Saturday, October 20, 2018

Chúa Nhật Tuần XXIX Thường Niên – Năm B – II –21-10-2018


CN XXIX TN
Do-thái 4:14-16

14 Chúng ta có một vị Thượng Tế siêu phàm đã băng qua các tầng trời, là Đức Giê-su, Con Thiên Chúa. Vậy chúng ta hãy giữ vững lời tuyên xưng đức tin.15 Vị Thượng Tế của chúng ta không phải là Đấng không biết cảm thương những nỗi yếu hèn của ta, vì Người đã chịu thử thách về mọi phương diện cũng như ta, nhưng không phạm tội.16 Bởi thế, ta hãy mạnh dạn tiến lại gần ngai Thiên Chúa là nguồn ân sủng, để được xót thương và lãnh ơn trợ giúp mỗi khi cần.

(Trích Thư Do-thái bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:

1.      Đau khổ vốn đã bám chặt vào kiếp nhân sinh không dễ gì tách biệt.  Biết bao tôn giáo đã xuất hiện nhằm giúp con người bớt khổ, hai trong các tôn giáo đó phải kể là Phật giáo và Kitô giáo.  Đối với Phật giáo, cội rễ của mọi đau khổ là ở lòng tham; buông bỏ lòng tham đời sẽ bớt khổ.  Kitô giáo lại lý giải đau khổ bằng một con đường khác.  Chúa Giêsu đến trong cuộc đời này không dạy tôi tránh khổ hay diệt khổ, trái lại Ngài đi vào trong đau khổ, gánh lấy khổ đau mà rỉ tai tôi rằng: Cha đồng hành cùng con trong mọi đau khổ!  Bài đọc hôm nay diễn tả trọn vẹn ý nghĩa này của Kitô giáo.  Tôi muốn đọc lại Thư Do-thái trên để nhắc nhở mình rằng: không bao giờ tôi phải cô đơn trong những đau khổ của tôi bởi có Chúa luôn ở cùng. 

2.      Dù có một ai trong cuộc đời này thương tôi hết mình, nhưng chắc chắn người đó không mang đau khổ giùm tôi được.  Tôi sẽ mãi mãi phải mang đau khổ của riêng tôi.  Tuy nhiên vì tình yêu, sự thấu cảm, đỡ nâng và hiện diện của họ mà tôi được thêm sức để có thể tiếp tục gánh mang những đau khổ của tôi.  Đó là cách thức Chúa Giêsu đang làm cho tôi và cho mọi người.  Tôi có thể làm như vậy bên những người đồng loại không?  Giờ cầu nguyện này, xin cho tôi được thấu cảm những khổ đau của anh chị em xung quanh và biết đỡ nâng họ. 

Phạm Đức Hạnh, SJ

Friday, October 19, 2018

Thứ Bảy Tuần XXVIII Thường Niên – Năm B – II –20-10-2018

Thu Bay XXVIII TN
Ê-phê-sô 1:15-20
15 Bởi vậy, cả tôi nữa, từ khi được nghe nói về lòng tin của anh em vào Chúa Giê-su, và về lòng mến của anh em đối với toàn thể dân thánh,16 tôi không ngừng tạ ơn Thiên Chúa vì anh em, khi nhắc tới anh em trong những lời cầu nguyện của tôi.17 Tôi cầu xin Chúa Cha vinh hiển là Thiên Chúa của Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, ban cho anh em thần khí khôn ngoan để mặc khải cho anh em nhận biết Người.18 Xin Người soi lòng mở trí cho anh em thấy rõ, đâu là niềm hy vọng anh em đã nhận được, nhờ ơn Người kêu gọi, đâu là gia nghiệp vinh quang phong phú anh em được chia sẻ cùng dân thánh,19 đâu là quyền lực vô cùng lớn lao Người đã thi thố cho chúng ta là những tín hữu. Đó chính là sức mạnh toàn năng đầy hiệu lực,20 mà Người đã biểu dương nơi Đức Ki-tô, khi làm cho Đức Ki-tô trỗi dậy từ cõi chết, và đặt ngự bên hữu Người trên trời.
(Trích Thư Ê-phê-sô bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.      Lá thư của Phao-lô gởi cho cộng đoàn của ngài đầy ắp tâm tình như của một người cha đầy yêu thương dành cho con cái.  Thật hạnh phúc cho tôi khi tôi được đọc những dòng chữ này trong giờ cầu nguyện hôm nay.  Tôi có thể xin Phao-lô cầu nguyện cho tôi được Thần trí khôn ngoan nhận ra Chúa trong giây phút này và trong ngày sống của tôi.  Tôi cũng xin cho được thấy đâu là hy vọng nhờ việc được biết Chúa Giesu và thuộc trọn về Ngài.
2.      Tôi bắt chước Phao-lô muốn cầu nguyện, viết thư, hoặc gởi một tin nhắn điện thoại đến người nào đó mà tôi rất quý mến và thương yêu để họ được nghe, được nhận những lời đầy yêu thương, chân thành và quan tâm của Chúa qua tôi.    
Phạm Đức Hạnh, SJ

Thursday, October 18, 2018

Thứ Sáu Tuần XXVIII Thường Niên – Năm B – II –19-10-2018 – Lễ Thánh John de Bredeuf, Isaac Jogues và các Bạn Tử Đạo


Thu Sau XXVIII TNLuca 12:4-7

4 Thầy nói cho anh em là bạn hữu của Thầy được biết: Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác, mà sau đó không làm gì hơn được nữa.5 Thầy sẽ chỉ cho anh em biết phải sợ ai: hãy sợ Đấng đã giết rồi, lại có quyền ném vào hoả ngục. Thật vậy, Thầy nói cho anh em biết: anh em hãy sợ Đấng ấy.6 Năm con chim sẻ chỉ bán được hai hào, phải không? Thế mà không một con nào bị bỏ quên trước mặt Thiên Chúa.7 Ngay đến tóc trên đầu anh em cũng được đếm cả rồi. Anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ.
(Trích Phúc âm Luca bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.      Lời Chúa Giêsu nhắn nhủ với tôi là bạn hữu của Ngài: Đừng sợ những ai chỉ giết được thân xác tôi mà không làm gì được tôi sau đó, nhưng phải sợ Đấng có thể đầy ải tôi sau khi chết, đó là Chúa.  Có một ai hay một cái gì đang là nỗi sợ trong tôi lúc này?  Nỗi sợ này ám ảnh tôi bao lâu rồi?  Tôi có thể chia sẻ với Chúa Giêsu về nỗi sợ này không?  Giờ cầu nguyện là lúc tôi có thể làm điều này, để từ nay tôi không còn sợ nữa.
2.      Chúa Giêsu nói ngay cả tóc trên đầu tôi cũng được đếm cả rồi.  Đây chỉ là kiểu nói phóng đại nhằm nói rằng Chúa quan tâm đến tôi vượt trên sự tưởng tượng của tôi.  Có một điều gì tôi đang lo lắng mà Chúa không biết chăng?  Như vậy tôi còn lo không?  Chúa Giêsu nói tôi còn quý hơn chim sẻ gấp bội.  Nếu Chúa chẳng quên một con chim đã bị bán thì làm sao Ngài quên tôi được?  Những lời này có làm tôi bình an hơn không?  Trong giờ cầu nguyện này tôi có thể ngắm nhìn sợi tóc hoặc con chim, xem tình thương của Chúa lớn lao đối với tôi biết chừng nào?   
Phạm Đức Hạnh, SJ

Wednesday, October 17, 2018

Thứ Năm Tuần XXVIII Thường Niên – Năm B – II –18-10-2018 – Lễ Thánh Luca


Thu Nam XXVIII TN
Luca 10:1-19
1 Sau đó, Chúa chỉ định bảy mươi hai người khác, và sai các ông cứ từng hai người một đi trước, vào tất cả các thành, các nơi mà chính Người sẽ đến.2 Người bảo các ông:3 Anh em hãy ra đi. Này Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói.4 Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép. Cũng đừng chào hỏi ai dọc đường.5 Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói: "Bình an cho nhà này!"6 Nếu ở đó, có ai đáng hưởng bình an, thì bình an của anh em sẽ ở lại với người ấy; bằng không thì bình an đó sẽ trở lại với anh em.7 Hãy ở lại nhà ấy, và người ta cho ăn uống thức gì, thì anh em dùng thức đó, vì làm thợ thì đáng được trả công. Đừng đi hết nhà nọ đến nhà kia.8 Vào bất cứ thành nào mà được người ta tiếp đón, thì cứ ăn những gì người ta dọn cho anh em.9 Hãy chữa những người đau yếu trong thành, và nói với họ: "Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần các ông."
(Trích Phúc âm Luca bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.      Trong bài đọc hôm nay, Chúa Giêsu sai các môn đệ đi rao giảng.  Tôi để ý lời căn dặn của Chúa Giêsu: Thầy sai am em đi như CHIÊN CON đi vào giữa BẦY SÓI.  Nhưng Ngài cũng dặn đừng mang theo tiền, bao bị và giày dép.  Hình ảnh đối lập quá lớn.  Theo lẽ thường, càng đến những chỗ hiểm nguy, tôi sẽ càng phải phòng thủ, càng phải chuẩn bị kỹ.  Chúa Giêsu không muốn tôi làm như vậy.  Trong giờ cầu nguyện này tôi muốn chiêm ngắm hình ảnh đối lập này.  Tôi đặt mình là CHIÊN CON sẽ đi vào giữa BẦY SÓI.  BẦY SÓI ở đây có thể là ngày sống của tôi đầy những khó khăn, chờ đợi tôi mỗi ngày, từ trong nhà đến sở làm.  Tôi sẽ nương tựa vào ai để có sức mạnh, để được sự giúp đỡ?  Tôi muốn nói gì với Chúa trong lúc này trước khi khởi đầu ngày sống của tôi? 
2.      Chúa Giêsu còn dặn, đừng đòi hỏi.  Hãy đón nhận mọi sự như được ban tặng.  Phần tôi chỉ làm một điều, đem BÌNH AN đến cho mọi người.  Tôi muốn xem lại trong mọi việc tôi phục vụ, tôi đã đặt bao nhiêu điều kiện, gánh nặng đối với người mà tôi phục vụ?  Trong những việc tôi làm, những người mà tôi tiếp xúc gặp gỡ mỗi ngày, tôi đã gieo rắc sự BÌNH AN hay BẤT HÒA?  Nước Trời chính là SỰ BÌNH AN mà tôi đang chia sẻ.
Phạm Đức Hạnh, SJ     

Tuesday, October 16, 2018

Thứ Tư Tuần XXVIII Thường Niên – Năm B – II –17-10-2018 – Lễ Thánh Inhaxio Antioch


Thu Tu XXVIII TN
Galat 5:18-23
18 Nếu anh em để cho Thần Khí hướng dẫn, thì anh em không còn lệ thuộc Lề Luật nữa.19 Những việc do tính xác thịt gây ra thì ai cũng rõ, đó là: dâm bôn, ô uế, phóng đãng, 20thờ quấy, phù phép, hận thù, bất hoà, ghen tuông, nóng giận, tranh chấp, chia rẽ, bè phái, 21ganh tỵ, say sưa, chè chén, và những điều khác giống như vậy. Tôi bảo trước cho mà biết, như tôi đã từng bảo: những kẻ làm các điều đó sẽ không được thừa hưởng Nước Thiên Chúa.22 Còn hoa quả của Thần Khí là: bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, 23hiền hoà, tiết độ. Không có luật nào chống lại những điều như thế.
(Trích Thư Galat bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.      Lời thư của Phao-lô nêu bật hoa quả của hai loại thần khí: Thần lành và thần dữ. Trong giờ cầu nguyện hôm nay, tôi muốn điểm mặt từng loại hoa quả của thần dữ đang là độc tố trong đời sống của tôi bao lâu nay?  Đồng thời tôi cũng muốn xem lại, tôi có đang tiếp tay phát tán và "xả những loại độc tố nội tâm" này cho những người xung quanh?  Tôi đọc lại những loại hoa quả của thần dữ một lần nữa để nhớ mà tránh xa.  Đây là những thứ gây ô nhiễm và ung thư đời sống nội tâm của tôi, nguy hiểm hơn cả các khí thải của các nhà máy.
2.      Kết thúc giờ cầu nguyện hôm nay, tôi muốn chọn cho mình, mỗi ngày một loại hoa quả của thần lành, để cho hoa quả này nuôi dưỡng ngày sống của tôi, đồng thời tôi cũng trao thứ hoa quả này cho những người tôi gặp trong ngày.  Tôi quyết tâm xây dựng một "môi trường tâm linh sạch.”
Phạm Đức Hạnh, SJ

Monday, October 15, 2018

Thứ Ba Tuần XXVIII Thường Niên – Năm B – II –16-10-2018


Thu Ba XXVIII TN
Luca 11:37-41
37 Đức Giê-su đang nói, thì có một ông Pha-ri-sêu mời Người đến nhà dùng bữa. Tới nơi, Người liền vào bàn ăn.38 Thấy vậy, ông Pha-ri-sêu lấy làm lạ vì Người không rửa tay trước bữa ăn.39 Nhưng Người nói với ông ấy rằng: "Thật, nhóm Pha-ri-sêu các người, bên ngoài chén đĩa, thì các người rửa sạch, nhưng bên trong các người thì đầy những chuyện cướp bóc, gian tà.40 Đồ ngốc! Đấng làm ra cái bên ngoài lại đã không làm ra cái bên trong sao? 41 Tốt hơn, hãy bố thí những gì ở bên trong, thì bấy giờ mọi sự sẽ trở nên trong sạch cho các người.
(Trích Phúc âm Luca bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.      Rửa tay trước khi ăn là một việc làm có tính vệ sinh tốt cho sức khỏe, đặc biệt với những dân tộc ăn bốc như Do-thái, không muỗng nĩa hay đũa và môi trường đầy đất bụi.  Tuy nhiên đối với người Do-thái, việc vệ sinh trước khi ăn đã được nâng lên thành luật trong tôn giáo của họ, và được tuân giữ, đến mức máy móc.  Bài đọc hôm nay nói Chúa Giêsu đã không rửa tay trước khi ăn, điều này đã gây sốc cho chủ nhà.  Tôi có kỹ tính, khó chịu và bực bội vì để ý, xét nét những lỗi nhỏ nhặt ở người khác, trong khi đó lại không để ý đến những vấn đề lớn, quan trọng mà tôi cần làm chăng?  Có lẽ tôi cần nói chuyện với Chúa Giêsu trong lúc này để tôi được trở nên tự do hơn.
2.    Chúa Giêsu, nhân việc không rửa tay, Ngài đã nói đến một sự thanh tẩy nội tâm, hơn là chuyện giữ vệ sinh bên ngoài.  Đây chính là điều quan trọng mà tôi cần phải làm trước nhất.  Một khi lòng tôi trong, trí tôi sáng, tôi sẽ thấy mọi sự xung quanh đẹp và sạch.  Tôi muốn ngồi đây trong sự chiêm ngắm của Chúa đang dành cho tôi, xin Ngài thanh tẩy lòng tôi cho sạch trong và trí tôi suy nghĩ những điều thiện hảo.    
Phạm Đức Hạnh, SJ

Sunday, October 14, 2018

Thứ Hai Tuần XXVIII Thường Niên – Năm B – II –15-10-2018


Thu Hai XXVIII TN
Luca 11:29-32
29 Khi dân chúng tụ họp đông đảo, Đức Giê-su bắt đầu nói: "Thế hệ này là một thế hệ gian ác; chúng xin dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giô-na.30 Quả thật, ông Giô-na đã là một dấu lạ cho dân thành Ni-ni-vê thế nào, thì Con Người cũng sẽ là một dấu lạ cho thế hệ này như vậy.31 Trong cuộc Phán Xét, nữ hoàng Phương Nam sẽ đứng lên cùng với những người của thế hệ này và bà sẽ kết án họ, vì xưa bà đã từ tận cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của vua Sa-lô-môn; mà đây thì còn hơn vua Sa-lô-môn nữa.32 Trong cuộc Phán Xét, dân thành Ni-ni-vê sẽ chỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ, vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Giô-na rao giảng; mà đây thì còn hơn ông Giô-na nữa.
(Trích Phúc âm Luca bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.      Có lẽ ít khi tôi thấy Chúa Giêsu nổi giận như trong bài đọc hôm nay.  Giận dữ không phải là một tội, đôi khi giận dữ là một điều cần thiết để sửa dạy một điều gì đó.  Chúa Giêsu hôm nay giận dữ vì sự cứng lòng tin của dân chúng.  Giả sử Chúa gặp tôi trong lúc này, Chúa sẽ giận dữ hay khen tôi?  Ngài sẽ tự hào về tôi hay thất vọng về tôi?  Trong giờ cầu nguyện này tôi muốn gặp Chúa và nói với Ngài về niềm tin của tôi. 
2.      Chúa Giêsu nói ở đây còn có người hơn cả Sa-lô-môn, hơn cả Gio-na, Đấng ấy chính là Ngài.  Người ta đã đánh đổi mọi sự để được nghe sự khôn ngoan của Sa-lô-môn, hoán cải hoàn toàn vì lời giảng của Giô-na, vậy tôi có dám đánh đổi mọi sự, hoán cải thật sự vì Chúa Giêsu và lời dạy của Ngài không?  Có một cái gì khiến tôi không dám tin, không dám theo Chúa Giêsu?  Tôi có thể nói thẳng với Ngài trong giờ cầu nguyện này.    
Phạm Đức Hạnh, SJ

Saturday, October 13, 2018

Chúa Nhật Tuần XXVIII Thường Niên – Năm B – II –14-10-2018


Chua Nhat XXVIII TN
Do-thái 4:12-13
12 Lời Thiên Chúa là lời sống động, hữu hiệu và sắc bén hơn cả gươm hai lưỡi: xuyên thấu chỗ phân cách tâm với linh, cốt với tuỷ; lời đó phê phán tâm tình cũng như tư tưởng của lòng người.13 Vì không có loài thọ tạo nào mà không hiện rõ trước Lời Chúa, nhưng tất cả đều trần trụi và phơi bày trước mặt Đấng có quyền đòi chúng ta trả lẽ.
(Trích Thư Do Thái bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.      Thư Do-thái của Phao-lô hôm nay nói đến một cái gì đó thật sâu kín ở trong lòng mọi người, không trừ một ai, đó là tiếng nói lương tâm.  Có thể tôi rất giỏi ăn gian nói dối, lường gạt, và giết người đến nỗi không ai biết, nhưng tôi không thể trốn khỏi tiếng nói lương tâm của tôi.  Phao-lô gọi tiếng nói lương tâm này là tiếng Chúa.  Có một điều gì mà tôi đang dối lòng, khiến lòng mình bất an trong bao lâu nay?  Tôi muốn thổ lộ cùng Chúa.  Bởi tôi biết ngày nào tôi còn giấu giếm, ngày đó tôi sẽ không có bình an.  Trong giờ cầu nguyện này tôi muốn phơi bày con người của tôi trước mặt Chúa và để ý Ngài sẽ nói gì cùng tôi. 
2.      Lời của Phao-lô hôm nay có thể đọc song song với lời Chúa Giêsu nói trong Gioan 8:32, “Sự thật sẽ giải thoát các ngươi.”  Nói cách khác, sự thật sẽ giúp tôi có một sự tự do thật sự.  Tự do là một món quà quý nhất mà Thiên Chúa đã ban cho tôi, để phân biệt tôi với loài vật.  Tôi có là một con người tự do không?  Điều gì và ai đang giam hãm tôi khiến tôi không có tự do?  Phải chăng là những chứng nghiện ngập?  Sự hờn giận?  Lòng báo thù?  Lỗi lầm trong quá khứ?  Tôi muốn nói với Chúa, Đấng là đường, là sự thật và là sự sống tất cả những thứ đang giam hãm tôi, để qua Ngài tôi được giải thoát, được tự do và được sống.
Phạm Đức Hạnh, SJ

Friday, October 12, 2018

Thứ Bảy Tuần XXVII Thường Niên – Năm B – II –13-10-2018


Thu Bay XXVII TN
Luca 11:27-28
27 Khi Đức Giê-su đang giảng dạy, thì giữa đám đông có một người phụ nữ lên tiếng thưa với Người: "Phúc thay người mẹ đã cưu mang và cho Thầy bú mớm!"28 Nhưng Người đáp lại: "Đúng hơn phải nói rằng: Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa."
(Trích Phúc âm Luca bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.      Những người đến nghe Chúa Giêsu thấy mà ghen với Mẹ Maria, vì mẹ được làm mẹ của Chúa Giêsu.  Đôi khi tôi cũng có sự ghen tị này chăng?  Nói như vậy tôi đã quên mất, tôi là Kitô hữu, tức có Chúa Kitô trong lòng.  Như vậy, chính tôi cũng đang đóng vai trò cưu mang Chúa Giêsu.  Ngày tôi đón nhận phép rửa, mỗi khi tôi rước Chúa vào lòng qua Thánh Lễ, mỗi lúc như vậy tôi đóng vai trò cưu mang Ngài.  Điều quan trọng tôi cần phải xem lại có lẽ là: Thiên Chúa đã lớn lên trong tôi như thế nào?  Người ta có thấy Chúa Kitô trong tôi hay không?  Giờ cầu nguyện này tôi có thể nói với Chúa Giêsu, không ở đâu xa, nhưng đang ở ngay trong lòng tôi.
2.      Câu trả lời của Chúa Giêsu mới ngạc nhiên làm sao!  Ngài cho rằng lắng nghe và tuân giữ lời Chúa còn phúc hơn cả việc làm bảo mẫu Chúa Cứu Thế.  Chúa Giêsu đã mở toang cánh cửa cho tất cả mọi người.  Lắng nghe và thi hành thánh ý Chúa là một phúc lớn nhất, đây không còn là đặc quyền của một ai nữa, mà là mở ra cho mọi người.  Tôi mau mắn đón nhận lời Chúa và thi hành qua tiếng nói lương tâm và qua sách thánh như thế nào?  Giờ cầu nguyện này tôi muốn mở lòng và để Lời Chúa chạm vào lòng tôi, định hướng cho mọi việc làm cũng như suy nghĩ của tôi trong ngày hôm nay.  Nếu tôi làm được điều này thì có phúc cho tôi!   
Phạm Đức Hạnh, SJ

Thursday, October 11, 2018

Thứ Sáu Tuần XXVII Thường Niên – Năm B – II –12-10-2018


Thu Sau XXVII TN
Luca 11:14-20
14 Bấy giờ Đức Giê-su trừ một tên quỷ, và nó là quỷ câm. Khi quỷ xuất rồi, thì người câm nói được. Đám đông lấy làm ngạc nhiên.15 Nhưng trong số đó có mấy người lại bảo: "Ông ấy dựa thế quỷ vương Bê-en-dê-bun mà trừ quỷ."16 Kẻ khác lại muốn thử Người, nên đã đòi Người một dấu lạ từ trời.17 Nhưng Người biết tư tưởng của họ, nên nói: "Nước nào tự chia rẽ thì sẽ điêu tàn, nhà nọ đổ xuống nhà kia.18 Nếu Xa-tan cũng tự chia rẽ chống lại chính mình, thì nước nó tồn tại sao được? ... bởi lẽ các ông nói tôi dựa thế Bê-en-dê-bun mà trừ quỷ.19 Nếu tôi dựa thế Bê-en-dê-bun mà trừ quỷ, thì con cái các ông dựa thế ai mà trừ? Bởi vậy, chính họ sẽ xét xử các ông.20Còn nếu tôi dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, thì quả là Triều Đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông.
(Trích Phúc âm Luca bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.      Luca kể chuyện Chúa Giêsu chữa một người bị quỷ câm ám, khi được khỏi thì người ấy nói được.  Câu chuyện này muốn nói gì với tôi?  Có lẽ tôi cũng phải tự hỏi: Tôi có bị quỷ ám không?  Nếu không sao tôi lại câm, không nói được những tiếng yêu thương và tha thứ với những người xung quanh của tôi, không nói lên được những bất công áp bức mà những người xung quanh tôi đang phải chịu?  Trong giờ cầu nguyện này có lẽ tôi cũng cần được Chúa Giêsu chữa cho tôi khỏi câm.  Dấu hiệu tôi được khỏi câm là tôi có thể nói được ngôn ngữ của Thiên Chúa đó là: yêu thương, tha thứ, đỡ nâng, chữa lành, bình an, hòa hợp…
2.      Mát-thêu cũng kể câu chuyện Chúa Giêsu chữa người bị quỷ ám này (Mt. 12:22-29), nhưng ở lời kể của Mát-thêu người bị quỷ ám này không chỉ bị câm mà còn bị mù nữa.  Cả hai lời kể của Mát-thêu và Luca đều có một điểm chung đó là có những người vẫn không tin vào những gì Chúa Giêsu làm, dù họ chứng kiến tận mắt.  Phải chăng sự mù lòa của họ cũng giống sự mù lòa trong tôi?  Nhìn cả cuộc đời tôi từ mới sinh cho đến giờ, mỗi ngày biết bao nhiêu những chuyện lạ Chúa làm trong tôi, trong những người thân xung quanh, thế mà tôi vẫn không nhân ra, thế mà tôi vẫn phải chạy theo hết phép lạ này đến phép lạ khác, ở những nơi xa xôi?  Tôi muốn nói gì với Chúa trong giờ cầu nguyện này?  Có lẽ: Lạy Chúa xin mở mắt con; lạy Chúa xin mở miệng con; lạy Chúa xin mở lòng con.    
Phạm Đức Hạnh, SJ