương con!26 Nguyện ĐỨC CHÚA ghé mắt nhìn và ban bình an cho con!
(Trích Sách Dân Số bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ  http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/cuu%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.     Giờ cầu nguyện của Ngày Đầu Năm hôm nay tôi lại được nghe những lời chúc từ Sách Dân Số, quyển thứ tư trong Bộ Ngũ Kinh (Torah) của Do-Thái giáo, viết khoảng Thế kỷ Thứ Năm trước Công nguyên.  Tôi muốn mở lòng và muốn cảm nhận lời chúc lành của Chúa đang đổ trên tôi trong giờ cầu nguyện của Ngày Đầu Năm hôm nay.
2.     Tôi muốn dùng lời này để chúc cho tất cả những ai tôi gặp gỡ hôm nay.  Xin cho họ cũng đón nhận những hồng phúc mà dân Chúa cách đây 27 thế kỷ đã đón nhận.
Phạm Đức Hạnh, SJ

Sunday, December 30, 2018

Thứ Hai - Tuần Bát Nhật Giáng Sinh – Năm C – 31 - 12-2018


Thu Hai Bat Nhat GS

Gioan 1:1-5

1 Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời. Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa, và Ngôi Lời là Thiên Chúa.2 Lúc khởi đầu, Người vẫn hướng về Thiên Chúa.3 Nhờ Ngôi Lời, vạn vật được tạo thành, và không có Người, thì chẳng có gì được tạo thành. Điều đã được tạo thành4 ở nơi Người là sự sống, và sự sống là ánh sáng cho nhân loại.5 Ánh sáng chiếu soi trong bóng tối, và bóng tối đã không diệt được ánh sáng.
(Trích Phúc âm Gioan bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.     Bài đọc hôm nay có thể dẫn tôi trở về với chương đầu tiên của Thánh Kinh, Sách Sáng Thế, Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ bằng Lời của Ngài.  Trong giờ cầu nguyện hôm nay, tôi để ý đến sự sống từ ban đầu ấy cũng đang tăng trưởng trong tôi, trong cuộc sống xung quanh của tôi.  Tôi cũng để ý đến lời của chính tôi, trong cuộc sống hằng ngày, đang cộng tác với Lời của Thiên Chúa làm thăng hoa cuộc sống như thế nào, hay đang nghịch lại  với Lời của Ngài, khiến mỗi lời phát ra từ miệng tôi đang chỉ dẫn đến hủy diệt và chia rẽ?
2.     Lời Chúa là ánh sáng và là sự sống cho cuộc đời này.  Lời ấy đã chiếu vào trong cuộc sống đầy tối tăm này và bóng tối của cuộc đời này đã không diệt được ánh sáng.  Có phải không mỗi khi lòng tôi rạng rỡ niềm vui, chan hòa yêu thương, và đầy tràn sức sống, khi ấy tôi đã không thể dấu kín được niềm vui và sức sống trào dâng ấy; mọi người xung quanh cũng được vui lây, cũng thêm sức sống, lòng họ bỗng tiêu tan đi mọi bóng đêm của buồn chán và thất vọng, bởi vì họ đã gặp tôi, bởi vì họ đã gặp Chúa trong tôi?  Tôi muốn ngồi đây và để cho ánh sáng, sức sống của Chúa trào tràn trong tâm hồn tôi.
Phạm Đức Hạnh, SJ

Saturday, December 29, 2018

Chúa Nhật - Tuần Bát Nhật Giáng Sinh – Năm C – 30 - 12-2018 – Lễ Gia Thất


CN I GS

Cô-lô-xê 3:12-17

12 Anh em là những người được Thiên Chúa tuyển lựa, hiến thánh và yêu thương. Vì thế, anh em hãy có lòng thương cảm, nhân hậu, khiêm nhu, hiền hoà và nhẫn nại.13 Hãy chịu đựng và tha thứ cho nhau, nếu trong anh em người này có điều gì phải trách móc người kia. Chúa đã tha thứ cho anh em, thì anh em cũng vậy, anh em phải tha thứ cho nhau.14 Trên hết mọi đức tính, anh em phải có lòng bác ái: đó là mối dây liên kết tuyệt hảo.15 Ước gì ơn bình an của Đức Ki-tô điều khiển tâm hồn anh em, vì trong một thân thể duy nhất, anh em đã được kêu gọi đến hưởng ơn bình an đó. Bởi vậy, anh em hãy hết dạ tri ân.16 Ước chi lời Đức Ki-tô ngự giữa anh em thật dồi dào phong phú. Anh em hãy dạy dỗ khuyên bảo nhau với tất cả sự khôn ngoan. Để tỏ lòng biết ơn, anh em hãy đem cả tâm hồn mà hát dâng Thiên Chúa những bài thánh vịnh, thánh thi và thánh ca, do Thần Khí linh hứng.17 Anh em có làm gì, nói gì, thì hãy làm hãy nói nhân danh Chúa Giê-su và nhờ Người mà cảm tạ Thiên Chúa Cha.
(Trích Thư Cô-lô-xê bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.    Bài đọc hôm nay không chỉ cho các cộng đồng Kitô hữu tiên khởi nhưng còn cho cộng đồng Kitô hữu của tôi ngày hôm nay, và cho gia đình của tôi nữa.  Tôi đọc lại bài đọc trên, để ý những lời nào đánh động tôi nhất, tôi muốn dừng lại ở những lời đó, và để lời ấy dẫn dắt tôi trong cả giờ cầu nguyện này.
2.    Phao-lô, tác giả của bài đọc trên, ước cho cộng đoàn của Ngài hai điều: 1) Ước gì ơn bình an của Đức Ki-tô điều khiển tâm hồn anh em, và 2) Ước chi lời Đức Ki-tô ngự giữa anh em thật dồi dào phong phú.  Tôi có thể để cho hai lời ước này chiếm ngự tâm hồn tôi được không?  Nếu tâm hồn tôi luôn được chiếm ngự bởi hai điều ước này, gia đình tôi chắc chắn sẽ rất khác, cộng đoàn của tôi cũng sẽ được biến đổi.  Tôi muốn mở lòng, vét rỗng tâm hồn để hai điều ước này trở thành hiện thực trong tôi, bắt đầu từ ngày hôm nay.
Phạm Đức Hạnh, SJ

Friday, December 28, 2018

Thứ Bảy - Tuần Bát Nhật Giáng Sinh – Năm C – 29 - 12-2018


Thu Bay GS

1Gioan 2:3-11

3 Căn cứ vào điều này, chúng ta nhận ra rằng chúng ta biết Thiên Chúa: là chúng ta tuân giữ các điều răn của Người.4 Ai nói rằng mình biết Người mà không tuân giữ các điều răn của Người, đó là kẻ nói dối, và sự thật không ở nơi người ấy.5 Còn hễ ai giữ lời Người dạy, nơi kẻ ấy tình yêu Thiên Chúa đã thực sự nên hoàn hảo.  Căn cứ vào đó, chúng ta biết được mình đang ở trong Thiên Chúa.6 Ai nói rằng mình ở lại trong Người, thì phải đi trên con đường Đức Giê-su đã đi.7 Anh em thân mến, đây không phải là một điều răn mới tôi viết cho anh em, nhưng là một điều răn cũ mà anh em đã có ngay từ lúc khởi đầu.  Điều răn cũ ấy là lời mà anh em đã nghe.8 Nhưng đó cũng là một điều răn mới tôi viết cho anh em, -điều ấy thật là thế nơi Đức Giê-su và nơi anh em-, bởi vì bóng tối đang qua đi và ánh sáng thật đã tỏ rạng.9 Ai nói rằng mình ở trong ánh sáng mà lại ghét anh em mình, thì vẫn còn ở trong bóng tối.10 Ai yêu thương anh em mình thì ở lại trong ánh sáng, và nơi người ấy không có gì nên cớ vấp phạm.11 Nhưng ai ghét anh em mình thì ở trong bóng tối và đi trong bóng tối mà chẳng biết mình đi đâu, vì bóng tối đã làm cho mắt người ấy ra mù quáng.
(Trích Phúc âm Mát-thêu bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.     Hai điểm nổi bật trong bài đọc hôm nay, rất đáng cho tôi suy nghĩ và cầu nguyện.  Thứ nhất: Dấu chỉ để mọi người nhận biết rằng tôi biết Chúa, thuộc về Chúa là tôi sống giống như Chúa.  Thiên Chúa mà tôi tin thờ phải là Thiên Chúa của thiện hảo, bao dung, nhân hậu, chân thật, công bằng, thương xót…  Tôi muốn suy nghĩ về những đặc tính này của Thiên Chúa.  Tôi để ý xem cuộc sống của tôi đang phản ánh những đặc tính nào của Ngài.  Tôi có thể sống những đặc tính ấy ngay ngày hôm nay.  Đây chính là bảo chứng chắc chắn tôi biết Thiên Chúa, tôi thuộc về Ngài và Ngài luôn ở trong tôi.
2.     Thứ hai, điểm này cũng gắn liền với điểm thứ nhất, nhưng một cách cụ thể hơn.  Ai nói mình biết Thiên Chúa mà lại ghét đồng loại, chứng tỏ người ấy chưa biết Thiên Chúa.  Ai nói mình thuộc về Thiên Chúa mà vẫn chuộng bóng tối hơn sự sáng, chứng tỏ người ấy chưa thuộc về Thiên Chúa.  Tôi muốn nói gì với Chúa trong giờ cầu nguyện này?  Nếu tôi chưa sống được như những gì lời Chúa hôm nay nhắc nhở, tôi có thể xin Chúa cho tôi được lòng ao ước và yêu mến sự sáng dần dần, để mỗi ngày bớt đi những bóng đêm trong tâm hồn.  Tôi muốn kết thúc giờ cầu nguyện bằng bài hát “Đâu Có Tình Yêu Thương” và để lời nhạc này dẫn dắt mọi việc làm và suy nghĩ của tôi trong ngày sống của tôi. https://www.youtube.com/watch?v=oiEZupeI5hU
Phạm Đức Hạnh, SJ

Thursday, December 27, 2018

Thứ Sáu - Tuần Bát Nhật Giáng Sinh – Năm C – 28 - 12-2018 – Lễ Các Thánh Anh Hài


Thu Sau GS

Mát-thêu 2:11-18

11 Họ [Các nhà chiêm tinh] vào nhà, thấy Hài Nhi với thân mẫu là bà Ma-ri-a, liền sấp mình thờ lạy Người. Rồi họ mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng tiến.12 Sau đó, họ được báo mộng là đừng trở lại gặp vua Hê-rô-đê nữa, nên đã đi lối khác mà về xứ mình.13 Khi các nhà chiêm tinh đã ra về, thì sứ thần Chúa hiện ra báo mộng cho ông Giu-se rằng: "Này ông, dậy đem Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai-cập, và cứ ở đó cho đến khi tôi báo lại, vì vua Hê-rô-đê sắp tìm giết Hài Nhi đấy! "14 Ông Giu-se liền trỗi dậy, và đang đêm, đưa Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai-cập.15 Ông ở đó cho đến khi vua Hê-rô-đê băng hà, để ứng nghiệm lời Chúa phán xưa qua miệng ngôn sứ: Ta đã gọi con Ta ra khỏi Ai-cập.16 Bấy giờ vua Hê-rô-đê thấy mình bị các nhà chiêm tinh đánh lừa, thì đùng đùng nổi giận, nên sai người đi giết tất cả các con trẻ ở Bê-lem và toàn vùng lân cận, từ hai tuổi trở xuống, tính theo ngày tháng ông đã hỏi cặn kẽ các nhà chiêm tinh.17 Thế là ứng nghiệm lời ngôn sứ Giê-rê-mi-a:18 "Ở Ra-ma, vẳng nghe tiếng khóc than rền rĩ: tiếng bà Ra-khen khóc thương con mình và không chịu để cho người ta an ủi, vì chúng không còn nữa.
(Trích Phúc âm Mát-thêu bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.    Mát-thêu, trong bài đọc hôm nay, ghi nhận một điểm thật hay về các nhà chiêm tinh, sau khi họ đã gặp Chúa Giêsu, đã trở về BẰNG MỘT CON ĐƯỜNG KHÁC.  Điều này có đáng để tôi suy niệm trong giờ cầu nguyện này chăng?  Các nhà chiêm tinh đã gặp Chúa và họ trở về bằng con đường khác, thế còn tôi thì sao?  Tôi đã gặp Chúa chưa, dù bao nhiêu năm vẫn tự hào là người Công giáo?  Nếu tôi đã gặp Chúa, chắc chắn tôi cũng sẽ đi con đường khác, chứ không trở lại lối sống cũ đầy gian dối, ích kỷ, ganh tị, thù hằn, chia rẽ, đầy tính hủy hoại mà không có một chút yêu thương, hòa hợp và xây dựng.  Tôi muốn nói gì cùng Chúa Giêsu trong máng cỏ lúc này? 
2.    Bài đọc hôm nay nói đến một điều tưởng chừng đã cũ, nhưng không, nó vẫn mới và đang xảy ra hằng ngày quanh tôi: giết hại trẻ thơ.  Các trẻ thơ thật yếu đuối, vô tội vậy mà những người lớn lại xem chúng là một gánh nặng, là một điều đáng sợ.  Ngày nay không ít người đang chỉ trích những cha mẹ di dân đã đem trẻ thơ theo mình để chúng phải chết trên đường.  Nên nhớ rằng, những cha mẹ di dân này luôn đi tìm sự an toàn cho con cái của họ, như Giuse và Maria tị nạn để tìm sự an toàn cho Chúa Giêsu.  Trong khi đó mỗi ngày, biết bao nhiêu những cha mẹ đang giết các em từ trong bào thai, chính những người lớn vì ích kỷ chỉ sống cho mình đã sẵn sàng đọa đầy con cái vào những lối sống thiếu tình thương, chính những người có quyền đang làm ra những luật để hợp pháp hóa phá thai.  Tôi muốn nói gì với Chúa trong lúc này về sự giết hại các thai nhi ngày nay?  Tôi muốn nói gì với Chúa về tình trạng các gia đình di dân đang điên dại khi chứng kiến con thơ của họ chết trên đường tị nạn?       
Phạm Đức Hạnh, SJ

Wednesday, December 26, 2018

Thứ Năm - Tuần Bát Nhật Giáng Sinh – Năm C – 27 - 12-2018 – Lễ Thánh Gioan Tông Đồ


Thu Nam GS

1Gioan 1:1-4

1 Điều vẫn có ngay từ lúc khởi đầu, điều chúng tôi đã nghe, điều chúng tôi đã thấy tận mắt,
điều chúng tôi đã chiêm ngưỡng, và tay chúng tôi đã chạm đến, đó là Lời sự sống.2 Quả vậy, sự sống đã được tỏ bày, chúng tôi đã thấy và làm chứng, chúng tôi loan báo cho anh em sự sống đời đời: sự sống ấy vẫn hướng về Chúa Cha và nay đã được tỏ bày cho chúng tôi.3 Điều chúng tôi đã thấy và đã nghe, chúng tôi loan báo cho cả anh em nữa, để chính anh em cũng được hiệp thông với chúng tôi, mà chúng tôi thì hiệp thông với Chúa Cha và với Đức Giê-su Ki-tô, Con của Người.4 Những điều này, chúng tôi viết ra để niềm vui của chúng ta được nên trọn vẹn
.
(Trích Thư Gioan I bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.     Có lẽ không có lời nào trong Kinh Thánh nói về cầu nguyện đẹp như những lời của bài đọc hôm nay.  Gioan nói đến cầu nguyện là đi vào kinh nghiệm riêng tư và gần gũi giữa tôi với Chúa.  Những gì ngài nói về Chúa là những gì ngài đã nghe, thấy tận mắt, tay đã đụng chạm.  Chỉ khi nào đi vào kinh nghiệm cụ thể với Thiên Chúa, niềm tin của tôi mới vững mạnh, không gì lay chuyển nổi.  Trong giờ cầu nguyện này, tôi muốn như Gioan đi vào giờ cầu nguyện bằng cả ngũ quan của tôi: chiêm ngắm Thiên Chúa, để ý Ngài nói gì với tôi qua cuộc sống của tôi, những điều đang làm tôi bận lòng, những gì đang làm tôi vui sướng, Chúa đang hiện diện trong những kinh nghiệm đó như thế nào?  Ngài nói gì với tôi về những cái đang làm tôi bận lòng hoặc vui sướng?  Tôi nói gì với Ngài về những ưu tư ấy? 
2.     Gioan nói rõ rằng: những gì ngài đã kinh nghiệm với Chúa thì truyền lại cho tôi để niềm vui của tôi được trọn vẹn, tức tôi cũng sẽ kinh nghiệm trực tiếp với Thiên Chúa như Gioan đã kinh nghiệm trực tiếp về Chúa.  Như vậy, kể từ nay trở đi những gì tôi biết về Chúa phải là kinh nghiệm bản thân và trực tiếp, chứ không qua ai nữa, có như vậy niềm tin của tôi mới lớn và mới trọn vẹn.  Tôi không còn phải dựa vào ai nói cho tôi về Chúa nữa mà chính tôi kinh nghiệm về Ngài ngay trong giây phút cầu nguyện mỗi ngày này.  Tôi muốn bắt đầu ngay bây giờ.
Phạm Đức Hạnh, SJ

Tuesday, December 25, 2018

Thứ Tư - Tuần Bát Nhật Giáng Sinh – Năm C – 26 - 12-2018 – Lễ Thánh Tê-pha-nô


Thu Tu Bat Nhat Giang Sinh

Tđcv 6:8-10; 7:54-60

8 Ông Tê-pha-nô được đầy ân sủng và quyền năng, đã làm những điềm thiêng dấu lạ lớn lao trong dân.9 Có những người thuộc hội đường gọi là hội đường của nhóm nô lệ được giải phóng, gốc Ky-rê-nê và A-lê-xan-ri-a, cùng với một số người gốc Ki-li-ki-a và A-xi-a, đứng lên tranh luận với ông Tê-pha-nô.10 Nhưng họ không địch nổi lời lẽ khôn ngoan mà Thần Khí đã ban cho ông… 54 Khi nghe những lời ấy, lòng họ giận điên lên, và họ nghiến răng căm thù ông Tê-pha-nô.55 Được đầy ơn Thánh Thần, ông đăm đăm nhìn trời, thấy vinh quang Thiên Chúa, và thấy Đức Giê-su đứng bên hữu Thiên Chúa.56 Ông nói: "Kìa, tôi thấy trời mở ra, và Con Người đứng bên hữu Thiên Chúa."57 Họ liền kêu lớn tiếng, bịt tai lại và nhất tề xông vào ông58 rồi lôi ra ngoài thành mà ném đá. Các nhân chứng để áo mình dưới chân một thanh niên tên là Sao-lô.59 Họ ném đá ông Tê-pha-nô, đang lúc ông cầu xin rằng: "Lạy Chúa Giê-su, xin nhận lấy hồn con."60 Rồi ông quỳ gối xuống, kêu lớn tiếng: "Lạy Chúa, xin đừng chấp họ tội này." Nói thế rồi, ông an nghỉ.
(Trích Tông Đồ Công Vụ bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.     Ngay sau ngày lễ Giáng sinh đầy vui mừng, hôm nay Giáo hội kính Thánh Tê-pha-nô, vị tử đạo tiên khởi của Giáo hội.  Sự sắp xếp lịch Phụng vụ như vậy dường như Giáo hội muốn nói rằng ơn gọi Kitô hữu luôn gắn liền với đời sống làm chứng.  Có nhiều cách để làm chứng: tử đạo, khổ chế trong đời tận hiến, sống những giá trị của Tin Mừng giữa đời.  Dù bằng cách nào, đời sống chứng nhân bao giờ cũng bơi ngược dòng, chịu muôn vàn thử thách, chống đối và bắt bớ.  Tôi nghĩ tôi dám theo Chúa không?  Tôi thể hiện đời sống chứng nhân giữa cuộc đời hôm nay như thế nào và bằng cách nào?  Tôi có thể nói chuyện với Chúa về cách thức làm chứng cho Chúa giữa trường học, môi trường làm việc và xã hội của tôi hôm nay. 
2.     Trình thuật nói rõ: Tê-pha-nô chỉ biết hướng vào Chúa trong lúc bị bắt bớ và đánh đập.  Nhờ vậy, kẻ thù không thắng được ông.  Nhờ vậy, ông dám sống chứng nhân cho đến cùng.  Tôi có thấy bị chao đảo sống đức tin giữa cuộc đời hôm nay không?  Tôi đang hướng vào đâu để có sức mạnh?  Tôi xin Chúa giúp tôi luôn tỉnh táo và can đảm sống đời làm chứng cho sự thật, công bình và bác ái giữa cuộc đời này, dù cho có bị chống đối từ cuộc đời, có thể từ cả những người thân của tôi nữa.
Phạm Đức Hạnh, SJ

Monday, December 24, 2018

Thứ Ba - Đại Lễ Giáng Sinh – Năm C – 25 - 12-2018


LGS

Gioan 1:9-14

9 Ngôi Lời là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người.10 Người ở giữa thế gian, và thế gian đã nhờ Người mà có, nhưng lại không nhận biết Người.11 Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận.12 Còn những ai đón nhận, tức là những ai tin vào danh Người, thì Người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa.13 Họ được sinh ra, không phải do khí huyết, cũng chẳng do ước muốn của nhục thể, hoặc do ước muốn của người đàn ông, nhưng do bởi Thiên Chúa.14 Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta.  Chúng tôi đã được nhìn thấy vinh quang của Người, vinh quang mà Chúa Cha ban cho Người, là Con Một đầy tràn ân sủng và sự thật.
(Trích Phúc âm Gioan bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.    Tôi thử tưởng tượng tôi bị mù, tức là cả cuộc đời tôi, cả ngày sống của tôi phải sống trong tối tăm, điều này kinh khủng đến mức nào?  Sự mù lòa thể lý đã vậy, sự mù lòa tâm linh còn kinh khủng hơn nhiều.  Bởi, tôi sống mà chẳng biết sống cho ai, cho cái gì; tôi lam lũ vất vả để cho ai, cho cái gì; cuối cùng, tôi chết tôi cũng chẳng biết tôi sẽ đi về đâu.  Một cuộc sống hết sức vô nghĩa!  Lời Chúa trong bài đọc hôm nay nói, cuộc sống của tôi không còn trong cảnh mù lòa nữa, nhưng đã có Ánh Sáng đích thực chiếu vào cuộc đời của tôi.  Tôi có nhận ra Ánh Sáng đích thực này không?  Tôi có đang sống trong Ánh Sáng đích thực này không?  Tôi có vui không vì Ánh Sáng đích thực đang dẫn đường cho tôi?  Trong giờ cầu nguyện này, tôi muốn cảm nghiệm Ánh Sáng đích thực này đang chan hòa trong tôi và đang đánh thức những góc tối trong tôi. 
2.    Ánh Sáng đích thực, chính là Thiên Chúa, đã đến trong cuộc đời này và những ai tin nhận Ngài thì Ngài nhận người đó làm con của Ngài.  Tôi nghĩ sao khi tôi là con của “Ông Lớn” trên trời?  Nếu tôi là con và là con cưng của “Ông Lớn” trên trời, chắc chắn tôi sẽ có đủ mọi sự và niềm vui chắc sẽ là vô tận.  Trong giây phút này tôi muốn tâm sự một cách thân mật với “Ông Lớn” trên trời và cũng là Cha ruột của tôi.
Phạm Đức Hạnh, SJ

Chúc Mừng Giáng Sinh và Năm Mới

Chuc Mung GS va NM 2019

Sunday, December 23, 2018

Thứ Hai Tuần IV Mùa Vọng – Năm C – 24 - 12-2018


Thu Hai IV MV

2Samuel 7:1-5, 8-12, 16

1Khi vua [Đa-vít] được yên cửa yên nhà và ĐỨC CHÚA đã cho vua được thảnh thơi mọi bề, không còn thù địch nào nữa,2 thì vua nói với ngôn sứ Na-than: "Ông xem, tôi được ở nhà bằng gỗ bá hương, còn Hòm Bia Thiên Chúa thì ở trong lều vải."3 Ông Na-than thưa với vua: "Tất cả những gì ngài ấp ủ trong lòng, xin ngài cứ đi mà thực hiện, vì ĐỨC CHÚA ở với ngài."4 Nhưng ngay đêm ấy, có lời ĐỨC CHÚA phán với ông Na-than rằng:5 "Hãy đi nói với tôi tớ của Ta là Đa-vít: ĐỨC CHÚA phán thế này: Ngươi mà xây nhà cho Ta ở sao?...8 Bây giờ ngươi hãy nói với tôi tớ Ta là Đa-vít như sau: ĐỨC CHÚA các đạo binh phán thế này: Chính Ta đã cất nhắc ngươi, từ một kẻ lùa chiên ngoài đồng cỏ, lên làm người lãnh đạo dân Ta là Ít-ra-en.9 Ngươi đi đâu, Ta cũng đã ở với ngươi; mọi thù địch ngươi, Ta đã diệt trừ cho khuất mắt ngươi. Ta sẽ làm cho tên tuổi ngươi lẫy lừng, như tên tuổi những bậc vĩ nhân trên mặt đất.10 Ta sẽ cho dân Ta là Ít-ra-en một chỗ ở, Ta sẽ định cư chúng, và chúng sẽ ở luôn tại đó, chúng sẽ không còn run sợ, và quân gian ác cũng không còn tiếp tục áp bức chúng như thuở ban đầu,11 kể từ thời Ta đặt các thủ lãnh cai quản dân Ta là Ít-ra-en. Ta sẽ cho ngươi được thảnh thơi, không còn thù địch nào nữa, ĐỨC CHÚA báo cho ngươi biết là ĐỨC CHÚA lập cho ngươi một nhà.12 Khi ngày đời của ngươi đã mãn và ngươi đã nằm xuống với cha ông, Ta sẽ cho dòng dõi ngươi đứng lên kế vị ngươi -một người do chính ngươi sinh ra-, và Ta sẽ làm cho vương quyền của nó được vững bền…16 Nhà của ngươi và vương quyền của ngươi sẽ tồn tại mãi mãi trước mặt Ta; ngai vàng của ngươi sẽ vững bền mãi mãi."
(Trích Sách Samuel II bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ  http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/cuu%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.     Thái độ của Đa-vít biết ơn Chúa và muốn xây nhà để kính Chúa có lẽ là điểm tôi cần chú ý trước nhất trong bài đọc hôm nay.  Đa-vít, sau khi đã yên bề gia thất, muốn tỏ lòng biết ơn Chúa bằng việc xây một nơi trang trọng hơn cho Chúa.  Có bao giờ tôi nghĩ như Đa-vít không?  Khi tôi đã yên bề gia thất, khi tôi đã làm ăn khấm khá, khi tôi đã có con khôn lớn, có bao giờ tôi nghĩ đến một tâm tình, một thái độ, một cử chỉ nào dành đặc biệt để cám ơn Chúa chưa?  Sau một ngày làm việc, dù bao nhiêu khó khăn, vậy mà tôi vẫn còn đây, tôi muốn nói gì với Chúa trong lúc này?  Người Hoa khi làm ăn khấm khá, họ mua heo quay để cúng thần, Phật.  Tôi là người Công giáo, tôi có được một bó hoa dâng kính Chúa không, hay một lời cám ơn, một tâm tình tri ân Chúa chăng? 
2.     Vua Đa-vít muốn xây đền thờ cho Chúa, nhưng Chúa lại xây cho ông cả một triều đại vững bền mãi mãi.  Đa-vít tốt với Chúa 1, Chúa đáp lại gấp 1000 lần.  Điều này cho thấy, không bao giờ theo Chúa, tốt với Chúa mà tôi phải thiệt thòi cả.  Tôi tin không?  Tôi đọc lại bài đọc trên và để ý những gì Chúa đã tốt đối với Đa-vít giúp tôi không chỉ được mạnh mẽ về niềm tin, nhưng còn giúp tôi biết cách ứng xử với Chúa sao cho phải phép. 
Phạm Đức Hạnh,SJ

Saturday, December 22, 2018

Chúa Nhật Tuần IV Mùa Vọng – Năm C – 23 - 12-2018


CN IV MV

Luca 1:39-45

39 Hồi ấy, bà Ma-ri-a vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giu-đa.40 Bà vào nhà ông Da-ca-ri-a và chào hỏi bà Ê-li-sa-bét.41 Bà Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng bà Ma-ri-a chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy tràn Thánh Thần,42 liền kêu lớn tiếng và nói rằng: "Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc.43 Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này?44 Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng.45 Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em."
(Trích Phúc âm Luca bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ  http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/cuu%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.     Bài đọc hôm nay là một trình thuật về cuộc thăm viếng của Mẹ Maria đối với Bà Ê-li-sa-bét.  Luca viết là Mẹ vội vã đi đến một vùng miền núi gập ghềnh.  Luca không ghi nhận một chi tiết nào nói là Mẹ ngại ngùng hay mệt mỏi, nhưng chỉ thấy sự vượt khó, sự vươn đến người khác, sự vui mừng ở Mẹ Maria.  Đây là một điều thật tự nhiên.  Bất cứ ai thực sự có niềm vui đều rất khó có thể giữ riêng cho mình.  Niềm vui càng lớn sẽ càng khó giữ kín.  Trong giờ cầu nguyện này tôi muốn ở với Mẹ Maria, chiêm ngắm xem Mẹ vui đến mức nào, tôi muốn chia sẻ niềm vui với Mẹ. 
2.     Mẹ đến và Ê-li-sa-bét đã rất vui mừng.  Mẹ đến tức là Chúa cũng đến, bởi Mẹ ở đâu Chúa cũng ở đó với Mẹ.  Tôi muốn đi vào cuộc đối thoại của Mẹ và Ê-li-sa-bét.  Để ý hai người chia sẻ những điều lạ lùng mà họ nhận được từ Chúa.  Họ ngạc nhiên, họ vui và họ nói về Thiên Chúa liên thuyên như thế nào.   Tôi muốn nghe và đi vào niềm vui cùng sự nói cười của họ, để cho niềm vui của họ cũng làm cho tôi được vui mừng về Chúa cũng đang làm rất nhiều điều lạ trong tôi.
Phạm Đức Hạnh, SJ

Friday, December 21, 2018

Thứ Bảy Tuần III Mùa Vọng – Năm C – 22 - 12-2018


Thu Bay III MV

1 Samuel 1:24-28

Ngày ấy, sau khi đã cho Samuel dứt sữa, bà Anna liền bắt một con bò ba tuổi, lấy ba cân bột, một vò rượu, và dẫn con đến nhà Chúa ở Silô. Con trẻ lúc đó còn nhỏ bé. Họ tế lễ con bò và dâng con trẻ cho ông Hêli. Anna thưa: "Kính lạy ngài, chúc ngài khang an! Tôi là người đàn bà nọ đã đứng cầu xin Chúa nơi đây trước mặt ngài. Tôi đã cầu xin vì trẻ này, và Chúa đã cho tôi được như tôi xin. Vậy tôi xin dâng lại cho Chúa, trót mọi ngày nó thuộc về Chúa". Và họ thờ lạy Chúa ngay ở đó.

(Trích Sách Samuel I bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ  http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/cuu%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.      Anna có một tâm tình thật đẹp.  Bà biết ơn Chúa và chuẩn bị lễ vật để tạ ơn Chúa và dâng con độc nhất của bà cho Chúa.  Bà đã làm với tất cả lòng biết ơn và yêu mến.  Trong giờ cầu nguyện này, tôi muốn để ý đến tâm tình của Bà Anna dành cho Chúa.  Lòng bà chắc rộn ràng yêu Chúa và biết ơn Chúa.  Bà phải là rất hạnh phúc trong lúc thu gom những gì là tốt nhất trong nhà, nào là bò tơ ba tuổi, ba đấu bột, một vò rượu để làm của lễ dâng cho Chúa.  Tôi muốn chiêm ngắm và ở lại với những tâm tình của Anna trong cả giờ cầu nguyện này.
2.      Hôm nay cũng là vào những ngày cuối năm.  Tôi cũng muốn nhìn lại cả một năm sống, có những ân huệ nào mà Chúa đã dành cho tôi trong năm nay?  Tôi bắt chước Anna cũng chuẩn bị những của lễ để tri ân Chúa.  Trước hết trong giờ cầu nguyện này, tôi muốn cám ơn Chúa những gì?  Sau đó cuối tuần có thể tôi chuẩn bị những món quà dâng cúng cho người nghèo, chia sẻ cho những ai bất hạnh quanh tôi.
Phạm Đức Hạnh, SJ

Thursday, December 20, 2018

Thứ Sáu Tuần III Mùa Vọng – Năm C – 21 - 12-2018


Diễm Ca 2:8-14
Thu Sau III MV

8 Tiếng người tôi yêu văng vẳng đâu đây, kìa chàng đang tới,
nhảy nhót trên đồi, tung tăng trên núi.
9 Người yêu của tôi chẳng khác gì linh dương,
tựa hồ chú nai nhỏ.
Kìa chàng đang đứng sau bức tường nhà,
nhìn qua cửa sổ, rình qua chấn song.

10 Người yêu của tôi lên tiếng bảo:
"Dậy đi em, bạn tình của anh,
người đẹp của anh, hãy ra đây nào!
11 Tiết đông giá lạnh đã qua,
mùa mưa đã dứt, đã xa lắm rồi.
12 Sơn hà nở rộ hoa tươi
và mùa ca hát vang trời về đây.
Tiếng chim gáy văng vẳng trên khắp đồng quê ta.

13 Vả kia đã kết trái non,
vườn nho hoa nở hương thơm ngạt ngào.
Dậy đi em, bạn tình của anh,
người đẹp của anh, hãy ra đây nào!
14 Bồ câu của anh ơi,
em ẩn trong hốc đá, trong vách núi cheo leo.
Nào, cho anh thấy mặt, nào, cho anh nghe tiếng,
vì tiếng em ngọt ngào và mặt em duyên dáng."

(Trích Sách Diễm Ca bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ  http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/cuu%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.      Có khi nào tôi bước vào giờ cầu nguyện mà tôi nói với Chúa như nói với bồ, Người yêu của tôi không?  Tác giả của Sách Diễm Ca dám diễn tả tương quan với Chúa mặn nồng và lãng mạn như một đôi tình nhân đang yêu như vậy đó.  Trong giây phút này tôi muốn chiêm ngắm Chúa, Người yêu của tôi.  Tôi để ý sự gần gũi, âu yếm đầy trìu mến của Người tôi yêu đang dành cho tôi lúc này.  Tôi để ý đến những cảm xúc trong tôi khi được Người tôi yêu yêu thương, vuốt ve.  Tôi muốn ở lại trong những cảm xúc này.
2.      Tôi đọc lại bản tình ca trên và để ý tiếng gọi thì thầm của Người tôi yêu bên tai tôi: “Dậy đi cưng!”  Tôi hình dung Người yêu tôi bên cửa, trong ánh nắng ban mai nhẹ nhàng, giữa những tiếng chim hót đầu ngày làm cho ngày mới tôi trở nên tươi mát, êm đềm và thân thương.  Tôi sẽ tựa vào lòng của Người tôi yêu và sẽ nói gì?  Tôi muốn ở trọn vẹn trong vòng tay của Người tôi yêu, cảm nghiệm những hơi ấm từ trái tim của hai chúng tôi, và tận hưởng những phút dây yêu thương đầu ngày này.  
      https://www.youtube.com/watch?v=hHt7puAevPo
Phạm Đức Hạnh, SJ

Wednesday, December 19, 2018

Thứ Năm Tuần III Mùa Vọng – Năm C – 20 - 12-2018


Thu Nam III MV

Isaia 7:10-14

10 Một lần nữa ĐỨC CHÚA phán với vua A-khát rằng:11 "Ngươi cứ xin ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa của ngươi ban cho ngươi một dấu dưới đáy âm phủ hoặc trên chốn cao xanh."12 Vua A-khát trả lời:"Tôi sẽ không xin, tôi không dám thử thách ĐỨC CHÚA."13 Ông I-sai-a bèn nói: "Nghe đây, hỡi nhà Đa-vít! Các ngươi làm phiền thiên hạ chưa đủ sao, mà còn muốn làm phiền cả Thiên Chúa của tôi nữa?14 Vì vậy, chính Chúa Thượng sẽ ban cho các ngươi một dấu:Này đây người thiếu nữ mang thai, sinh hạ con trai, và đặt tên là Em-ma-nu-en.

(Trích Sách Isaia bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ  http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/cuu%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:

1.      Có bao giờ tôi có kinh nghiệm giống Vua A-khát không?  Bình thường người ta vẫn than trách là cầu nguyện mà Chúa chẳng nghe.  Nhưng bài đọc hôm nay, A-khát lại sợ khi Chúa đáp lời.  Nếu trong giờ cầu nguyện này Chúa nói với tôi như nói với A-khát, tôi sẽ nói gì với Ngài?  Tôi sẽ xin gì cùng Chúa?  Đây cũng là điều mà thánh I-nha-xi-ô Loyola luôn nhắc nhở, mỗi khi bước vào giờ cầu nguyện tôi phải biết tôi muốn xin gì.  Giờ đây tôi muốn tập trung vào điều tôi muốn xin Chúa trong giờ cầu nguyện này và để ý xem Chúa nói gì cùng tôi.

2.      Lời Tiên tri Isaia tiên báo sau này đã thành hiện thực trong câu chuyện Ngôi Hai xuống thế làm người, được đề cập trong chương đầu tiên của Phúc âm Mát-thêu 1:23.  Thiên “Chúa ở cùng chúng ta,” đó chính là tên gọi của Thiên Chúa.  Giáo hội trong hai ngàn năm qua, trong mọi Thánh lễ từ đầu cho đến kết lễ, đều nhắc nhở tôi điều này: Chúa ở cùng anh chị em!  Tôi có cảm thấy Chúa đã ở cùng tôi trong mọi lúc không?  Nếu tôi thấy Ngài luôn ở cùng tôi trong mọi lúc, tôi muốn nói gì với Ngài trong lúc này.  Nếu tôi thấy Ngài vắng bóng trong những khoảnh khắc nào đó trong đời sống của tôi, thì tại sao lại có chuyện như vậy?  Tôi nói với Chúa về những khoảnh khắc trống vắng đó. 

Phạm Đức Hạnh, SJ

Tuesday, December 18, 2018

Thứ Tư Tuần III Mùa Vọng – Năm C – 19 - 12-2018


Thu Tu III MV

Luca 1:5-25

5 Thời vua Hê-rô-đê cai trị miền Giu-đê, có một vị tư tế thuộc nhóm A-vi-gia, tên là Da-ca-ri-a; vợ ông là Ê-li-sa-bét cũng thuộc dòng tộc tư tế A-ha-ron.6 Cả hai ông bà đều là người công chính trước mặt Thiên Chúa, sống đúng theo mọi điều răn và mệnh lệnh của Chúa, không ai chê trách được điều gì.7 Nhưng họ lại không có con, vì bà Ê-li-sa-bét là người hiếm hoi. Vả lại, cả hai đều đã cao niên.8 Sau đây là chuyện xảy ra trong lúc ông đang lo việc tế tự trước nhan Thiên Chúa khi đến phiên của nhóm ông:9 Trong cuộc bắt thăm thường lệ của hàng tư tế, ông đã trúng thăm được vào dâng hương trong Đền Thờ của Đức Chúa.10 Trong giờ dâng hương đó, toàn thể dân chúng cầu nguyện ở bên ngoài.11 Bỗng một sứ thần của Chúa hiện ra với ông, đứng bên phải hương án.12 Thấy vậy, ông Da-ca-ri-a bối rối, và nỗi sợ hãi ập xuống trên ông.13 Nhưng sứ thần bảo ông: "Này ông Da-ca-ri-a, đừng sợ, vì Thiên Chúa đã nhận lời ông cầu xin: bà Ê-li-sa-bét vợ ông sẽ sinh cho ông một đứa con trai, và ông phải đặt tên cho con là Gio-an.14 Ông sẽ được vui mừng hớn hở, và nhiều người cũng được hỷ hoan ngày con trẻ chào đời.15 Vì em bé sẽ nên cao cả trước mặt Chúa. Rượu lạt rượu nồng em sẽ đều không uống. Và ngay khi còn trong lòng mẹ, em đã đầy Thánh Thần.16 Em sẽ đưa nhiều con cái Ít-ra-en về với Đức Chúa là Thiên Chúa của họ.17 Được đầy thần khí và quyền năng của ngôn sứ Ê-li-a, em sẽ đi trước mặt Chúa, để làm cho lòng cha ông quay về với con cháu, để làm cho tâm tư kẻ ngỗ nghịch lại hướng về nẻo chính đường ngay, và chuẩn bị một dân sẵn sàng đón Chúa."18 Ông Da-ca-ri-a thưa với sứ thần: "Dựa vào đâu mà tôi biết được điều ấy? Vì tôi đã già, và nhà tôi cũng đã lớn tuổi."19 Sứ thần đáp: "Tôi là Gáp-ri-en, hằng đứng chầu trước mặt Thiên Chúa, tôi được sai đến nói với ông và loan báo tin mừng ấy cho ông.20 Và này đây ông sẽ bị câm, không nói được, cho đến ngày các điều ấy xảy ra, bởi vì ông đã không tin lời tôi, là những lời sẽ được ứng nghiệm đúng thời đúng buổi."21 Dân chúng đợi ông Da-ca-ri-a, và lấy làm lạ sao ông ở lại trong cung thánh lâu như thế.22 Lúc đi ra, ông không nói với họ được, và dân chúng biết là ông đã thấy một thị kiến trong cung thánh. Còn ông, ông chỉ làm hiệu cho họ và vẫn bị câm.23 Khi thời gian phục vụ ở Đền Thờ đã mãn, ông trở về nhà.24 Ít lâu sau, bà Ê-li-sa-bét vợ ông có thai, bà ẩn mình năm tháng.25 Bà tự nhủ: "Chúa đã làm cho tôi như thế đó, khi Người thương cất nỗi hổ nhục tôi phải chịu trước mặt người đời."

(Trích Phúc âm Luca bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:

1.      Càng gần đến ngày Lễ Giáng Sinh, Giáo hội lại cho tôi nghe những câu chuyện Thiên Chúa đã làm những chuyện lạ lùng trong lịch sử.  Bài đọc hôm nay là một ví dụ.  Thiên Chúa đã cho vợ chồng già hiếm muộn Da-ca-ri-a và Ê-li-sa-bét có con.  Câu chuyện của họ gợi lên trong tôi ít là hai điều: Thứ nhất, sự trung thành trong cầu nguyện của đôi vợ chồng hiếm muộn này.  Chắc chắn họ đã đầu nguyện suốt đời, đã sửa mình, đã kiêng khem đủ kiểu để làm sao có được một người con.  Đời sống của họ dạy cho tôi điều gì về tương quan giữa tôi với Chúa?  Tôi muốn nói chuyện thêm với họ trong giờ cầu nguyện này.

2.      Thứ hai, sự đoái thương của Thiên Chúa đối với người khốn cùng.  Thiên Chúa đã trở thành tin vui giữa giờ tuyệt vọng cho gia đình Da-ca-ri-a.  Điều này cho tôi thấy, đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể.  Điều này có làm cho tôi tin tưởng ở Chúa hơn chăng?  Điều này có làm cho tôi thêm lòng trung kiên trong cầu nguyện chăng?  Tôi muốn tiếp tục nói chuyện với Chúa về đức tin của tôi trong phần còn lại của giờ cầu nguyện này.

Phạm Đức Hạnh, SJ

Monday, December 17, 2018

Thứ Ba Tuần III Mùa Vọng – Năm C – 18 - 12-2018

Thu Ba III MV

Mát-thêu 1:18-24

18 Sau đây là gốc tích Đức Giê-su Ki-tô: bà Ma-ri-a, mẹ Người, đã thành hôn với ông Giu-se. Nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần.19 Ông Giu-se, chồng bà, là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo.20 Ông đang toan tính như vậy, thì kìa sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng: "Này ông Giu-se, con cháu Đa-vít, đừng ngại đón bà Ma-ri-a vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần.21 Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giê-su, vì chính Người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ."22 Tất cả sự việc này đã xảy ra, là để ứng nghiệm lời xưa kia Chúa phán qua miệng ngôn sứ:23 Này đây, Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Em-ma-nu-en, nghĩa là "Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta."24 Khi tỉnh giấc, ông Giu-se làm như sứ thần Chúa dạy và đón vợ về nhà.

(Trích Phúc âm Mát-thêu bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:

1.      Tiếp nối câu chuyện gia phả hôm qua, bài đọc hôm nay đi vào chi tiết cụ thể Chúa Giêsu sinh ra như thế nào.  Trong giờ cầu nguyện hôm nay tôi có thể tập trung vào một trong ba nhân vật của câu chuyện: Giuse, Maria hoặc Giêsu.  Tôi để ý xem họ hiểu gì về ý định của Thiên Chúa trong cuộc đời của họ và trong cuộc đời này?  Họ mở lòng và đóng góp như thế nào vào chương trình cứu độ của Thiên Chúa?  Tôi muốn nói chuyện với một trong ba để xin họ giúp tôi khám phá ra ý Chúa và những lời mời gọi của Ngài trong đời sống của tôi hôm nay. 

2.      Tôi muốn chọn một trong ba nhân vật từ bài đọc hôm nay như là người đồng hành giúp tôi sống Mùa Vọng và Mùa Giáng Sinh một cách tốt đẹp hơn.  Tôi muốn học cách đọc ý muốn của Chúa và cách giải quyết vấn đề của vị mà tôi chọn, hầu giúp tôi càng ngày càng thông thạo hơn trong cách đọc thánh ý Chúa và làm những gì mà Ngài muốn.

Phạm Đức Hạnh, SJ