Saturday, September 30, 2017

Chúa Nhật XXVI Thường Niên – Năm Lẻ –01-10-2017

Chua Nhat XXVI TN
Phi-lip-phê 2:1-11
1 Nếu quả thật sự liên kết với Đức Ki-tô đem lại cho chúng ta một niềm an ủi, nếu tình bác ái khích lệ chúng ta, nếu chúng ta được hiệp thông trong Thần Khí, nếu chúng ta sống thân tình và biết cảm thương nhau,2 thì xin anh em hãy làm cho niềm vui của tôi được trọn vẹn, là hãy có cùng một cảm nghĩ, cùng một lòng mến, cùng một tâm hồn, cùng một ý hướng như nhau.3 Đừng làm chi vì ganh tị hay vì hư danh, nhưng hãy lấy lòng khiêm nhường mà coi người khác hơn mình.4 Mỗi người đừng tìm lợi ích cho riêng mình, nhưng hãy tìm lợi ích cho người khác.5 Giữa anh em với nhau, anh em hãy có những tâm tình như chính Đức Ki-tô Giê-su.
(Trích Thư Phi-lip-phê bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.     Lời Chúa qua thư Phi-líp-phê hôm nay là một lời khuyên rất đẹp cho đời sống cộng đoàn.  Một lời khuyên phát xuất từ sự kết thân với Chúa Kitô.  Không có sự kết hiệp với Chúa Kitô mỗi ngày tôi không có sức để làm những việc tốt và sống thánh thiện được.  Trong giờ cầu nguyện này tôi muốn xin được trở nên gắn bó với Chúa Kitô mỗi ngày hơn, từ đó có thể vươn ra với cộng đoàn.
2.     Có hai điểm tôi có thể giúp tôi trở nên một Kitô hữu đích thực: 1) Bén rễ sâu trong tình yêu với Chúa Kitô và, 2) bắt chước sự khiêm nhường của Chúa Kitô trong đời sống phục vụ.  Tôi muốn tập hai điều này từ ngày hôm nay.    
Phạm Đức Hạnh, SJ

Friday, September 29, 2017

Thứ Bảy XXV Thường Niên – Năm Lẻ –30-09-2017 – Lễ Thánh Giê-rô-ni-mô

Thu Bay XXV TN
Luca 9:44-45
44 "Phần anh em, hãy lắng tai nghe cho kỹ những lời sau đây: Con Người sắp bị nộp vào tay người đời."45 Nhưng các ông không hiểu lời đó, vì đối với các ông, lời đó còn bí ẩn, đến nỗi các ông không nhận ra ý nghĩa. Nhưng các ông sợ không dám hỏi lại Người về lời ấy.
(Trích Phúc Âm Luca bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.     Trước khi thông báo một tin quan trọng, Chúa Giêsu đã cảnh báo các môn đệ hãy nghe cho kỹ.  Tôi cũng cần phải lắng nghe cho kỹ những gì Ngài sẽ nói.  Lời cảnh báo này dường như muốn nói với các môn đệ ít là 3 điều: 1) Những gì Chúa Giêsu sắp nói có thể thất vọng họ; 2) Những gì Chúa Giêsu nói có thể làm cho họ bị chao đảo và bị thay đổi; 3) Những gì Chúa Giêsu nói có thể họ chẳng hiểu.  Chúa Giêsu cũng sẽ nói với tôi trong giờ cầu nguyện này và ngày hôm nay, vậy nên lời cảnh báo này cũng dành cho tôi nữa.  Tôi sẵn sàng chưa?  Tôi có thể rơi vào tình trạng nào trong ba tình trạng trên?

2.     Các môn đệ đã không hiểu những gì Chúa Giêsu vừa nói với họ, nhưng họ lại sợ không dám hỏi.  Tôi có thể rút kinh nghiệm từ các môn đệ.  Tôi không thể sợ khi nói chuyện với Chúa.  Hãy đến với Chúa bằng tâm hồn đơn sơ và tin tưởng.
Phạm Đức Hạnh, SJ 

Thursday, September 28, 2017

Thứ Sáu XXV Thường Niên – Năm Lẻ –29-09-2017 – Lễ Tổng Lãnh Các Thiên Thần

Thu Sau XXV TN
Gioan 1:45-51
45 Ông Phi-líp-phê gặp ông Na-tha-na-en và nói: "Đấng mà sách Luật Mô-sê và các ngôn sứ nói tới, chúng tôi đã gặp: đó là ông Giê-su, con ông Giu-se, người Na-da-rét."46 Ông Na-tha-na-en liền bảo: "Từ Na-da-rét, làm sao có cái gì hay được? " Ông Phi-líp-phê trả lời: "Cứ đến mà xem! "47 Đức Giê-su thấy ông Na-tha-na-en tiến về phía mình, liền nói về ông rằng: "Đây đích thật là một người Ít-ra-en, lòng dạ không có gì gian dối."48 Ông Na-tha-na-en hỏi Người: "Làm sao Ngài lại biết tôi? " Đức Giê-su trả lời: "Trước khi Phi-líp-phê gọi anh, lúc anh đang ở dưới cây vả, tôi đã thấy anh rồi."49 Ông Na-tha-na-en nói: "Thưa Thầy, chính Thầy là Con Thiên Chúa, chính Thầy là Vua Ít-ra-en! "50 Đức Giê-su đáp: "Vì tôi nói với anh là tôi đã thấy anh ở dưới cây vả, nên anh tin! Anh sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn thế nữa."51 Người lại nói: "Thật, tôi bảo thật các anh, các anh sẽ thấy trời rộng mở, và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người."
(Trích Phúc Âm Gioan bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.     Lời Chúa hôm nay là một lời chứng để tôi có thể gọi Chúa bằng một tên gọi nữa là: Thiên Chúa của sự ngạc nhiên.  Chúa Giêsu hôm nay đã làm Na-tha-na-en ngạc nhiên về hai điều: 1) Chúa Giêsu từ Na-da-rét, mà trong con mắt của người thời bấy giờ quê hương của Chúa thật đáng chán vì chẳng có gì là nổi bật ở đó; 2) Chúa Giêsu chưa gặp Na-tha-na-en vậy mà Ngài biết ông, điều này khiến ông ngạc nhiên.  Tôi có cảm tưởng gì khi bước vào giờ cầu nguyện, tôi đã thấy Chúa đang chờ tôi rồi?  Tôi ngỡ ngàng không khi Ngài biết rất rõ về tôi?  Tôi muốn nói gì với Chúa bây giờ?  Có thể tôi chia sẻ với Chúa về những ngỡ ngàng của tôi với Chúa.

2.     Hôm nay cũng là lễ Tổng lãnh Thiên thần Mi-ca-e, Ga-bri-e và Ra-pha-e.  Truyền thống nói rằng Mi-ca-e là sức mạnh của Thiên Chúa, Ga-bri-e là sứ giả của Thiên Chúa và Ra-pha-e là thầy thuốc của Thiên Chúa.  Giáo hội mừng lễ các tổng lãnh thiên thần dường như muốn kéo thế giới thần linh vào đời thường và nâng đời thường lên gần thần linh.  Tôi có thể cảm nghiệm được điều này ngay trong giờ cầu nguyện này bằng cách nói chuyện với các thiên thần.  Ai là đấng mà có thể giúp tôi gặp Chúa trong lúc này, ai là đấng mà có thể đáp ứng những nhu cầu của tôi lúc này?  Tôi muốn nói chuyện với các ngài.     
Phạm Đức Hạnh, SJ

Wednesday, September 27, 2017

Thứ Năm XXV Thường Niên – Năm Lẻ –28-09-2017

Thu Nam XXV TN
Luca 9:7-9
7 Tiểu vương Hê-rô-đê nghe biết tất cả những gì đã xảy ra, thì phân vân lắm. Thật vậy, có kẻ nói: "Đó là ông Gio-an từ cõi chết trỗi dậy."8 Kẻ khác nói: "Ông Ê-li-a xuất hiện đấy! " Kẻ khác nữa lại nói: "Đó là một ngôn sứ thời xưa sống lại."9 Còn vua Hê-rô-đê thì nói: "Ông Gio-an, chính ta đã chém đầu rồi! Vậy thì ông này là ai mà ta nghe đồn những chuyện như thế? " Rồi vua tìm cách gặp Đức Giê-su.
(Trích Phúc Âm Luca bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.     Hê-rô-đê nghe biết về Chúa Giêsu nhưng ông phân vân và lo sợ.  Bởi ông nghe lời đồn đoán rằng Chúa Giêsu là Gioan tẩy giả, nhưng ông khẳng định không thể được vì chính ông đã cho lệnh chém đầu Gioan rồi kia mà.  Phân vân vậy thôi chứ ông không trực tiếp gặp Chúa Giêsu.  Tôi có thể nghe nhiều người nói về Chúa Giêsu bằng nhiều tước hiệu lắm, nhưng có bao giờ tôi kinh nghiệm trực tiếp với Ngài chưa?  Giờ đây là lúc tôi có thể đi vào kinh nghiệm trực tiếp với Ngài.
2.     Ở cuối bài đọc hôm nay cho tôi biết Hê-rô-đê muốn tìm cách gặp Chúa Giêsu.  Ông đã gặp chưa, tôi không biết; ông có được hoán cải hay không, không.  Bởi vì ông đã xuất hiện lần nữa trong cuộc thương khó của Chúa Giêsu.  Tôi đã nghe nhiều về Chúa Giêsu, tôi có ao ước gặp trực tiếp Chúa Giêsu không?  Tôi muốn xin Chúa cho tôi có lòng ước muốn Thiên Chúa luôn mãi. 
Phạm Đức Hạnh, SJ 

Tuesday, September 26, 2017

Thứ Tư XXV Thường Niên – Năm Lẻ –27-09-2017 – Lễ Thánh Vinh Sơn Phaolo

Thu Tu XXV TN
Luca 9:1-6
1 Đức Giê-su tập họp Nhóm Mười Hai lại, ban cho các ông năng lực và quyền phép để trừ mọi thứ quỷ và chữa các bệnh tật.2 Người sai các ông đi rao giảng Nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân.3 Người nói: "Anh em đừng mang gì đi đường, đừng mang gậy, bao bị, lương thực, tiền bạc, cũng đừng có hai áo.4 Khi anh em vào bất cứ nhà nào, thì ở lại đó và cũng từ đó mà ra đi.5 Hễ người ta không đón tiếp anh em, thì khi ra khỏi thành, anh em hãy giũ bụi chân để tỏ ý phản đối họ."6 Các ông ra đi, rảo qua các làng mạc loan báo Tin Mừng và chữa bệnh khắp nơi.
(Trích Phúc Âm Luca bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.     Đọc tin mừng tôi có thể nhận ra điều này, đó là không chỉ có Chúa Giêsu đi rao giảng và làm phép lạ mà Ngài cũng trao quyền này cho các môn đệ nữa ngay khi Ngài còn tại thế.  Ngài cũng mời gọi tôi ngày hôm nay làm như vậy.  Tôi có thể làm được gì để rao giảng nước Thiên Chúa hôm nay?  Tôi có thể làm gì để đem đến sự chữa lành nơi mọi người mà tôi tiếp xúc hôm nay?  Có lẽ tôi cần nói chuyện với Chúa về điều này.  Tôi có thể làm được rất nhiều thứ để loan tin mừng và chữa lành mà tôi không biết chăng? 
2.     Chúa sai các môn đệ đi và dặn họ không được mang gì, bao bị, lương thực, tiền bạc, áo quần và gậy gộc.  Điều này Ngài mời gọi tôi thật sự trở nên trống rỗng, không một chút bám víu và vật chất, không làm chủ chính mình, nhưng trở nên hoàn toàn yếu đuối để chỉ nương tựa vào một mình Chúa và tình thương của mọi người.  Nếu có một cái gì làm cho tôi đảm bảo khiến tôi không cần đến Chúa và tình người nữa, tôi đã không sống giống Chúa Giêsu dạy.  Có một điều gì khiến tôi đang có lối sống xa Chúa và xa mọi người chăng?  Tôi muốn xét mình về điều này. 
Phạm Đức Hạnh, SJ 

Monday, September 25, 2017

Thứ Ba XXV Thường Niên – Năm Lẻ –26-09-2017 – Lễ Thánh Cosma và Damiano Tử Đạo

Thu Ba XXV TN
Etra 6:7-8
7 Hãy để cho tổng trấn của người Do-thái và các kỳ mục Do-thái lo việc xây cất Nhà Thiên Chúa, họ phải tái thiết Nhà Thiên Chúa ở chỗ cũ.8 Đây là lệnh ta ban cho các ngươi về cách đối xử với hàng kỳ mục Do-thái trong việc tái thiết Nhà Thiên Chúa: phải lấy tiền bạc của nhà vua trích từ thuế thu được ở Vùng bên kia sông Êu-phơ-rát, mà cung cấp đầy đủ các chi phí cho những người đó, không được gián đoạn.
(Trích Isaiah bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/cuu%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.     Bài đọc hôm nay là một câu chuyện thật đẹp.  Đẹp ở tấm lòng của các Vua Ky-rô, Vua Đa-ri-ô và Vua Ác-tắc-sát-ta của Ba-tư.  Họ là dân ngoại, không phải là dân riêng của Chúa, nhưng họ đã biết lắng nghe tiếng Chúa, cho phép dùng tiền của nhà vua và lệnh cho các lãnh đạo Do-thái phải xây đền thờ cho Thiên Chúa.  Một nghĩa cử rất cao đẹp vượt lên trên cả niềm tin và văn hóa.  Tôi có thể bắt chước vị vua này được chăng, khi dám góp tiền cho những người không cùng niềm tin với tôi, như anh chị em Tin Lành, Hồi giáo hay Phật giáo, để họ có tiền xây đền thờ của họ.  Một khi tôi dám làm và muốn làm những điều này, thế giới sẽ dễ sống chung với nhau hơn và thật sự đây là một lời Chứng về Thiên Chúa mạnh mẽ nhất.
2.     Tôi muốn đọc lại những lời trên để tôi muốn ghi nhớ mãi những việc làm rất đẹp này của các vua Ba-tư và tôi cũng muốn vươn ra cho các dân khác, các niềm tin khác, dĩ nhiên không chỉ là xây những đền thờ bằng gạch đá, nhưng là những đền thờ tâm linh trong lòng mọi người.
Phạm Đức Hạnh, SJ

Sunday, September 24, 2017

Thứ Hai XXV Thường Niên – Năm Lẻ –25-09-2017

Thu Hai XXV TN
Luca 8:16-18
16 "Chẳng có ai đốt đèn, rồi lấy hũ che đi hoặc đặt dưới gầm giường, nhưng đặt trên đế, để những ai đi vào thì nhìn thấy ánh sáng.17 Vì chẳng có gì bí ẩn mà lại không trở nên hiển hiện, chẳng có gì che giấu mà người ta lại không biết và không bị đưa ra ánh sáng.18 Vậy hãy để ý tới cách thức anh em nghe. Vì ai đã có, thì được cho thêm; còn ai không có, thì ngay cái họ tưởng là có, cũng sẽ bị lấy mất."
(Trích Phúc Âm Luca bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.     Lời của Chúa Giêsu hôm nay nói đến một cái gì thật hiển nhiên và bình thường mà con người, ai cũng làm, kể cả Chúa cũng làm như thế.  Đốt đèn là để cho đèn chiếu sáng cho cả căn phòng.  Chúa đặt để tôi trong cuộc đời này như ngọn đèn vậy và Ngài mong cho cuộc đời tôi tỏa sáng ra.  Tôi thấy tôi tỏa sáng được đến mức nào rồi?  Cuộc đời tôi như ngọn đèn đang đầy dầu hay đang cạn dầu?  Giờ cầu nguyện mỗi ngày là lúc tôi châm dầu vô đèn của tôi.  Tôi muốn tập ngồi bên Chúa mỗi ngày để cuộc đời tôi tiếp tục còn tỏa sáng cho mọi nơi tôi đến.
2.     Trong giây phút này đang châm dầu bên Chúa, tôi có thể hỏi Chúa xem đâu là những góc cạnh trong đời sống của tôi cần được ánh sáng của Chúa chiếu vào để cuộc đời tôi có đầy ánh sáng khi chiếu tỏa ở mọi nơi tôi đến.    
Phạm Đức Hạnh, SJ

Saturday, September 23, 2017

Chúa Nhật XXV Thường Niên – Năm Lẻ –24-09-2017

Chua Nhat XXV TN Isaiah 55:6-9
6 Hãy tìm ĐỨC CHÚA khi Người còn cho gặp, kêu cầu Người lúc Người ở kề bên.7 Kẻ gian ác, hãy bỏ đường lối mình đang theo, người bất lương, hãy bỏ tư tưởng mình đang có mà trở về với ĐỨC CHÚA - và Người sẽ xót thương -,về với Thiên Chúa chúng ta, vì Người sẽ rộng lòng tha thứ.8 Thật vậy, tư tưởng của Ta không phải là tư tưởng của các ngươi, và đường lối các ngươi không phải là đường lối của Ta - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA.9 Trời cao hơn đất chừng nào thì đường lối của Ta cũng cao hơn đường lối các ngươi, và tư tưởng của Ta cũng cao hơn tư tưởng các ngươi chừng ấy.
(Trích Isaiah bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/cuu%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.     Lời Chúa hôm nay là một khích lệ để tôi bước vào giờ cầu nguyện này.  Giờ đây Chúa đang ở bên và Ngài muốn gặp tôi.  Có thể tôi hình dung Ngài đang ngồi bên tôi trên cùng một băng ghế, có thể trên võng hoặc xích đu với tôi.  Tôi muốn mở lòng để nghe những gì Ngài muốn nói với tôi và tôi đáp trả như thế nào với Ngài.  Tôi để ý những biến chuyển trong lòng, trong trí tôi đang xảy ra như thế nào.  Những biến chuyển này có đang dẫn tôi đến gần Chúa hơn hay xa Ngài hơn? 

2.     Tôi cần nhớ rằng không phải khi nào cũng dễ nghe, dễ hiểu những gì Chúa nói.  Bởi tư tưởng của Chúa cao vời và trí tôi khó thấu hiểu.  Tôi xin Chúa giúp tôi nghe và hiểu, đồng thời đón nhận những gì Ngài mời gọi tôi.  Có điều gì mà tôi khó chấp nhận và vâng theo ý Chúa lúc này không?  Tôi xin cho tôi được vâng theo đường lối của Ngài.
Phạm Đức Hạnh, SJ

Friday, September 22, 2017

Thứ Bảy XXIV Thường Niên – Năm Lẻ –23-09-2017 – Lễ Thánh Pio Năm Dấu Thánh

Thu Bay XXIV TN
Luca 8:4-8
4 Người ta tụ họp đông đảo. Từ khắp các thành thị, người ta kéo đến cùng Đức Giê-su. Bấy giờ Người dùng dụ ngôn mà nói rằng:5 "Người gieo giống đi ra gieo hạt giống của mình. Trong khi người ấy gieo, thì có hạt rơi xuống vệ đường, người ta giẫm lên và chim trời ăn mất.6 Hạt khác rơi trên đá, và khi mọc lên, lại héo đi vì thiếu ẩm ướt.7 Có hạt rơi vào giữa bụi gai, gai cùng mọc lên, làm nó chết nghẹt.8 Có hạt lại rơi nhằm đất tốt, và khi mọc lên, nó sinh hoa kết quả gấp trăm". Nói xong, Người hô lên rằng: "Ai có tai nghe thì nghe."
(Trích Phúc Âm Luca bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.     Tôi có thể thấy Chúa Giêsu nổi tiếng trong việc giảng dạy như thế nào.  Mọi người từ khắp nơi tuôn đến.  Có lẽ ngày hôm nay Ngài nổi tiếng hơn xưa nữa.  Ngày xưa người ta chỉ biết Ngài như một người làm phép lạ, ngày nay tôi biết Ngài là Thiên Chúa.  Điều này có làm tôi hăm hở đến với Ngài mỗi ngày và lắng nghe Ngài không?  Tôi muốn ngồi bên chân Chúa trong giây phút này để nghe lời Ngài dạy bảo tôi.  Tôi để ý từng cử chỉ, ánh mắt, giọng nói, cử điệu và biểu cảm của Ngài khi Ngài nói với tôi. 
2.     Lời Chúa đã gieo chắc chắn sẽ nảy mầm.  Nhưng sống được bao lâu và sinh hoa kết trái như thế nào thì tùy nơi hạt giống được gieo vào.  Tôi thuộc mảnh đất nào—sỏi đát, gai góc hay mầu mỡ?  Lời Chúa đã gieo vào lòng tôi từ những ngày tôi được rửa tội, và mỗi ngày lời Chúa vẫn gieo nhưng cuộc đời tôi hôm nay ra sao?  Tôi muốn muốn có một quyết tâm, một hướng đi rõ ràng để lời Chúa lớn lên và sinh hoa trái trong tôi, chứ không chỉ là mặc cảm tội lỗi vì chưa làm gì để lời Chúa sinh hoa trái, thế rồi thôi. 
Phạm Đức Hạnh, SJ 

Thursday, September 21, 2017

Thứ Sáu XXIV Thường Niên – Năm Lẻ –22-09-2017

Thu Sau XXIV TN
1 Timothy 6:2-12
3 Nếu có ai dạy một giáo lý khác, không theo sát các lời lành mạnh, tức là các lời của Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, và không theo sát giáo lý phù hợp với đạo thánh,4 thì người ấy lên mặt kiêu căng, không biết gì cả, nhưng mắc bệnh ham tranh luận và thích cãi chữ. Do đó sinh ra ganh tị, tranh chấp, lộng ngôn, nghĩ xấu,5 đấu khẩu liên miên giữa những người đầu óc lệch lạc, mất cả chân lý và coi việc giữ đạo là một nguồn lợi.6 Đã hẳn, việc giữ đạo là nguồn lợi lớn đối với ai lấy cái mình có làm đủ.7 Quả vậy, chúng ta đã không mang gì vào trần gian, thì cũng chẳng mang gì ra được.8 Vậy nếu có cơm ăn áo mặc, ta hãy lấy thế làm đủ.9 Còn những kẻ muốn làm giàu, thì sa chước cám dỗ, sa vào cạm bẫy và nhiều ước muốn ngu xuẩn độc hại; đó là những thứ làm cho con người chìm đắm trong cảnh huỷ diệt tiêu vong.10 Thật thế, cội rễ sinh ra mọi điều ác là lòng ham muốn tiền bạc, vì buông theo lòng ham muốn đó, nhiều người đã lạc xa đức tin và chuốc lấy bao nỗi đớn đau xâu xé.11 Phần con, hỡi người của Thiên Chúa, hãy tránh xa những điều đó; hãy gắng trở nên người công chính, đạo đức, giàu lòng tin và lòng mến, hãy gắng sống nhẫn nại và hiền hoà.12 Con hãy thi đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp vì đức tin, giành cho được sự sống đời đời; chính vì sự sống ấy, con đã được Thiên Chúa kêu gọi, và con đã nói lên lời tuyên xưng cao đẹp trước mặt nhiều nhân chứng.
(Trích Thư Timothy I bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.     Những lời khuyên trên thật đúng với đời sống tu đức mà mọi người được mời gọi đi tới.  Đỉnh cao của đời sống tu đức là làm cho con người ta trở nên thanh thoát hơn, tự do hơn, không bận vướng vào bất cứ thứ gì.  Giờ cầu nguyện của tôi cũng phải thế, là mỗi ngày tôi trở nên thanh thoát hơn để tôi được chìm sâu hơn vào trong Thiên Chúa.  Tôi muốn bước vào giờ cầu nguyện này bằng một tâm hồn rộng mở để Chúa có thể giúp tôi cảm mến được thế nào là thanh thoát trong Thiên Chúa. 
2.     Tôi muốn đọc lại những lời khuyên trên và chọn ra một nhân đức trên để sống ngày hôm nay và ngày khác tôi sẽ tập sống nhân đức khác. 
Phạm Đức Hạnh, SJ 

Wednesday, September 20, 2017

Thứ Năm XXIV Thường Niên – Năm Lẻ –21-09-2017 – Lễ Thánh Mát-thêu

Thu Nam XXIV TN
Mát-thêu 9:9-13
9 Bỏ nơi ấy, Đức Giê-su đi ngang qua trạm thu thuế, thì thấy một người tên là Mát-thêu đang ngồi tại trạm. Người bảo ông: "Anh hãy theo tôi!" Ông đứng dậy đi theo Người.10 Khi Đức Giê-su đang dùng bữa tại nhà ông ấy, có nhiều người thu thuế và tội lỗi kéo đến, cùng ăn với Người và các môn đệ.11 Thấy vậy, những người Pha-ri-sêu nói với các môn đệ Người rằng: "Sao Thầy các anh lại ăn uống với bọn thu thuế, và quân tội lỗi như vậy?"12 Nghe thấy thế, Đức Giê-su nói: "Người khoẻ mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần.13 Hãy về học cho biết ý nghĩa của câu này: "Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế. Vì tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi."
(Trích Phúc âm Mát-thêu bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.     Trong giờ cầu nguyện này tôi có thể hình dung và để ý Chúa Giêsu gọi Mát-thêu và ông đã đáp trả lại tiếng gọi ấy ra sao.  Nếu đó là tôi chứ không phải Mát-thêu, tôi trả lời thế nào?  Mau mắn hay do dự, vui vẻ hay tiếng nuối, tin tưởng hay nghi ngờ.  Tôi để ý những biến chuyển nội tâm của tôi về câu trả lời mà tôi vừa có với Chúa.  Tôi có thể nói chuyện với Chúa về những biến chuyển nội tâm này. 
2.     Những người Pha-ri-sêu không hài lòng khi thấy Chúa Giêsu ăn uống với người thu thuế và tội lỗi.  Tôi có bao giờ đi lại với những người tội lỗi có tiếng xấu trong cộng đoàn không?  Tôi có bao giờ dèm pha, tọc mạch, nói xấu vì một người nào đó, đặc biệc những người lãnh đạo cộng đoàn, khi họ đến với những người có “lý lịch xấu" không?  Tôi có thể bắt chước gì ở Chúa Giêsu hôm nay, Ngài đến với những người bất toàn, tội lỗi?  Kết thúc giờ cầu nguyện này tôi muốn học sống giống Chúa Giêsu ngay ngày hôm nay.  
Phạm Đức Hạnh, SJ

Tuesday, September 19, 2017

Thứ Tư XXIV Thường Niên – Năm Lẻ –20-09-2017 – Lễ Th. Andrew Kim và Paul Chong

Thu Tu XXIV TN
Luca 7:31-35
31 "Vậy tôi phải ví người thế hệ này với ai? Họ giống ai?32 Họ giống như lũ trẻ ngồi ngoài chợ gọi nhau mà nói: "Tụi tôi thổi sáo cho các anh, mà các anh không nhảy múa; tụi tôi hát bài đưa đám, mà các anh không khóc than.33 "Thật vậy, ông Gio-an Tẩy Giả đến, không ăn bánh, không uống rượu, thì các ông bảo: "Ông ta bị quỷ ám.34 Con Người đến, cũng ăn cũng uống như ai, thì các ông lại bảo: "Đây là tay ăn nhậu, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi.35 Nhưng Đức Khôn Ngoan đã được tất cả con cái mình biện minh cho."
(Trích Phúc âm Luca  bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.     Lời Chúa hôm nay có thể giúp tôi nhìn lại những tương quan giữa tôi với Chúa và giữa tôi với anh chị em xung quanh, đặc biệt gia đình.  Tôi có đang làm trái nghịch với Chúa và những người trong gia đình tôi chăng, theo kiểu “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược”?  Giờ cầu nguyện này là lúc tôi muốn được uốn nắn để biết sống hòa nhịp cùng Thiên Chúa và với gia đình.
2.     Đâu là những việc mà đang làm cho tương quan giữa tôi với Chúa và gia đình giầu thêm?  Đâu là lối sống, cách nghĩ và việc làm của tôi đang làm cho tương quan giữa tôi với Chúa và gia đình nghèo nàn và đang ngộp thở, chến dần?  Tôi xin Chúa giúp tôi nhận ra những lệch lạc và can đảm thay đổi.
Phạm Đức Hạnh, SJ

Monday, September 18, 2017

Thứ Ba XXIV Thường Niên – Năm Lẻ –19-09-2017 – Lễ Thánh Januario Gm Tử đạo

Thu Ba XXIV TN
Luca 7:11-17
11 Sau đó, Đức Giê-su đi đến thành kia gọi là Na-in, có các môn đệ và một đám rất đông cùng đi với Người.12 Khi Đức Giê-su đến gần cửa thành, thì đang lúc người ta khiêng một người chết đi chôn, người này là con trai duy nhất, và mẹ anh ta lại là một bà goá. Có một đám đông trong thành cùng đi với bà.13 Trông thấy bà, Chúa chạnh lòng thương và nói: "Bà đừng khóc nữa!"14 Rồi Người lại gần, sờ vào quan tài. Các người khiêng dừng lại. Đức Giê-su nói: "Này người thanh niên, tôi bảo anh: hãy trỗi dậy!"15 Người chết liền ngồi lên và bắt đầu nói. Đức Giê-su trao anh ta cho bà mẹ.16 Mọi người đều kinh sợ và tôn vinh Thiên Chúa rằng: "Một vị ngôn sứ vĩ đại đã xuất hiện giữa chúng ta, và Thiên Chúa đã viếng thăm dân Người".17 Lời này về Đức Giê-su được loan truyền khắp cả miền Giu-đê và vùng lân cận.
(Trích Phúc âm Luca  bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.     Có một chi tiết mà Luca đã rất khéo đặt vào trong trình thuật trên—khi Đức Giêsu đến gần cửa thành, thì đang lúc…  Tuy nhiên chi tiết nhỏ này có thể cho tôi thấy tấm lòng cao đẹp của Chúa Giêsu như thế nào, rất nhạy bén trước đau khổ của người khác.  Có một góc cạnh nào đó trong đời sống của tôi cần được đụng đến, cần được thêm sức sống chăng?  Trong giờ cầu nguyện này tôi muốn chiêm niệm, tôi muốn ngắm nhìn tình thương rung cảm của Chúa Giêsu đang đụng chạm đến tôi như Ngài đã có đối với bà góa này.
2.     Trong giờ cầu nguyện này tôi muốn đọc lại trình thuật trên và hiện diện bằng tất cả ngũ quan của tôi: nghe, ngửi, nếm, cảm, nhìn để cảm được những rung cảm của Chúa Giêsu đối với bà góa này, cũng là đối với tôi.  Một khi tôi cảm nghiệm được tình thương của Chúa Giêsu đối với tôi như Ngài đã có với bà góa này, tôi mới có thể có những ngạc nhiên và cất lời tôn vinh Thiên Chúa như đám đông được. 
Phạm Đức Hạnh, SJ 

Sunday, September 17, 2017

Thứ Hai XXIV Thường Niên – Năm Lẻ –18-09-2017

Thu Hai XXIV TN
Luca 7:1-10
1 Sau khi đã nói hết những lời ấy cho dân chúng nghe, Đức Giê-su vào thành Ca-phác-na-um.2 Một viên đại đội trưởng kia có người nô lệ bệnh nặng gần chết. Ông ta yêu quý người ấy lắm.3 Khi nghe đồn về Đức Giê-su, ông cho mấy kỳ mục của người Do-thái đi xin Người đến cứu sống người nô lệ của ông.4 Họ đến gặp Đức Giê-su và khẩn khoản nài xin Người rằng: "Thưa Ngài, ông ấy đáng được Ngài làm ơn cho.5 Vì ông quý mến dân ta. Vả lại chính ông đã xây cất hội đường cho chúng ta."6 Đức Giê-su liền đi với họ. Khi Người còn cách nhà viên sĩ quan không bao xa, thì ông này cho bạn hữu ra nói với Người: "Thưa Ngài, không dám phiền Ngài quá như vậy, vì tôi không đáng rước Ngài vào nhà tôi.7 Cũng vì thế, tôi không nghĩ mình xứng đáng đến gặp Ngài. Nhưng xin Ngài cứ nói một lời, thì đầy tớ của tôi được khỏi bệnh.8 Vì chính tôi đây, tuy dưới quyền kẻ khác, tôi cũng có lính tráng dưới quyền tôi. Tôi bảo người này: "Đi! là nó đi; bảo người kia: "Đến! là nó đến; và bảo người nô lệ của tôi: "Làm cái này! là nó làm."9 Nghe vậy, Đức Giê-su thán phục ông ta, Người quay lại nói với đám đông đang theo Người rằng: "Tôi nói cho các ông hay: ngay cả trong dân Ít-ra-en, tôi cũng chưa thấy một người nào có lòng tin mạnh như thế."10 Về đến nhà, những người đã được sai đi thấy người nô lệ đã khỏi hẳn.
(Trích Phúc âm Luca  bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.     Tôi có thể học được nơi Đức Giêsu hai điều từ bài đọc hôm nay: 1) Đức Giêsu không phân biệt và xếp ưu tiên đối với bất cứ ai cần đến Ngài.  Ngài vươn ra với mọi người dù đây là sĩ quan La-mã hay người Do-thái.  Tôi muốn xem lại đời sống của tôi có một thái độ hay hành xử nào gọi là kỳ thị, phân biệt đối xử không?  Tôi xin Chúa giúp tôi mở lòng và thay đổi cách nhìn của tôi trong cuộc sống.
2.     Điểm thứ 2) Đức Giêsu đến với mọi người bất kể họ tội lỗi hay thánh thiện.  Sự yêu thương và bao dung của Đức Giêsu đã làm cho viên sĩ quan nhận ra chính mình bất xứng.  Tôi có thể nói chuyện với Chúa và xin Ngài giúp tôi nhận biết chính tôi rõ hơn, và có niềm tin bén rễ trong Chúa hơn.    
Phạm Đức Hạnh, SJ

Saturday, September 16, 2017

Chúa Nhật XXIV Thường Niên – Năm Lẻ –17-09-2017

Chua Nhat XXIV TN
Mát-thêu 18:21-35
21 Bấy giờ, ông Phê-rô đến gần Đức Giê-su mà hỏi rằng: "Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải bảy lần không? "22 Đức Giê-su đáp: "Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy."23 Vì thế, Nước Trời cũng giống như chuyện một ông vua kia muốn đòi các đầy tớ của mình thanh toán sổ sách.24 Khi nhà vua vừa bắt đầu, thì người ta dẫn đến một kẻ mắc nợ vua mười ngàn yến vàng.25 Y không có gì để trả, nên tôn chủ ra lệnh bán y cùng tất cả vợ con, tài sản mà trả nợ.26 Bấy giờ, tên đầy tớ ấy sấp mình xuống bái lạy: "Thưa Ngài, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả hết."27 Tôn chủ của tên đầy tớ ấy liền chạnh lòng thương, cho y về và tha luôn món nợ.28 Nhưng vừa ra đến ngoài, tên đầy tớ ấy gặp một người đồng bạn, mắc nợ y một trăm quan tiền. Y liền túm lấy, bóp cổ mà bảo: "Trả nợ cho tao! "29 Bấy giờ, người đồng bạn sấp mình xuống năn nỉ: "Thưa anh, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả anh."30 Nhưng y không chịu, cứ tống anh ta vào ngục cho đến khi trả xong nợ.31 Thấy sự việc xảy ra như vậy, các đồng bạn của y buồn lắm, mới đi trình bày với tôn chủ đầu đuôi câu chuyện.32 Bấy giờ, tôn chủ cho đòi y đến và bảo: "Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta,33 thì đến lượt ngươi, ngươi không phải thương xót đồng bạn, như chính ta đã thương xót ngươi sao? "34 Rồi tôn chủ nổi cơn thịnh nộ, trao y cho lính hành hạ, cho đến ngày y trả hết nợ cho ông.35 Ấy vậy, Cha của Thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình."
(Trích Phúc âm Mát-thêu bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.     Tha thứ là một đề tài rất quan trọng trong Phúc âm Mát-thêu và có lẽ là đề tài quan trọng trong đời sống của tôi.  Tôi đang có khó khăn về tha thứ ư?  Hãy tâm sự với Chúa trong lúc này.  Tôi không thể tha thứ cho người nào đó ư?  Hãy nói với Chúa Giêsu về họ, về nỗi đau mà họ đã gây ra và lắng nghe Chúa Giêsu nói gì với tôi.
2.     Chúa Giêsu đem chuyện tha thứ của tôi đặt vào dụ ngôn người đầy tớ không có lòng thương xót, hẳn Ngài muốn khẳng định và rất nghiêm túc khi nói về tha thứ.  Tôi muốn xin Chúa giúp tôi ý thức rõ sự tha thứ là cần thiết thế nào đối với Chúa và đối với đồng loại.  Tôi muốn tập sống tha thứ mỗi ngày.   
Phạm Đức Hạnh, SJ

Friday, September 15, 2017

Thứ Bảy XXIII Thường Niên – Năm Lẻ –16-09-2017

Thu Bay XXIII TN
Luca 6:43-49
43 "Không có cây nào tốt mà lại sinh quả sâu, cũng chẳng có cây nào sâu mà lại sinh quả tốt.44 Thật vậy, xem quả thì biết cây. Ở bụi gai, làm sao bẻ được vả, trong bụi rậm, làm gì hái được nho!45 Người tốt thì lấy ra cái tốt từ kho tàng tốt của lòng mình; kẻ xấu thì lấy ra cái xấu từ kho tàng xấu. Vì lòng có đầy, miệng mới nói ra.46 "Tại sao anh em gọi Thầy: "Lạy Chúa! Lạy Chúa! , mà anh em không làm điều Thầy dạy?47 "Ai đến với Thầy, và nghe những lời Thầy dạy mà đem ra thực hành, thì Thầy sẽ chỉ cho anh em biết người ấy ví được như ai.48 Người ấy ví được như một người khi xây nhà, đã cuốc, đã đào sâu và đặt nền móng trên đá. Nước lụt dâng lên, dòng sông có ùa vào nhà, thì cũng không lay chuyển nổi, vì nhà đã xây vững chắc.49 Còn ai nghe mà không thực hành, thì ví được như người xây nhà ngay mặt đất, không nền móng. Nước sông ùa vào, nhà sụp đổ ngay và bị phá huỷ tan tành."
(Trích Phúc âm Luca bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.     Lời Chúa hôm nay có thể giúp tôi nhìn lại cả đời sống của tôi xem tôi đang sinh những hoa quả nào qua lời ăn tiếng nói, qua những hành động cụ thể trong ngày.  Trong giờ cầu nguyện này tôi muốn xin Chúa giúp tôi nhìn ra đâu là những góc cạnh trong đời sống của tôi đang sinh những hoa quả tốt hoặc xấu?  Nếu là những hoa quả tốt, tôi xin Chúa tiếp tục nâng đỡ tôi giúp tôi có thêm nhiều niềm vui sinh hoa quả tốt.  Nếu là những hoa quả xấu tôi xin Chúa giúp tôi nhìn ra gốc rễ từ đâu và từ bao lâu tâm hồn tôi đã phát sinh những hoa quả này?
2.   Tôi cũng để cho lời của Chúa Giesu chất vấn tôi: “Tại sao các bạn gọi Thầy: Lạy Chúa! Lạy Chúa! mà lại không làm những gì Thầy dạy?”  Tôi thuộc loại người nào, khôn hay ngu, khi xây nhà cuộc đời tôi và gia đình tôi, cộng đoàn tôi?  Chúa Giesu hay lời của Ngài có là nền móng cho những gì tôi đang xây?
Phạm Đức Hạnh, SJ

Thursday, September 14, 2017

Thứ Sáu XXIII Thường Niên – Năm Lẻ –15-09-2017 – Lễ Đức Mẹ Sầu Bi

Luca 2:33-35
33 Cha và mẹ Hài Nhi ngạc nhiên vì những lời ông Si-mê-ôn vừa nói về Người.34 Ông Si-mê-ôn chúc phúc cho hai ông bà, và nói với bà Ma-ri-a, mẹ của Hài Nhi: "Thiên Chúa đã đặt cháu bé này làm duyên cớ cho nhiều người Ít-ra-en ngã xuống hay đứng lên. Cháu còn là dấu hiệu cho người đời chống báng;35 và như vậy, những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người sẽ lộ ra. Còn chính bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà."
(Trích Phúc âm Luca bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.     Có bao giờ tôi có kinh nghiệm giống Mẹ Maria trong bài đọc hôm nay chăng?  Một ai đó nói về người thân của mình sẽ phải đau khổ và bị chống đối, tôi cảm thấy thế nào?  Nếu tôi cảm nhận được nỗi đau đớn vì những lời nói về người thân của tôi, tôi sẽ cảm nghiệm được tấm lòng của Mẹ Maria như thế nào đối với những lời của Simeon.  Trong giờ cầu nguyện này tôi muốn tâm sự và nói chuyện với Đức Mẹ.  Tôi có thể chia sẻ những nỗi sầu muộn trong tôi hay về người thân của tôi cho Mẹ nghe. 
2.     Tôi muốn ngắm nhìn Mẹ và học ở nơi Mẹ sự khiên hạ, sự âm thầm chịu đựng và lòng vâng phục thánh ý Chúa luôn.
Phạm Đức Hạnh, SJ