Friday, June 30, 2017

Thứ Bảy Tuần XII Thường Niên – Năm Lẻ – 1-07-2017

Thu Bay XII TN

Sáng Thế 18:1-15

1 ĐỨC CHÚA hiện ra với ông Áp-ra-ham tại cụm sồi Mam-rê, khi ông đang ngồi ở cửa lều, vào lúc nóng nực nhất trong ngày.2 Ông ngước mắt lên thì thấy có ba người đứng gần ông. Vừa thấy, ông liền từ cửa lều chạy ra đón khách, sụp xuống đất lạy3 và nói: "Thưa Ngài, nếu tôi được đẹp lòng Ngài, thì xin Ngài đừng đi qua mà không ghé thăm tôi tớ Ngài.4 Để tôi cho lấy chút nước, mời các ngài rửa chân rồi nằm nghỉ dưới gốc cây.5 Tôi xin đi lấy ít bánh, để các ngài dùng cho chắc dạ, trước khi tiếp tục đi, vì các ngài đã ghé thăm tôi tớ các ngài đây! " Khách trả lời: "Xin cứ làm như ông vừa nói!"6 Ông Áp-ra-ham vội vã vào lều tìm bà Xa-ra mà bảo: "Bà mau mau lấy ba thúng tinh bột mà nhồi, rồi làm bánh."7 Ông chạy lại đàn vật, bắt một con bê mềm và ngon, giao cho người đầy tớ, và anh này vội vã làm thịt.8 Ông lấy sữa chua, sữa tươi và thịt bê đã làm, mà đãi khách; rồi ông đứng hầu dưới gốc cây, đang khi khách dùng bữa.9 Khách nói với ông: "Bà Xa-ra vợ ông đâu? " Ông đáp: "Thưa nhà tôi ở trong lều."10 Người nói: "Sang năm, tôi sẽ trở lại thăm ông, và khi đó bà Xa-ra vợ ông sẽ có một con trai." Bà Xa-ra bấy giờ đang nghe ở cửa lều, phía sau.11 Ông Áp-ra-ham và bà Xa-ra đã già nua tuổi tác, và bà Xa-ra không còn điều thường xảy đến cho đàn bà.12 Bà Xa-ra cười thầm tự bảo: "Mình đã cằn cỗi rồi, còn hưởng được vui thú nữa sao? Ông nhà mình lại là một ông lão!"13 ĐỨC CHÚA phán với ông Áp-ra-ham: "Tại sao Xa-ra lại cười và nói: "Có thật tôi già thế này mà còn sinh đẻ được chăng?14 Nào có điều gì kỳ diệu vượt sức ĐỨC CHÚA? Vào độ này sang năm, Ta sẽ trở lại thăm ngươi, và Xa-ra sẽ có một con trai."15 Bà Xa-ra chối và nói: "Con đâu có cười!" Vì bà sợ. Nhưng Người bảo: "Có, ngươi đã cười!"
(Trích Sách Sáng Thế bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/cuu%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.     Áp-ra-ham quả là một con người rất hiếu khách.  Ông đón người xa lạ như đón Chúa.  Tôi có thể hiếu khách, nhưng đón một người xa lạ một cách niềm nở như Áp-ra-ham, có lẽ chưa, bởi biết đâu người lạ là người gian.  Điều này có thể chấp nhận được.  Nhưng nếu tôi biết thật sự đó là Thiên Chúa, tôi có hiếu khách và mau mắn như Áp-ra-ham không?  Tôi xem lại thái độ và lòng hiếu khách của tôi trong giờ cầu nguyện này ra sao?  Tôi đón tiếp Chúa như thế nào?  Mau mắn hay miễn cưỡng?  Quan trọng hay là việc chẳng đừng, không làm sợ có tội?    

2.     Lời Chúa hôm nay nói với Áp-ra-ham và Xa-ra như thể Chúa kể truyện cười vậy, khiến bà Xa-ra bật cười.  Không cười sao được khi cả hai ông bà đã quá già làm sao có thể sinh con được, vậy mà Chúa nói được!  Ngài còn quả quyết: “Nào có điều gì kỳ diệu vượt sức Đức Chúa?”  Có khi nào giờ cầu nguyện của tôi mà giữa Chúa và tôi nói cười khúc khích với nhau chưa?  Tôi muốn kể cho Chúa nghe một chuyện gì đó rất vui của tôi cho Chúa nghe trong giờ cầu nguyện này và để ý xem Ngài có cười khúc khích không?      
Phạm Đức Hạnh, SJ

Thursday, June 29, 2017

Thứ Sáu Tuần XII Thường Niên – Năm Lẻ – 30-06-2017

Thu Sau XII TN

Mat-thêu 8:1-4

1 Khi Đức Giê-su ở trên núi xuống, đám đông lũ lượt đi theo Người.2 Bỗng có một người phong hủi tiến lại, bái lạy Người và nói: "Thưa Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch."3 Người giơ tay đụng vào anh và bảo: "Tôi muốn, anh sạch đi." Lập tức, anh được sạch bệnh phong hủi.4 Rồi Đức Giê-su bảo anh: "Coi chừng, đừng nói với ai cả, nhưng hãy đi trình diện tư tế và dâng của lễ, như ông Mô-sê đã truyền, để làm chứng cho người ta biết."
(Trích Phúc âm Mat-thêu bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.     Tôi thấy gì trong lời cầu khẩn của người phong hủi trên?  Người này dường như có một sự tự do trong lời cầu của mình, rất khác với những lời cầu nguyện của tôi: Lạy Chúa xin cho con cái này, cho con được cái kia…  Trong khi đó người phong hủi nói: Thưa Ngài, nếu Ngài muốn…  Tôi có để cho Chúa có một sự tự do trong lời nguyện của tôi không hay là bắt ép Chúa và nếu Chúa không cho thì bỏ Chúa, dẹp nhà thờ, cóc cần đi lễ nữa?

2.     Có một chứng hủi nào, tức những thói hư tật xấu truyền nhiễm nào trong tâm linh, trong lối sống của tôi, chẳng hạn thói nói xấu người vắng mặt…, cần được Chúa làm sạch không?  Tôi muốn xin Chúa làm cho tôi sach không?  Tôi muốn mượn hình ảnh thành tâm của người phong hủi trên để xét mình trong giờ cầu nguyện này và dám ngỏ lời cùng Chúa xin được ơn chữa lành.  
Phạm Đức Hạnh, SJ 

Wednesday, June 28, 2017

Thứ Năm Tuần XII Thường Niên – Năm Lẻ – 29-06-2017 – Lễ Thánh Phêrô và Phao-lô

Thu Nam XII TN

Mat-thêu 16:13-19

13 Khi Đức Giê-su đến vùng kế cận thành Xê-da-rê Phi-líp-phê, Người hỏi các môn đệ rằng: "Người ta nói Con Người là ai?"14 Các ông thưa: "Kẻ thì nói là ông Gio-an Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, có người lại cho là ông Giê-rê-mi-a hay một trong các vị ngôn sứ."15 Đức Giê-su lại hỏi: "Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?"16 Ông Si-môn Phê-rô thưa: "Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống."17 Đức Giê-su nói với ông: "Này anh Si-môn con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời.18 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh biết: anh là Phê-rô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi.19 Thầy sẽ trao cho anh chìa khoá Nước Trời: dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy."
(Trích Phúc âm Mat-thêu bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.     Một điều rất thật trong cuộc sống đó là tôi rất dễ kể cho người này người kia, Chúa thì như thế này như thế nọ; nhưng nếu chính tôi được hỏi: Đối với tôi Chúa là ai, thì tôi lại thường khó trả lời.  Trong giờ cầu nguyện hôm nay tôi muốn để Chúa hỏi trực tiếp tôi: Chúa là ai đối với tôi?  Tôi trả lời Ngài ra sao? 

2.     Dĩ nhiên câu trả lời Chúa là ai đối với tôi phải đến từ kinh nghiệm riêng tư và mang tính cá vị giữa tôi đối với Chúa.  Câu trả lời này không thể vay mượn của bất cứ ai, kể cả Giáo hội, cha mẹ, thầy cô, mà phải thực sự do tôi khám phá và sở hữu từ kinh nghiệm bản thân giữa tôi với Chúa.  Tôi trả lời sao với Chúa?  Tôi muốn đi vào trong tương quan riêng tư đó với Chúa trong giờ cầu nguyện này.     
Phạm Đức Hạnh, SJ

Tuesday, June 27, 2017

Thứ Tư Tuần XII Thường Niên – Năm Lẻ – 28-06-2017

Thu Tu XII TN

Mat-thêu 7:15-20

15 "Anh em hãy coi chừng các ngôn sứ giả, họ đội lốt chiên mà đến với anh em; nhưng bên trong, họ là sói dữ tham mồi.16 Cứ xem họ sinh hoa quả nào, thì biết họ là ai. Ở bụi gai, làm gì có nho mà hái? Trên cây găng, làm gì có vả mà bẻ?17 Nên hễ cây tốt thì sinh quả tốt, cây xấu thì sinh quả xấu.18 Cây tốt không thể sinh quả xấu, cũng như cây xấu không thể sinh quả tốt.19 Cây nào không sinh quả tốt, thì bị chặt đi và quăng vào lửa.20 Vậy, cứ xem họ sinh hoa quả nào, thì biết họ là ai.
(Trích Phúc âm Mat-thêu bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.     Có thể nói lời Chúa hôm nay là những hướng dẫn giúp tôi phân biệt thần loại.  Sự khác biệt giữa tiên tri thật hay tiên tri giả/ thần lành hay thần dữ thật khó biết.  Để biết được phải xem hoa trái đời sống của người đó: xem họ có sinh trái tốt hay trái xấu.  Tôi muốn đọc lại nguyên tắc phân biệt thần loại trên và kiểm chứng đời sống của tôi đang làm theo tiếng gọi của thần lành hay thần dữ.  Tôi muốn chọn nguyên tắc xem quả để đánh giá đời sống tâm linh và những chọn lựa trong cuộc sống của tôi. 
2.     Trong giờ cầu nguyện này tôi cũng muốn nhìn lại đời sống của tôi đang sinh hoa quả nào.  Nếu đang sinh hoa quả tốt, tôi muốn xin Chúa giúp tôi tiếp tục sinh nhiều hơn nữa những hoa quả tốt.  Nếu đang sinh hoa quả xấu, tôi xin Chúa cho tôi được sự khôn ngoan và lòng can đảm để dám bứng bỏ những hoa quả xấu đó. 
Phạm Đức Hạnh, SJ 

Monday, June 26, 2017

Thứ Ba Tuần XII Thường Niên – Năm Lẻ – 27-06-2017

Thu Ba XII TN

Mat-thêu 7:12-14

12 "Vậy tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta, vì Luật Mô-sê và lời các ngôn sứ là thế đó.13 "Hãy qua cửa hẹp mà vào, vì cửa rộng và đường thênh thang thì đưa đến diệt vong, mà nhiều người lại đi qua đó.14 Còn cửa hẹp và đường chật thì đưa đến sự sống, nhưng ít người tìm được lối ấy.
(Trích Phúc âm Mat-thêu bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.     Câu nói của Chúa Giêsu đầy tính tích cực, thúc đẩy tôi nghĩ đến điều tích cực cần vươn ra với người khác, cần làm một cái gì đó cho người khác hơn là chờ người ta làm cho mình.  Tôi muốn lập lại những lời của Chúa Giêsu trong giờ cầu nguyện này và dùng câu này như một phương châm sống trong tương quan giữa tôi với mọi người.  Có thể từ nay trở đi, mỗi ngày tôi sẽ chọn làm ít nhất một nghĩa cử tốt đẹp đối với những người xung quanh.
2.     Lời Chúa hôm nay cũng cảnh báo tôi về những chọn lựa trong cuộc sống sao cho sự chọn lựa đó dẫn tôi đến sự sống.  Tôi muốn nhìn lại những chọn lựa trong cuộc sống và lối sống của tôi có thật sự đang dẫn tôi đến sự sống đích thực, tức đến với Chúa không?  Không chỉ cuộc sống vật chất mà cả đời sống tâm linh nữa, cách cầu nguyện, cách sống đạo, có thật sự đang dẫn tôi đến gần Chúa không?       
Phạm Đức Hạnh, SJ

Sunday, June 25, 2017

Thứ Hai Tuần XII Thường Niên – Năm Lẻ – 26-06-2017

Thu Hai XII TN

Sáng Thế 12:1-5

1 ĐỨC CHÚA phán với ông Áp-ram: "Hãy rời bỏ xứ sở, họ hàng và nhà cha ngươi, mà đi tới đất Ta sẽ chỉ cho ngươi.2 Ta sẽ làm cho ngươi thành một dân lớn, sẽ chúc phúc cho ngươi. Ta sẽ cho tên tuổi ngươi được lẫy lừng, và ngươi sẽ là một mối phúc lành.3 Ta sẽ chúc phúc cho những ai chúc phúc cho ngươi; ai nhục mạ ngươi, Ta sẽ nguyền rủa. Nhờ ngươi, mọi gia tộc trên mặt đất sẽ được chúc phúc."4 Ông Áp-ram ra đi, như ĐỨC CHÚA đã phán với ông. Ông Áp-ram được bảy mươi lăm tuổi khi ông rời Kha-ran.5 Ông Áp-ram đem theo vợ là bà Xa-rai, cháu là ông Lót, và mọi tài sản họ đã gầy dựng được, cùng với gia nhân họ đã có tại Kha-ran. Họ ra đi về phía đất Ca-na-an và đã tới đất đó.
(Trích Sách Sáng Thế bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/cuu%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.     Đừng xem đây là một câu chuyện đời làm ăn của Áp-ram, nhưng là câu chuyện về hành trình đức tin của ông ta, về đời sống cầu nguyện của ông ấy.  Điều này cho thấy con người của Chúa phải luôn luôn sẵn sàng, từ bỏ và vâng lời lên đường theo tiếng Chúa gọi, dù ở độ tuổi nào đi nữa.  Tôi muốn xem sự sẵn sàng của tôi đến mức nào?  Có một cái gì ràng buộc tôi khiến tôi không thể hay chỉ nói tiến xin vâng và từ bỏ một cách ngượng nghịu? 

2.   Tôi muốn học thái độ từ bỏ, và sự tin tưởng phó thác nơi Chúa như Áp-ram bằng cách đọc lại những lời trên và đi vào giờ cầu nguyện này bằng cả sự tin tưởng và phó thác.    
Phạm Đức Hạnh, SJ

Saturday, June 24, 2017

Chúa Nhật Tuần XII Thường Niên – Năm Lẻ – 25-06-2017

Chua Nhat XII TN

Mat-thêu 10:26-31

26 "Vậy anh em đừng sợ người ta. Thật ra, không có gì che giấu mà sẽ không được tỏ lộ, không có gì bí mật, mà người ta sẽ không biết.27 Điều Thầy nói với anh em lúc đêm hôm, thì hãy nói ra giữa ban ngày; và điều anh em nghe rỉ tai, thì hãy lên mái nhà rao giảng.28 "Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng hơn, anh em hãy sợ Đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hoả ngục.29 Hai con chim sẻ chỉ bán được một hào phải không? Thế mà, không một con nào rơi xuống đất ngoài ý của Cha anh em.30 Thì đối với anh em cũng vậy, ngay đến tóc trên đầu anh em, Người cũng đếm cả rồi.31 Vậy anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ.
(Trích Phúc âm Mat-thêu bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.     Lời Chúa hôm nay có thể giúp tôi cầu nguyện tốt hơn chăng?  Dĩ nhiên Thiên Chúa thấu biết mọi sự, nhưng tôi có đến với Chúa trong các giờ cầu nguyện một cách thành thật không?  Tôi có dám chia sẻ một cách thoải mái và thành thật những gì Chúa đang thích nghe ở tôi trong giờ cầu nguyện này không?  Tôi muốn mở lòng với Ngài.
2.     Lời Chúa hôm nay cũng cho tôi một niềm an ủi, khi Chúa nói, có vẻ hơi quá đáng: tóc tôi đã được đếm cả.  Điều này chỉ muốn nói Chúa luôn quan tâm và lo lắng cho tôi trong mọi lúc và từng việc nhỏ nhặt trong cuộc sống.  Tôi cảm thấy tự tin, biết phó thác và biết ơn Ngài hơn chăng?  Có một nỗi lo nào đang dậy sóng trong tôi mà tôi muốn Chúa biết và giúp đỡ tôi không?  Tôi muốn chia sẻ những lo lắng đó với Ngài trong giờ cầu nguyện này.      
Phạm Đức Hạnh, SJ

Friday, June 23, 2017

Thứ Bảy Tuần XI Thường Niên – Năm Lẻ – 24-06-2017 – Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả

Sinh Nhat Gioan

Luca 1:57-66

57 Tới ngày mãn nguyệt khai hoa, bà Ê-li-sa-bét sinh hạ một con trai.58 Nghe biết Chúa đã quá thương bà như vậy, láng giềng và thân thích đều chia vui với bà.59 Khi con trẻ được tám ngày, họ đến làm phép cắt bì, và tính lấy tên cha là Da-ca-ri-a mà đặt cho em.60 Nhưng bà mẹ lên tiếng nói: "Không, phải đặt tên cháu là Gio-an."61 Họ bảo bà: "Trong họ hàng của bà, chẳng ai có tên như vậy cả."62 Rồi họ làm hiệu hỏi người cha, xem ông muốn đặt tên cho em bé là gì.63 Ông xin một tấm bảng nhỏ và viết: "Tên cháu là Gio-an." Ai nấy đều bỡ ngỡ.64 Ngay lúc ấy, miệng lưỡi ông lại mở ra, ông nói được, và chúc tụng Thiên Chúa.65 Láng giềng ai nấy đều kinh sợ. Và các sự việc ấy được đồn ra khắp miền núi Giu-đê.66 Ai nghe cũng để tâm suy nghĩ và tự hỏi: "Đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây?" Và quả thật, có bàn tay Chúa phù hộ em.
(Trích Phúc âm Luca bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.     Biến cố sinh nhật của Gioan là một phép lạ Chúa đã làm cho Ê-li-sa-bét và Da-ca-ri-a, một cặp vợ chồng hiếm muộn, già rồi nhưng vẫn chưa có con.  Đây là việc làm của Chúa, ngoài sức tưởng tượng và khả năng của con người.  Trong giờ cầu nguyện này tôi muốn đặt mình vào gia đình của Ê-li-sa-bét để hiểu được nỗi thống khổ khi bị mọi người khinh thị và khát khao của họ khi họ không có con.  Nhờ vậy tôi có thể cảm được niềm vui trong gia đình họ đang như thế nào khi Gioan chào đời.  Căn nhà của họ đầy người, đầy ắp niềm vui, tiếng cười và lời chúc tụng.  Tôi muốn dành giờ cầu nguyện này cầu nguyện đặc biệt cho những gia đình hiếm muộn quanh tôi.  Xin Chúa cũng thực hiện phép lạ nơi gia đình họ. 
2.     Luca nói là mọi người biết rằng Chúa đã quá thương cặp vợ chồng hiếm muộn này.  Điều này có giúp tôi dám tin ở Chúa hơn không?  Niềm tin của tôi có mạnh hơn không?  Tôi xin Chúa giúp tôi nhìn ra Chúa cũng rất thương mến tôi và đang chăm sóc cho tôi.
Phạm Đức Hạnh, SJ    

Thursday, June 22, 2017

Thứ Sáu Tuần XI Thường Niên – Năm Lẻ – 23-06-2017 – Lễ Thánh Tâm Chúa

Thu Sau XI TN

1 Gioan 4:7-11

7 Anh em thân mến, chúng ta hãy yêu thương nhau, vì tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa. Phàm ai yêu thương, thì đã được Thiên Chúa sinh ra, và người ấy biết Thiên Chúa.8 Ai không yêu thương, thì không biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là tình yêu.9 Tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta được biểu lộ như thế này: Thiên Chúa đã sai Con Một đến thế gian để nhờ Con Một của Người mà chúng ta được sống.10 Tình yêu cốt ở điều này: không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính Người đã yêu thương chúng ta, và sai Con của Người đến làm của lễ đền tội cho chúng ta.11 Anh em thân mến, nếu Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta như thế, chúng ta cũng phải yêu thương nhau.
(Trích Thư I Gioan bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.     Chưa có một định nghĩa nào diễn tả trọn vẹn về Thiên Chúa, nhưng những lời của Thư Gioan hôm nay là một định nghĩa ít sai nhất về Thiên Chúa: “Thiên Chúa là tình yêu.”  Không chỉ thế, định nghĩa này còn giúp tôi hiểu rõ hơn về tôi khi Chúa nói: “Chúng ta hãy làm ra con người theo hình ảnh chúng ta, giống như chúng ta” (St 1:26a).  Như vậy tôi mang hình ảnh Thiên Chúa có nghĩa là tôi mang khuôn mặt của tình yêu.  Ngày nào tôi sống trong tình yêu, ngày đó tôi diễn tả đúng căn tính (identity) của tôi nhất.  Trong giờ cầu nguyện này tôi muốn xem lại lối sống của tôi có đang đúng với căn tính của tôi hay không. 
2.     Tôi muốn đọc lại những lời của Gioan trên nhiều lần như để nhắc nhở tôi về căn tính của tôi và tôi muốn chọn một câu nào đó trong thư của Gioan để sống trong ngày hôm nay. 
Phạm Đức Hạnh, SJ 

Wednesday, June 21, 2017

Thứ Năm Tuần XI Thường Niên – Năm Lẻ – 22-06-2017

Thu Nam Tuan XI TN

Mat-thêu 6:7-15

7 "Khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như dân ngoại; họ nghĩ rằng: cứ nói nhiều là được nhận lời.8 Đừng bắt chước họ, vì Cha anh em đã biết rõ anh em cần gì, trước khi anh em cầu xin.9 "Vậy, anh em hãy cầu nguyện như thế này: "Lạy Cha chúng con là Đấng ngự trên trời, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển,10 triều đại Cha mau đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.11 Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày;12 xin tha tội cho chúng con như chúng con cũng tha cho những người có lỗi với chúng con;13 xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.14 "Thật vậy, nếu anh em tha lỗi cho người ta, thì Cha anh em trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh em.15 Nhưng nếu anh em không tha thứ cho người ta, thì Cha anh em cũng sẽ không tha lỗi cho anh em.
(Trích Phúc âm Mat-thêu bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.   Có thể nói Chúa Giêsu hôm nay đã đưa ra một công thức hay một nguyên tắc cầu nguyện.  Trong nguyên tắc đó bao gồm: 1) Đừng lải nhải khi cầu nguyện; 2) Cầu nguyện phải trong tâm tình thân mật như bố con, chứ không phải vua tôi; 3) Cầu nguyện phải dẫn tôi đến nhận biết Chúa; 4) Cầu nguyện phải dẫn đến tôi nhận biết chính mình, và 5) Cầu nguyện phải dẫn tôi đến lòng vị tha, không hận thù.  Tôi muốn xem lại cách cầu nguyện của tôi có được những nguyên tắc trên không? 
2.     Trong Phúc âm Luca (11:2-4) cũng nói đến Kinh Lạy Cha, nhưng Kinh Lạy Cha trong Phúc âm Mat-thêu hôm nay nhấn mạnh đến sự tha thứ của lời cầu nguyện.  Tôi thấy sao về lời mời gọi của Chúa Giêsu hôm nay?  Tôi muốn xem lại ai là những người tôi đang khó ưa trong lúc này?  Tên họ là gì?  Họ đã làm gì khiến tôi khó ưa hay khó tha thứ?  Tôi nói chuyện với Chúa về người đó trong giờ cầu nguyện này và hỏi Chúa nghĩ gì về họ?  Tôi muốn tha thứ cho họ nhưng chưa thể, vậy Chúa có đề nghị gì cho tôi?  Tôi muốn làm theo những gì Chúa sẽ chỉ dạy để làm thế nào yêu thương và tha thứ cho họ.   
Phạm Đức Hạnh, SJ

Tuesday, June 20, 2017

Thứ Tư Tuần XI Thường Niên – Năm Lẻ – 21-06-2017

Thu Tu Tuan XI TN

2 Cô-rin-tô 9:6-9

6 Tôi xin nói điều này: gieo ít thì gặt ít; gieo nhiều thì gặt nhiều.7 Mỗi người hãy cho tuỳ theo quyết định của lòng mình, không buồn phiền, cũng không miễn cưỡng, vì ai vui vẻ dâng hiến, thì được Thiên Chúa yêu thương.8 Vả lại, Thiên Chúa có đủ quyền tuôn đổ xuống trên anh em mọi thứ ân huệ, để anh em vừa được luôn đầy đủ mọi mặt, vừa được dư thừa mà làm mọi việc thiện,9 theo như lời đã chép: Kẻ túng nghèo, Người rộng tay làm phúc; đức công chính của Người tồn tại muôn đời.
(Trích Thư 2 Cô-rin-tô bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.     Lời Chúa hôm nay có thể khiến tôi phải suy nghĩ về những gì tôi đã nhận được trong cuộc sống.  Tôi có hay phân bì về những gì tôi có trong cuộc sống chăng?  Tôi đã gieo gì và bao nhiêu và tôi đã nhận được như thế nào?  Nếu Chúa hỏi tôi trong lúc này tôi sẽ trả lời với Ngài ra sao? 
2.     Lời Chúa cũng đòi hỏi ở tôi một sự tự do thật sự trong những gì tôi cho đi và cho đi cách quảng đại.  Tôi cảm thấy thế nào khi cho đi thật sự vì lòng quảng đại và từ tâm?  Tôi cảm thấy thế nào khi phải cho đi cách miễn cưỡng?  Tôi có những kinh nghiệm này không?  Tôi muốn xin Chúa giúp tôi tập sống cho đi mỗi ngày một cách tự do và quảng đại, nhờ vậy tâm hồn tôi được thanh thoát hơn.    
Phạm Đức Hạnh, SJ

Monday, June 19, 2017

Thứ Ba Tuần XI Thường Niên – Năm Lẻ – 20-06-2017

Thu Ba Tuan XI TN

Mát-thêu 5:43-48

43 "Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù.44 Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em.45 Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời, vì Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính.46 Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao?47 Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì lạ thường đâu? Ngay cả người ngoại cũng chẳng làm như thế sao?48 Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện.
(Trích Phúc Âm Mát-Thêu bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.     Có thể nói những gì Chúa Giêsu nói trong loạt Bài Giảng Trên Núi đây là những gì rất khác biệt giữa tôi với những niềm tin xung quanh, giữa tôi với những gì lẽ thường của cuộc đời mà tôi vẫn được dạy là ăn ngay ở lành.  Đối với Chúa Giêsu chỉ ăn ngay ở lành thì chưa đủ để gọi là Kitô hữu, Ngài đòi hỏi tôi phải sống trổi vượt hơn đó là: Yêu thương kẻ thù và làm ơn cho người bắt bớ tôi.  Tôi muốn chiêm nghiệm những lời này của Chúa Giêsu trong giờ cầu nguyện này.  Tôi đồng ý hay không đồng ý, tôi muốn nói chuyện với Chúa Giêsu về những điều đó.  
2.     Có lối nghĩ, cách sống nào của tôi đang đi ngược lại hay đi chưa tới với những gì mà Chúa Giêsu đang mong đợi tôi không?  Tôi có cần một ơn trợ giúp gì của Chúa Giêsu để giúp tôi thực hiện được những gì Ngài đang mong đợi nơi tôi?  Tôi muốn xin Chúa giúp.
Phạm Đức Hạnh, SJ

Sunday, June 18, 2017

Thứ Hai Tuần XI Thường Niên – Năm Lẻ – 19-06-2017

Thu Hai Tuan XI TN

2 Cô-rin-tô 6:1-10

1 Vì được cộng tác với Thiên Chúa, chúng tôi khuyên nhủ anh em: anh em đã lãnh nhận ân huệ của Thiên Chúa, thì đừng để trở nên vô hiệu.2 Quả thế, Chúa phán rằng: Ta đã nhận lời ngươi vào thời Ta thi ân, phù trợ ngươi trong ngày Ta cứu độ. Vậy, đây là thời Thiên Chúa thi ân, đây là ngày Thiên Chúa cứu độ.3 Phần chúng tôi, chúng tôi chẳng làm gì gây cớ cho ai vấp phạm, để không người nào có thể đàm tiếu về công việc phục vụ của chúng tôi.4 Trái lại, trong mọi sự, chúng tôi luôn chứng tỏ mình là những thừa tác viên của Thiên Chúa: gian nan, khốn quẫn, lo âu,5 đòn vọt, tù tội, loạn ly, nhọc nhằn, vất vả, mất ăn mất ngủ, chúng tôi đều rất mực kiên trì chịu đựng.6 Chúng tôi còn chứng tỏ điều đó bằng cách ăn ở trong sạch, khôn khéo, nhẫn nhục, nhân hậu, bằng một tinh thần thánh thiện, một tình thương không giả dối,7 bằng lời chân lý, bằng sức mạnh của Thiên Chúa. Chúng tôi lấy sự công chính làm vũ khí tấn công và tự vệ,8 khi vinh cũng như khi nhục, lúc được tiếng tốt cũng như khi mang tiếng xấu. Bị coi là bịp bợm, nhưng kỳ thực chúng tôi chân thành;9 bị coi là vô danh tiểu tốt, nhưng kỳ thực chúng tôi được mọi người biết đến; bị coi là sắp chết, nhưng kỳ thực chúng tôi vẫn sống; coi như bị trừng phạt, nhưng kỳ thực không bị giết chết;10 coi như phải ưu phiền, nhưng kỳ thực chúng tôi luôn vui vẻ; coi như nghèo túng, nhưng kỳ thực chúng tôi làm cho bao người trở nên giàu có; coi như không có gì, nhưng kỳ thực chúng tôi có tất cả.
(Trích Thư Thứ Hai Cô-rin-tô bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.     Lời của Phao-lô hôm nay thật đẹp, thật quả quyết, thật mạnh mẽ và đầy sự mến thương Chúa và cộng đoàn.  Tôi thấy sao về lời khuyên của Phao-lô: “Anh em đã lãnh nhận ân huệ của Thiên Chúa, thì đừng để trở nên vô hiệu”?  Tôi muốn nhìn lại cuộc sống của tôi xem tôi đã đón nhận và sử dụng ân huệ của Chúa ra sao?

2.     Vì đâu mà Phao-lô có thể trung thành với ơn gọi của ông dù cho bị khó khăn tư bề?  Tôi muốn đọc lại nhiều lần những lời của Phao-lô và muốn tìm ra sức mạnh ở những lời đó, nhờ đó tôi cũng dám dấn thân, dám làm những gì Chúa đang mời gọi tôi.    
Phạm Đức Hạnh, SJ

Saturday, June 17, 2017

Chúa Nhật XI Thường Niên – Năm Lẻ – 18-06-2017 – Lễ Mình Máu Thánh Chúa

Le Minh Mau Thanh Chua

Gioan 6:51-58

51 Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống."52 Người Do-thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?"53 Đức Giê-su nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông: nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình.54 Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết,55 vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống.56 Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy.57 Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy.58 Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn, và họ đã chết. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời."
(Trích Phúc Âm Gioan bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.     Chính những lời Chúa Giêsu nói đây mà mọi Thánh lễ của người Công giáo đều tin là bánh và rượu trở thành mình và máu của Ngài thực sự.  Tôi có tin điều này không, hay chỉ xem đó như là kỷ niệm?  Chúa Giêsu dùng hai hình ảnh căn bản và cụ thể nhất để nói về chính Ngài: của ăn và của uống, thiếu hai thứ này không ai có thể sống được.  Điều này cho thấy thiếu Chúa Giêsu trong cuộc đời này không ai có thể sống được.  Cuộc đời này sẽ vô nghĩa nếu thiếu vắng Ngài.  Tôi có thấy cuộc đời tôi vô nghĩa khi gạt Chúa ra khỏi cuộc sống tôi không?  Tôi có mất đi năng lực sống khi thiếu Ngài không?  Tôi muốn tìm lại Ngài trong giờ cầu nguyện này.
2.     Tôi muốn tìm mọi cơ hội và sắp xếp giờ đi lễ và rước lễ bất cứ khi nào tôi có thể.  Có thể là hôm nay, tôi quyết định tham dự Thánh lễ và rước lễ để có được sự hiện diện tròn đầy của Ngài trong tôi.     
Phạm Đức Hạnh, SJ

Friday, June 16, 2017

Thứ Bảy Tuần X Thường Niên – Năm Lẻ – 17-06-2017

Thu Bay X TN

2 Cô-rin-tô 5:17-21

17 Phàm ai ở trong Đức Ki-tô đều là thọ tạo mới. Cái cũ đã qua, và cái mới đã có đây rồi.18 Mọi sự ấy đều do bởi Thiên Chúa là Đấng đã nhờ Đức Ki-tô mà cho chúng ta được hoà giải với Người, và trao cho chúng tôi chức vụ hoà giải.19 Thật vậy, trong Đức Ki-tô, Thiên Chúa đã cho thế gian được hoà giải với Người. Người không còn chấp tội nhân loại nữa, và giao cho chúng tôi công bố lời hoà giải.20 Vì thế, chúng tôi là sứ giả thay mặt Đức Ki-tô, như thể chính Thiên Chúa dùng chúng tôi mà khuyên dạy. Vậy, nhân danh Đức Ki-tô, chúng tôi nài xin anh em hãy làm hoà với Thiên Chúa.21 Đấng chẳng hề biết tội là gì, thì Thiên Chúa đã biến Người thành hiện thân của tội lỗi vì chúng ta, để làm cho chúng ta nên công chính trong Người.
(Trích Thư Thứ Hai Cô-rin-tô bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.     “Ai ở trong Đức Kitô đều là một thọ tạo mới.”  Tôi thấy tôi là một con người mới không?  Nếu không chứng tỏ tôi chưa gặp Ngài.  Ngài ở trong tôi đây là một điều hiển nhiên, vấn đề là tôi có nhận ra sự hiện diện của Ngài không?  Nếu nhận ra và gặp Ngài, chắc chắn cuộc đời tôi sẽ thay đổi hẳn, tôi sẽ vui hơn, bình an hơn, dễ thương hơn, hòa hợp với mọi người hơn, dấn thân hơn, quảng đại hơn…  Trong giờ cầu nguyện ngày tôi muốn xin cho tôi có lòng ao ước gặp Đức Kitô, có Ngài trong tôi luôn mãi.

2.     Phao-lô cũng khuyên dạy tôi cần phải hòa giải với Chúa và với tha nhân.  Có lẽ đây không phải là điều tôi phải làm mà là điều đương nhiên sẽ xảy ra.  Khi đã cảm nhận được sự hiện diện của Ngài tôi sẽ ao ước được hòa giải với Ngài và với tha nhân ngay để giữa chúng tôi luôn có một sự thông thương dễ dàng, không bị ngăn lối.  Tôi muốn xin Chúa giúp tôi có được điều này trong giờ cầu nguyện này.    
Phạm Đức Hạnh, SJ 

Thursday, June 15, 2017

Thứ Sáu Tuần X Thường Niên – Năm Lẻ – 16-06-2017

Thu Sau X TN2 Cô-rin-tô 4:7-12

7 Nhưng kho tàng ấy, chúng tôi lại chứa đựng trong những bình sành, để chứng tỏ quyền năng phi thường phát xuất từ Thiên Chúa, chứ không phải từ chúng tôi.8 Chúng tôi bị dồn ép tư bề, nhưng không bị đè bẹp; hoang mang, nhưng không tuyệt vọng;9 bị ngược đãi, nhưng không bị bỏ rơi; bị quật ngã, nhưng không bị tiêu diệt.10 Chúng tôi luôn mang nơi thân mình cuộc thương khó của Đức Giê-su, để sự sống của Đức Giê-su cũng được biểu lộ nơi thân mình chúng tôi.11 Thật vậy, tuy sống, chúng tôi hằng bị cái chết đe doạ vì Đức Giê-su, để sự sống của Đức Giê-su cũng được biểu lộ nơi thân xác phải chết của chúng tôi.12 Như thế, sự chết hoạt động nơi chúng tôi, còn sự sống thì lại hoạt động nơi anh em.
(Trích Thư Thứ Hai Cô-rin-tô bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.     Những lời của Phao-lô mang đầy vể tự hào nhưng không tự kiêu.  Tự hào bởi ông thấy mọi người, dù mỏng giòn yếu đuối, nhưng lại được vinh dự mang vinh quang của Thiên Chúa trong mình.  Điều này cho tôi thấy rõ hơn không phải chỉ khi nào tôi tốt, trong sạch, Chúa mới đến ngự trong tôi, trái lại Ngài hiện diện trong tôi trong mọi tình trạng, thánh thiện cũng như lỗi lầm.  Như vậy không phải tôi phải làm cho tôi tốt, Chúa mới đến ngự trong tôi, nhưng là sự hiện diện của Ngài làm tôi tốt đẹp hơn mỗi ngày.  Tôi muốn cảm nghiệm sự hiện diện của Ngài trong tôi ngay lúc này và để ý xem Ngài đang huấn luyện, biến đổi tôi ra sao.
2.     Chính sự hiện diện của Chúa Kitô trong mình khiến Phao-lô tự tin hơn dù bị dập ngã, bắt bớ và đàn áp tư bề nhưng ông không nao núng.  Có Chúa Kitô là sức mạnh trong ông.  Tôi có nhận thấy sự hiện diện của Chúa trong tôi làm cho tôi sống vui hơn, lạc quan hơn, tự tin hơn, yêu đời hơn, dấn thân hơn chăng?  Tôi muốn xét lại đức tin của tôi và thái độ sống của tôi trong giờ cầu nguyện này. 
Phạm Đức Hạnh, SJ 

Wednesday, June 14, 2017

Thứ Năm Tuần X Thường Niên – Năm Lẻ – 15-06-2017

Thu Nam X TN

2 Cô-rin-tô 3:15-18

15 Phải, cho đến nay, mỗi khi họ đọc sách ông Mô-sê, tấm màn vẫn che phủ lòng họ.16 Nhưng khi người ta quay lại với Chúa, thì tấm màn mới được cất đi.17 Chúa là Thần Khí, và ở đâu có Thần Khí của Chúa, thì ở đó có tự do.18Tất cả chúng ta, mặt không che màn, chúng ta phản chiếu vinh quang của Chúa như một bức gương; như vậy, chúng ta được biến đổi nên giống cũng một hình ảnh đó, ngày càng trở nên rực rỡ hơn, như do bởi tác động của Chúa là Thần Khí.
(Trích Thư II Cô-rin-tô bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.     Lời Chúa hôm nay là một xác tín từ kinh nghiệm của Phao-lô, một khi đã tin theo Chúa rồi, người ta có thể gặp Thiên Chúa một cách trực tiếp, diện đối diện, chứ không còn qua trung gian của bất cứ ai nữa, giống như trong đạo cũ Mô-sê.  Tôi có cảm nghiệm gặp Chúa trực diện bao giờ chưa, tức đến với Chúa một cách tự nhiên, nói chuyện với Chúa trong cầu nguyện một cách thân tình tự đáy lòng mà không phải đi qua một công thức, hay kinh kệ nào chăng?  Tôi muốn ngồi đối thoại trực tiếp với Chúa trong giờ cầu nguyện bằng cả tâm can, bằng cả nỗi lòng của tôi, không một chút câu nệ hay sợ hãi.
2.     Phao-lô nói tôi không cần màn che mặt khi gặp Chúa và để cho khuôn mặt của tôi phản ánh khuôn mặt của Chúa trong đời sống.  Tôi thấy bằng cách nào để người thân thấy Chúa trong tôi đây?  Bằng cách nào những đồng nghiệm và bạn hữu tôi nhận ra ánh sáng của Chúa trong tôi?  Tôi muốn tìm ra cách thức đó trong giờ cầu nguyện này.  
Phạm Đức Hạnh, SJ