Wednesday, June 20, 2018

Thứ Năm Tuần XI Thường Niên – Năm B - II – 21-6-2018 – Lễ Thánh Aloysius Gonzaga


Thu Nam XI TN

Mát-thêu 6:7-15

7"Khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như dân ngoại; họ nghĩ rằng: cứ nói nhiều là được nhận lời.8 Đừng bắt chước họ, vì Cha anh em đã biết rõ anh em cần gì, trước khi anh em cầu xin.9 "Vậy, anh em hãy cầu nguyện như thế này: "Lạy Cha chúng con là Đấng ngự trên trời, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển,10 triều đại Cha mau đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.11 Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày;12 xin tha tội cho chúng con như chúng con cũng tha cho những người có lỗi với chúng con;13 xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.14 "Thật vậy, nếu anh em tha lỗi cho người ta, thì Cha anh em trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh em.15 Nhưng nếu anh em không tha thứ cho người ta, thì Cha anh em cũng sẽ không tha lỗi cho anh em.
(Trích Phúc âm Mát-thêu bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.      Bài đọc hôm nay nói đến một lời kinh rất quen thuộc có lẽ với mọi Kitô hữu: Kinh Lạy Cha.  Có thể vì quá quen nên tôi không để ý đến những gì tôi cầu nguyện.  Lời Kinh chia làm hai phần: 1) Hướng về Chúa: Nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, và ý Cha thể hiện ở mọi nơi; 2) Hướng về nhu cầu của tôi: Xin của ăn, xin tha thứ và xin cho khỏi bị cám dỗ.  Trong giờ cầu nguyện này, trước hết tôi muốn tập trung vào phần thứ nhất của lời Kinh và nhìn lại cách cầu nguyện và cách sống của tôi.  Có thật sự mọi người đang nhận biết Chúa qua con người tôi?  Tôi có để Chúa hướng dẫn cuộc đời tôi hay tôi hướng dẫn Ngài?  Trong mỗi lần cầu nguyện, tôi cầu xin cho ý Chúa thành ý tôi hay tôi xin cho ý tôi thành ý Chúa? 
2.      Sau cùng tôi tập trung vào phần hai của lời Kinh và xét mình: Tôi có nhớ tạ ơn Chúa mỗi khi tôi ăn chăng?  Tôi có khiêm nhường đủ để xin Chúa tha thứ chăng?  Tôi có gặp khó khăn trong việc tha thứ không?  Tôi muốn Chúa giúp tôi biết tha thứ như thế nào?  Đâu là những cám dỗ mà tôi thường vấp phải?  Tôi muốn Chúa giúp như thế nào về những cám dỗ này? 
Phạm Đức Hạnh, SJ

Tuesday, June 19, 2018

Thứ Tư Tuần XI Thường Niên – Năm B - II – 20-6-2018


Thu Tu XI TN
Mát-thêu 6:1-6,16-18
1"Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. Bằng không, anh em sẽ chẳng được Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, ban thưởng.2 Vậy khi bố thí, đừng có khua chiêng đánh trống, như bọn đạo đức giả thường biểu diễn trong hội đường và ngoài phố xá, cốt để người ta khen. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi.3 Còn anh, khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm,4 để việc anh bố thí được kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.5 "Và khi cầu nguyện, anh em đừng làm như bọn đạo đức giả: chúng thích đứng cầu nguyện trong các hội đường, hoặc ngoài các ngã ba ngã tư, cho người ta thấy. Thầy bảo thật anh em: chúng đã được phần thưởng rồi.6Còn anh, khi cầu nguyện, hãy vào phòng, đóng cửa lại, và cầu nguyện cùng Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh…16 "Còn khi ăn chay, anh em chớ làm bộ rầu rĩ như bọn đạo đức giả: chúng làm cho ra vẻ thiểu não, để thiên hạ thấy là chúng ăn chay. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi.17 Còn anh, khi ăn chay, nên rửa mặt cho sạch, chải đầu cho thơm,18 để không ai thấy là anh ăn chay ngoại trừ Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.
(Trích Phúc âm Mát-thêu bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.      Lời Chúa Giêsu hôm nay muốn tôi nhìn lại ba cách thực hành đức tin rất thông thường của tôi mỗi ngày: Cầu nguyện, ăn chay và làm việc bác ái.  Cả ba cách thực hành đức tin này, Chúa Giêsu đều gọi mời tôi làm trong âm thầm và kín đáo chỉ có tôi và Chúa biết mà thôi.  Trong những giây phút âm thầm của giờ cầu nguyện này tôi muốn thì thầm với Chúa, đủ chỉ để một mình Ngài nghe, những gì rất sâu kín trong tôi, hoặc về ba cách thực hành đức tin mà tôi vẫn thường làm, rồi hỏi ý kiến Ngài: tôi làm như vậy có đúng ý Ngài không.
2.      Lời Chúa Giêsu hôm nay mời gọi tôi vào trong sự riêng tư và tương quan thân mật như tình vợ chồng, chỉ có Chúa và tôi thôi.  Chúa không muốn thời giờ và tương quan giữa Ngài và tôi bị chia sẻ hay bị chi phối.  Tôi muốn ở với Ngài thật thân tình và trìu mến trong lúc này, không để tôi bị phân tâm hay chi phối giờ nay cho bất cứ ai.
Phạm Đức Hạnh, SJ

Monday, June 18, 2018

Thứ Ba Tuần XI Thường Niên – Năm B - II – 19-6-2018


Thu Ba XI TN
Mát-thêu 5:43-48
43"Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù.44 Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em.45 Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời, vì Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính.46 Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao?47 Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì lạ thường đâu? Ngay cả người ngoại cũng chẳng làm như thế sao?48 Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện.
(Trích Phúc âm Mát-thêu bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.      Tôi có thấy lời Chúa Giêsu dạy hôm nay khó lắm không?  Ngài đòi hỏi người Kitô hữu phải yêu và cầu nguyện cho cả kẻ thù chứ không chỉ yêu và cầu nguyện cho người mình yêu thích mà thôi.  Đây chính là điểm đặc biệt của Kitô giáo.  Nếu chỉ ăn ngay ở lành thôi, tôi chưa phải là Kitô hữu.  Tôi còn phải vượt xa hơn cả ăn ngay ở lành nữa.  Tôi đã sống căn tính Kitô hữu của tôi như vậy chưa?  Giờ cầu nguyện này có thể là lúc tôi sống căn tính này bằng cách, cầu nguyện cho những người mà tôi rất khó ưa và đang có hiềm khích trong lúc này.
2.      Tình yêu của Chúa như mưa rơi trên mọi người, lành cũng như dữ.  Giờ cầu nguyện này có thể là lúc tôi buông dù che, là lúc tôi dương gầu ra hứng mưa tình yêu của Chúa bằng cách, mở lòng để cho tình yêu của Ngài mưa ướt thân tôi.  Giờ cầu nguyện này tôi cũng có thể xin Chúa hoán cải tôi, biến tôi trở nên một con người đầy yêu thương dám yêu thương cả kẻ thù.  Xin cho mọi lời tôi nói, mọi việc tôi làm tuôn chảy như mưa tình yêu của Chúa đến mọi người. 
Phạm Đức Hạnh, SJ

Tweet của ĐTC Hôm Nay


Niem vui tin mung
Tweet của ĐTC Phan-xi-cô hôm nay: “Chúng ta hãy diễn tả niềm vui về Nước Thiên Chúa bằng mọi cách!”

Sunday, June 17, 2018

Thứ Hai Tuần XI Thường Niên – Năm B - II – 18-6-2018


Thu Hai XI TN
1Vua 21:1-16
1Sau những sự việc đó, thì xảy ra chuyện ông Na-vốt người Gít-rơ-en có một vườn nho bên cạnh cung điện vua A-kháp, vua Sa-ma-ri.2 Vua A-kháp nói với ông Na-vốt rằng: "Hãy nhượng vườn nho của ngươi cho ta, để ta làm vườn rau, vì nó ở ngay sát cạnh nhà ta. Để bù lại, ta sẽ cho ngươi một vườn nho tốt hơn, hay là, nếu ngươi muốn, giá bao nhiêu, ta sẽ trả bằng bạc."3 Nhưng ông Na-vốt thưa với vua A-kháp: "Xin ĐỨC CHÚA đừng để tôi nhượng gia sản của tổ tiên tôi cho ngài!"4 Vua A-kháp trở về nhà buồn rầu và bực bội vì lời ông Na-vốt, người Gít-rơ-en đã nói với vua: "Tôi sẽ không nhượng gia sản của tổ tiên tôi cho vua." Vua nằm trên giường, quay mặt đi, và không chịu ăn uống gì.5 Hoàng hậu I-de-ven đi vào, nói với vua: "Tại sao tâm thần vua buồn rầu, và vua không chịu ăn uống gì như vậy?"6 Vua trả lời: "Tôi đã nói chuyện với Na-vốt người Gít-rơ-en và bảo nó: Hãy nhượng vườn nho của ngươi cho ta mà lấy tiền, hoặc, nếu ngươi muốn, ta sẽ đổi cho một vườn nho khác. Nhưng nó lại nói: "Tôi không nhượng vườn nho của tôi cho vua được."7 Bấy giờ hoàng hậu I-de-ven nói với vua: "Vua cai trị Ít-ra-en hay thật! Mời vua dậy mà ăn cho lòng phấn khởi lên! Thiếp sẽ tặng vua vườn nho của Na-vốt người Gít-rơ-en.8 Bấy giờ, bà nhân danh vua A-kháp viết thơ, rồi dùng con dấu của vua mà đóng ấn, và gửi cho các kỳ mục và thân hào cư ngụ trong thành với ông Na-vốt.9 Trong thơ bà viết rằng: "Hãy công bố một thời kỳ chay tịnh và đặt Na-vốt ngồi ở hàng đầu dân chúng.10 Hãy đặt hai đứa vô lại ngồi đối diện với nó, để chúng tố cáo nó: "Ông đã nguyền rủa Thiên Chúa và đức vua. Và hãy đem nó ra ngoài ném đá cho chết."11 Dân chúng, kỳ mục và thân hào cư ngụ trong thành làm theo lệnh bà I-de-ven như trong thơ bà đã viết gửi cho họ.12 Họ công bố thời kỳ chay tịnh và đặt ông Na-vốt ngồi ở hàng đầu dân chúng.13 Rồi có hai kẻ vô lại đi vào, ngồi đối diện với ông. Những kẻ vô lại ấy tố cáo ông Na-vốt trước mặt dân rằng: "Na-vốt đã nguyền rủa Thiên Chúa và đức vua." Họ liền đưa ông ra ngoài thành và ném đá ông. Ông đã chết.14 Họ sai người đi nói với bà I-de-ven: "Na-vốt đã bị ném đá chết."15 Khi bà I-de-ven nghe biết ông Na-vốt đã bị ném đá chết, thì nói với vua A-kháp: "Xin vua đứng dậy và chiếm đoạt vườn nho của Na-vốt, người Gít-rơ-en, kẻ đã từ chối không chịu nhượng cho ngài để lấy tiền, vì Na-vốt không còn sống nữa, nó chết rồi."16 Khi nghe biết ông Na-vốt đã chết, vua A-kháp đứng dậy, xuống chiếm đoạt vườn nho của ông Na-vốt, người Gít-rơ-en.
(Trích Sách Các Vua I bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/cuu%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.      Bài đọc hôm nay là một câu chuyện rất nổi tiếng trong Cựu Ước về vấn đề bất công trong xã hội, nhà vua mặc dù có dư của cải ấy thế mà, vẫn cướp đất của người nghèo.  Chuyện dùng bạo quyền để đàn áp và ăn cướp của người nghèo vẫn còn xảy ra ở thời đại hôm nay, cụ thể là ở Việt Nam.  Tôi muốn đọc lại câu chuyện trên và hướng đến đất Việt, cầu nguyện cho bao nhiêu người dân đang bị mất đất, và cùng với Giáo hội Việt Nam cầu nguyện cho quê hương Việt Nam đang bị nguy cơ mất nước.
2.      Trong giờ cầu nguyện này tôi cũng muốn nhìn lại chính tôi: Tôi có đang bắt tay với những bạo quyền đàn áp và cướp bóc người khác, đặc biệt người nghèo?  Tôi có đang dửng dưng trước sự áp bức của bạo quyền và trước tiếng khóc của những người thấp cổ bé họng quanh tôi?  Tôi xin Chúa cho tôi đừng bao giờ ngủ yên trước bất công nhưng can đảm dám lên tiếng, dám làm những gì đúng với lương tâm Kitô hữu của tôi.
Phạm Đức Hạnh, SJ

Tweet của ĐTC Phan-xi-cô Hôm Nay


Photo by Hanh D Pham SJ
Tweet của ĐTC Phan-xi-cô hôm nay: “Chúng ta hãy chia sẻ hành trình của những người di dân và tị nạn bằng những nghĩa cử cụ thể của tình liên đới.”

Saturday, June 16, 2018

Chúa Nhật Tuần XI Thường Niên – Năm B - II – 16-6-2018


CN XI TN
Mác-cô 4:26-32
26Người [Chúa Giêsu] nói: "Chuyện Nước Thiên Chúa thì cũng tựa như chuyện một người vãi hạt giống xuống đất.27 Đêm hay ngày, người ấy có ngủ hay thức, thì hạt giống vẫn nẩy mầm và mọc lên, bằng cách nào, thì người ấy không biết.28 Đất tự động sinh ra hoa màu: trước hết cây lúa mọc lên, rồi trổ đòng đòng, và sau cùng thành bông lúa nặng trĩu hạt.29 Lúa vừa chín, người ấy đem liềm hái ra gặt, vì đã đến mùa."30 Rồi Người lại nói: "Chúng ta ví Nước Thiên Chúa với cái gì đây? Lấy dụ ngôn nào mà hình dung được?31 Nước Thiên Chúa giống như hạt cải, lúc gieo xuống đất, nó là loại hạt nhỏ nhất trên mặt đất.32 Nhưng khi gieo rồi, thì nó mọc lên lớn hơn mọi thứ rau cỏ, cành lá xum xuê, đến nỗi chim trời có thể làm tổ dưới bóng."
(Trích Phúc âm Mác-cô bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.      Nước Thiên Chúa khởi đầu trong cuộc đời này và trong đời sống của tôi một cách tầm thường, đơn sơ và nhỏ bé như hạt giống, nhưng khi nó đã mọc lên và trổ sinh thì sự đóng góp của nó vượt sức tưởng tượng của con người.  Giờ cầu nguyện này có thể là lúc tôi nhìn lại đâu là những hạt giống Nước Trời, tức lòng nhân ái, sự say mê đi tìm chân, thiện, mỹ đã được gieo trong đời tôi, trong gia đình và cộng đoàn.  Tôi muốn chiêm ngắm hạt giống ấy đang phát triển và trổ sinh hoa trái như thế nào.  Ai là người đã gieo những hạt giống này?  Tôi muốn dâng một lời nguyện cho người đó.
2.      Nước Thiên Chúa là hạt giống được gieo vào cuộc đời này, một món quà được ban tặng nhưng không cho mọi người, chẳng ai ngăn cản được, và đem cho cuộc sống những hoa trái và bóng mát.  Vấn đề là tôi và cuộc đời này muốn đón nhận nó hay muốn bóp nghẹt nó.  Nếu đón nhận, nó sẽ đem lại cho tôi sức sống.  Nếu bóp nghẹt nó, cuộc đời tôi sẽ cằn cỗi trống vắng.  Tôi muốn mở lòng đón nhận hạt giống Nước Thiên Chúa cũng như hoa lợi của nó ngay ở đời này và ngay ngày hôm nay, đồng thời để cho cuộc đời tôi được Nước Thiên Chúa chiếm hữu.
Phạm Đức Hạnh, SJ

Tweet của ĐTC Phan-xi-cô Hôm Nay


Photo by Hanh D. Pham SJ
Tweet của ĐTC Phan-xi-cô hôm nay: "Hãy mời Chúa Thánh Thần trở thành một phần trong các sinh hoạt của bạn. Hãy kêu cầu Ngài ngay cả trước khi bạn bắt đầu: 'Thánh Thần, khấn xin ngự đến!'."

Friday, June 15, 2018

Thứ Bảy Tuần X Thường Niên – Năm B - II – 16-6-2018

Thu Bay X TNMát-thêu 5:33-37
33"Anh em còn nghe Luật dạy người xưa rằng: Chớ bội thề, nhưng hãy trọn lời thề với Đức Chúa.34 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: đừng thề chi cả. Đừng chỉ trời mà thề, vì trời là ngai Thiên Chúa.35 Đừng chỉ đất mà thề, vì đất là bệ dưới chân Người. Đừng chỉ Giê-ru-sa-lem mà thề, vì đó là thành của Đức Vua cao cả.36 Đừng chỉ lên đầu mà thề, vì anh không thể làm cho một sợi tóc hoá trắng hay đen được.37 Nhưng hễ "có" thì phải nói "có", "không" thì phải nói "không". Thêm thắt điều gì là do ác quỷ.
(Trích Phúc âm Mát-thêu bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.      Sống thật dường như là một điều rất khó đối với con người ở mọi thời đại, mọi văn hóa và mọi lứa tuổi.  Nhưng sống thật lại là một đòi hỏi tất yếu cho một tâm hồn tự do.  Tôi đang gặp khó khăn về sống thật trong lúc này chăng?  Tôi muốn xin Chúa Giesu giúp như thế nào để tôi được tự do, tôi có thể nói chuyện với Chúa trong lúc này.
2.      “Có” thì phải nói “có”, “không” thì phải nói “không”.  Điều này không dễ chút nào, đặc biệt khi tôi lớn lên trong một môi trường mà gian trá là sự sinh tồn trong cuộc sống mỗi ngày.  Trong giờ cầu nguyện này tôi muốn xin Chúa giúp tôi tẩy bớt những ảnh hưởng của cuộc sống gian trá để tôi được tự do, thanh thản hơn.  Tôi có thể thực tập sống thật ngay trong giờ cầu nguyện này bằng cách, thật lòng với Chúa và thật lòng với chính tôi, sẵn sàng mở lòng với Chúa, nói với Ngài tất cả tâm can của tôi.  Tôi có thể thực tập sống thật ngay sau giờ cầu nguyện này với người thân cận của tôi, gia đình của tôi ngay ngày hôm nay.         
Phạm Đức Hạnh, SJ

Tweet của ĐTC Hôm Nay


Photo by Hanh D. Pham SJ
ĐTC Phan-xi-cô đã tweet hôm nay: “Tình yêu luôn là phục vụ người khác. Bởi vì tình yêu được nhận biết qua hành động, chứ không phải lời nói.”