Friday, March 22, 2019

Thứ Bảy – Tuần II Mùa Chay – Năm C – 23-3-2019


Thu Bay II MC

Luca 15:1-3, 11-32

1 Các người thu thuế và các người tội lỗi đều lui tới với Đức Giê-su để nghe Người giảng.2 Những người Pha-ri-sêu và các kinh sư bèn xầm xì với nhau: "Ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng."3 Đức Giê-su mới kể cho họ dụ ngôn này:…11"Một người kia có hai con trai.12 Người con thứ nói với cha rằng: "Thưa cha, xin cho con phần tài sản con được hưởng. Và người cha đã chia của cải cho hai con.13 Ít ngày sau, người con thứ thu góp tất cả rồi trẩy đi phương xa. Ở đó anh ta sống phóng đãng, phung phí tài sản của mình.

14 "Khi anh ta đã ăn tiêu hết sạch, thì lại xảy ra trong vùng ấy một nạn đói khủng khiếp. Và anh ta bắt đầu lâm cảnh túng thiếu,15 nên phải đi ở đợ cho một người dân trong vùng; người này sai anh ta ra đồng chăn heo.16 Anh ta ao ước lấy đậu muồng heo ăn mà nhét cho đầy bụng, nhưng chẳng ai cho.17 Bấy giờ anh ta hồi tâm và tự nhủ: "Biết bao nhiêu người làm công cho cha ta được cơm dư gạo thừa, mà ta ở đây lại chết đói!18 Thôi, ta đứng lên, đi về cùng cha và thưa với người: "Thưa cha, con thật đắc tội với Trời và với cha,19 chẳng còn đáng gọi là con cha nữa. Xin coi con như một người làm công cho cha vậy.20 Thế rồi anh ta đứng lên đi về cùng cha.

21 Bấy giờ người con nói rằng: "Thưa cha, con thật đắc tội với Trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa...22 Nhưng người cha liền bảo các đầy tớ rằng: "Mau đem áo đẹp nhất ra đây mặc cho cậu, xỏ nhẫn vào ngón tay, xỏ dép vào chân cậu,23 rồi đi bắt con bê đã vỗ béo làm thịt để chúng ta mở tiệc ăn mừng!24 Vì con ta đây đã chết mà nay sống lại, đã mất mà nay lại tìm thấy. Và họ bắt đầu ăn mừng.

25 "Lúc ấy người con cả của ông đang ở ngoài đồng. Khi anh ta về gần đến nhà, nghe thấy tiếng đàn ca nhảy múa,26 liền gọi một người đầy tớ ra mà hỏi xem có chuyện gì.27 Người ấy trả lời: "Em cậu đã về, và cha cậu đã làm thịt con bê béo, vì gặp lại cậu ấy mạnh khoẻ.28 Người anh cả liền nổi giận và không chịu vào nhà. Nhưng cha cậu ra năn nỉ.29 Cậu trả lời cha: "Cha coi, đã bao nhiêu năm trời con hầu hạ cha, và chẳng khi nào trái lệnh, thế mà chưa bao giờ cha cho lấy được một con dê con để con ăn mừng với bạn bè.30 Còn thằng con của cha đó, sau khi đã nuốt hết của cải của cha với bọn điếm, nay trở về, thì cha lại giết bê béo ăn mừng!

31 "Nhưng người cha nói với anh ta: "Con à, lúc nào con cũng ở với cha, tất cả những gì của cha đều là của con.32 Nhưng chúng ta phải ăn mừng, phải vui vẻ, vì em con đây đã chết mà nay lại sống, đã mất mà nay lại tìm thấy."

(Trích Phúc âm Luca bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.     Mùa Chay quả thực là dịp để tìm lại những gì đã mất.  Bài đọc hôm nay nói về một dụ ngôn rất nổi tiếng, Thiên Chúa đã mất tôi.  Cả bài đọc hôm nay là sự trải dài nỗi lòng của Ngài bị mất tôi.  Giờ cầu nguyện hôm nay, tôi có thể tập trung vào nỗi lòng của Chúa đau khổ, tan nát như thế nào khi tôi, người con thứ, bỏ nhà ra đi; hoặc tôi, người con trưởng, từ chối bước vào nhà của Ngài, mặc cho Ngài năn nỉ.  Tôi có đọc được nỗi lòng quặn đau của Chúa khi tôi khước từ tình nghĩa với Ngài?  Điều gì đã khiến tôi muốn cắt đứt tình nghĩa này với Chúa, trở nên phũ phàng trước tình yêu cao thượng của Chúa luôn dành cho tôi?
2.     Tôi cũng muốn tập trung vào hình ảnh và tâm trạng của Chúa khi tôi, người con thứ trở về.  Tôi để ý Chúa vui mừng đến chừng nào?  Có lẽ Ngài phát điên vì niềm vui này.  Tôi ở lại với niềm vui của Chúa khi nhìn thấy tôi trở về.  Điều gì đã khiến tôi quyết định trở về cùng Chúa?  Tôi có quyết tâm như thế nào trong lần trở về này?  Tôi sẽ về luôn hay tôi sẽ lại bỏ đi tiếp?        
Phạm Đức Hạnh, SJ

Thursday, March 21, 2019

Thứ Sáu – Tuần II Mùa Chay – Năm C – 22-3-2019Mát-thêu 21:33-43, 45-46

Thu Sau II MC33 Các ông hãy nghe một dụ ngôn khác: "Có gia chủ kia trồng được một vườn nho; chung quanh vườn, ông rào giậu; trong vườn, ông khoét bồn đạp nho, và xây một tháp canh. Ông cho tá điền canh tác, rồi trẩy đi xa.34 Gần đến mùa hái nho, ông sai đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi.35 Bọn tá điền bắt các đầy tớ ông: chúng đánh người này, giết người kia, ném đá người nọ.36Ông lại sai một số đầy tớ khác đông hơn trước: nhưng bọn tá điền cũng xử với họ y như vậy.37 Sau cùng, ông sai chính con trai mình đến gặp chúng, vì nghĩ rằng: "Chúng sẽ nể con ta."38 Nhưng bọn tá điền vừa thấy người con, thì bảo nhau: "Đứa thừa tự đây rồi! Nào ta giết quách nó đi, và đoạt lấy gia tài nó!"39 Thế là chúng bắt lấy cậu, quăng ra bên ngoài vườn nho, và giết đi.40 Vậy xin hỏi: “Khi ông chủ vườn nho đến, ông sẽ làm gì bọn tá điền kia?"41 Họ đáp: "Ác giả ác báo, ông sẽ tru diệt bọn chúng, và cho các tá điền khác canh tác vườn nho, để cứ đúng mùa, họ nộp hoa lợi cho ông."42 Đức Giê-su bảo họ: "Các ông chưa bao giờ đọc câu này trong Kinh Thánh sao? Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta.43 Bởi đó, tôi nói cho các ông hay: Nước Thiên Chúa, Thiên Chúa sẽ lấy đi không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm cho Nước ấy sinh hoa lợi…45 Nghe những dụ ngôn Người kể, các thượng tế và người Pha-ri-sêu hiểu là Người nói về họ.46 Họ tìm cách bắt Người, nhưng lại sợ dân chúng, vì dân chúng cho Người là một ngôn sứ.

(Trích Phúc âm Mát-thêu bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.     Chúa Giêsu đã dùng một hình ảnh rất quen thuộc trong cuộc sống của người Do-thái để nói về tương quan giữa Thiên Chúa và con người.  Đời sống của giáo hội hôm nay, của gia đình tôi hay của tôi có thể ví như một vườn nho rất quý của Thiên Chúa.  Ngài đã vun trồng, rào giậu, xây tháp canh và mướn người trông coi, săn sóc một cách chu đáo.  Giờ cầu nguyện hôm nay, tôi muốn hình dung chính tôi là một thửa vườn nho rất quý của Thiên Chúa mà Ngài hằng yêu thương, ân cần chăm sóc cho tôi mỗi ngày.  Tôi muốn để ý và lắng nghe Ngài trải nỗi lòng thao thức với tôi ra sao, mỗi khi Ngài chăm sóc cho tôi.  Tôi để ý sự ân cần chăm sóc của Ngài đang dành cho tôi và muốn được ở trọn vẹn trong sự yêu thương này mãi mãi. 
2.     Mùa Chay có thể nói là dịp để tìm lại những gì đã mất.  Dụ ngôn vườn nho này đã kết thúc bằng hình ảnh thật đau thương.  Những tá điền ban đầu chỉ thuê vườn nho, nhưng sau đã cướp luôn cả vườn nho và giết hại các đầy tớ cũng như người con duy nhất của chủ.  Tôi để ý nỗi lòng của chủ khi vườn nho bị chiếm đoạt, tức khi cuộc đời tôi bị đánh cắp, trở thành sở hữu của ma quỷ.  Chúa đã đánh trả như thế nào để có lại tôi, Ngài đã vất vả như thế nào để chuộc tôi về?  Tôi phải quý giá biết chừng nào đối với Ngài!  Tôi muốn nói gì cùng Chúa trong giây phút này?     
Phạm Đức Hạnh, SJ

Wednesday, March 20, 2019

Thứ Năm – Tuần II Mùa Chay – Năm C – 21-3-2019


Thu Nam II MC

Luca 16:19-31

19 "Có một ông nhà giàu kia, mặc toàn lụa là gấm vóc, ngày ngày yến tiệc linh đình.20 Lại có một người nghèo khó tên là La-da-rô, mụn nhọt đầy mình, nằm trước cổng ông nhà giàu,21 thèm được những thứ trên bàn ăn của ông ấy rớt xuống mà ăn cho no. Lại thêm mấy con chó cứ đến liếm ghẻ chốc anh ta.22 Thế rồi người nghèo này chết, và được thiên thần đem vào lòng ông Áp-ra-ham. Ông nhà giàu cũng chết, và người ta đem chôn.

23 "Dưới âm phủ, đang khi chịu cực hình, ông ta ngước mắt lên, thấy tổ phụ Áp-ra-ham ở tận đàng xa, và thấy anh La-da-rô trong lòng tổ phụ.24 Bấy giờ ông ta kêu lên: "Lạy tổ phụ Áp-ra-ham, xin thương xót con, và sai anh La-da-rô nhúng đầu ngón tay vào nước, nhỏ trên lưỡi con cho mát; vì ở đây con bị lửa thiêu đốt khổ lắm!25 Ông Áp-ra-ham đáp: "Con ơi, hãy nhớ lại: suốt đời con, con đã nhận phần phước của con rồi; còn La-da-rô suốt một đời chịu toàn những bất hạnh. Bây giờ, La-da-rô được an ủi nơi đây, còn con thì phải chịu khốn khổ.26 Hơn nữa, giữa chúng ta đây và các con đã có một vực thẳm lớn, đến nỗi bên này muốn qua bên các con cũng không được, mà bên đó có qua bên chúng ta đây cũng không được.

27 "Ông nhà giàu nói: "Lạy tổ phụ, vậy thì con xin tổ phụ sai anh La-da-rô đến nhà cha con,28 vì con hiện còn năm người anh em nữa. Xin sai anh đến cảnh cáo họ, kẻo họ lại cũng sa vào chốn cực hình này!29 Ông Áp-ra-ham đáp: "Chúng đã có Mô-sê và các Ngôn Sứ, thì chúng cứ nghe lời các vị đó.30 Ông nhà giàu nói: "Thưa tổ phụ Áp-ra-ham, họ không chịu nghe đâu, nhưng nếu có người từ cõi chết đến với họ, thì họ sẽ ăn năn sám hối.31 Ông Áp-ra-ham đáp: "Mô-sê và các Ngôn Sứ mà họ còn chẳng chịu nghe, thì người chết có sống lại, họ cũng chẳng chịu tin."

(Trích Phúc âm Luca bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.     Bài đọc hôm nay là một dụ ngôn có thể rất quen thuộc đối với tôi, bởi nó rất nổi tiếng.  Nhưng phải nói ngay rằng, giầu không phải là cái tội và nghèo không phải là cái phúc.  Điều Chúa Giêsu muốn nói qua dụ ngôn này chính là, sự dửng dưng của con người trước nỗi bất hạnh của tha nhân quanh mình.  Luca ghi nhận một chi tiết khá độc đáo trong dụ ngôn của Chúa Giêsu đó là, những con chó đã không đến cắn sủa, nhưng liếm những ung nhọt của La-da-rô.  Điều này cho tôi thấy, đây không phải là lần đầu La-da-rô đến cửa của ông nhà giầu này nhưng đã nhiều lần, và có thể đã ăn chực nằm chờ ở đó đã lâu, đến nỗi chó đã quen, không cắn sủa nữa, thế mà ông nhà giầu này vẫn không hay biết, hoặc không quan tâm đến La-da-rô.  Cuộc đời La-da-rô thật khốn cùng, chẳng xứng làm bạn với con người mà chỉ đáng làm bạn với chó.  Trong giờ cầu nguyện này, tôi muốn chiêm ngắm sự chênh lệch giữa sự xa hoa của ông nhà giầu, đối nghịch với sự khốn cùng của La-da-rô.  Tôi để ý xem, có khi nào ông nhà giầu đã biết sự hiện diện của La-da-rô trước cửa nhà mình?  Tôi muốn đọc tư tưởng và thái độ của ông ta đối với La-da-rô.  Tôi muốn ở với hình ảnh này và để hình ảnh này chiếm hữu mọi suy nghĩ của tôi trong ngày sống hôm nay. 
2.     Chúa Giêsu kể dụ ngôn này, nhưng không nói tên của ông nhà giầu là gì; trong khi đó, lại nói rõ tên của người hành khất, La-da-rô.  Điều này có ý nói người giầu này cũng có thể là tôi.  Như vậy, dụ ngôn này Chúa Giêsu kể về tôi.  Vì thế trong giờ cầu nguyện này, tôi muốn xem: Ai là La-da-rô quanh tôi, đang đau khổ bao lâu nay mà tôi chẳng hay, hoặc tôi có biết nhưng vẫn dửng dưng trước nỗi đau của họ?  La-da-rô đó có thể là vợ, chồng, cha mẹ, con cái, hàng xóm, những người không cùng mầu da, không cùng văn hóa, không cùng niềm tin đang sống với tôi và quanh tôi.  Tôi nói gì với Chúa trong lúc này về những đau khổ của anh chị em quanh tôi? 
Phạm Đức Hạnh, SJ

Tuesday, March 19, 2019

Thứ Tư – Tuần II Mùa Chay – Năm C – 20-3-2019


Thu Tu II MC

Giê-rê-mi-a 18:18-20

18 Chúng nói: "Hãy đến đây ta cùng nhau bàn mưu tính kế hại Giê-rê-mi-a. Vì thiếu tư tế, lề luật không chết, thiếu hiền nhân, không thiếu ý kiến, thiếu ngôn sứ, không thiếu lời dạy bảo. Đến đây, ta hãy dùng lời nó mà hại nó, và phải hết sức để ý đến mọi lời nó nói."19 Lạy ĐỨC CHÚA, xin để ý đến con và nghe những kẻ tố cáo con nói đó.20 Nào có ai lấy oán đền ơn? Thế mà chúng lại đào hố nhằm làm con mất mạng. Xin Ngài nhớ cho: con đã từng đứng ra trước nhan Ngài để nói tốt nói hay cho chúng, để ngăn cơn thịnh nộ của Ngài khỏi giáng lên đầu chúng.
(Trích Sách Giê-rê-mi-a bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ  http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/cuu%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.      Bài đọc hôm nay là một ví dụ rất đẹp và thiết thực về phương cách cầu nguyện.  Tôi có thể đọc thấy lời nguyện của Giê-rê-mi-a chính là một lời than tự đáy lòng, trong lúc ông gặp gian nan thử thách.  Tôi có thể bắt chước Giê-rê-mi-a bộc bạch với Chúa tất cả tâm can của tôi lúc này.  Có một niềm vui nào mà tôi muốn chia sẻ với Chúa lúc này không?  Có một đau khổ nào mà tôi muốn Chúa thấu tỏ không?  Tôi chia sẻ rất thật nỗi lòng của tôi cho Chúa nghe trong lúc này.
2.      Có khi nào tôi làm ơn mà bị trả oán chưa?  Có khi nào tôi bị người bội ơn?  Có khi nào tôi sống tốt mà cứ bị những tai ương, đau khổ và chống đối?  Nếu có tôi có thể nói chuyện với Giê-rê-mi-a lúc này.  Tôi đọc lại những tiếng than của ông với Chúa như thể, đây cũng là tâm sự của lòng tôi muốn trải ra với Ngài.   
Phạm Đức Hạnh, SJ

Monday, March 18, 2019

Thứ Ba – Tuần II Mùa Chay – Năm C – 19-3-2019 – Lễ Thánh Giu-se

Thu Ba II MC

Mát-thêu 1:16, 18-21, 24

16 Gia-cóp sinh Giu-se, chồng của bà Ma-ri-a, bà là mẹ Đức Giê-su cũng gọi là Đấng Ki-tô…18 Sau đây là gốc tích Đức Giê-su Ki-tô: bà Ma-ri-a, mẹ Người, đã thành hôn với ông Giu-se. Nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần.19 Ông Giu-se, chồng bà, là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo.20 Ông đang toan tính như vậy, thì kìa sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng: "Này ông Giu-se, con cháu Đa-vít, đừng ngại đón bà Ma-ri-a vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần.21 Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giê-su, vì chính Người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ"… 24 Khi tỉnh giấc, ông Giu-se làm như sứ thần Chúa dạy và đón vợ về nhà.

(Trích Phúc âm Mát-thêu bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.     Giu-se là một hình ảnh rất đặc biệt trong các phúc âm, một người công chính và là một người âm thầm.  Tên của ngài được nhắc rất ít trong các phúc âm: Mác-cô (0 lần), Gioan (2 lần), Luca (5 lần) và Mát-thêu (10 lần); đồng thời, không một chỗ nào thấy Giu-se mở miệng nói một lời, và hầu hết những lần nhắc đến ngài là lúc ngài đang chiêm bao.  Giuse đọc ý định của Chúa trong lúc chiêm bao.  Giờ cầu nguyện này, tôi có thể học ở Thánh Giu-se sự âm thầm suy tư và chiêm ngắm.  Có một điều gì mà Chúa nói với tôi qua những biến cố đang xảy ra quanh tôi?  Tôi muốn bắt chước Thánh Giu-se âm thầm suy ngẫm, để hiểu và để đón nhận thánh ý Chúa.
2.     Tôi muốn mượn lời của Thánh Tê-rê-xa Avila mà cầu cùng Thánh Giu-se về những khó khăn tôi đang phải đối diện lúc này:
Lạy Thánh Giuse, xưa nay không ai kêu cầu Cha mà vô hiệu. Cha có thần thế trước mặt Đức Chúa Trời đến nỗi người ta có thể nói rằng: “Trên trời, Thánh Giuse truyền lệnh hơn là van xin”.
Lạy Cha hiền, xin cầu bầu cùng Chúa Giêsu cho chúng con. Khi ở thế gian này, Cha đã từng là Cha nuôi và là vị bảo hộ trung thành của Chúa Con Chí Thánh, nay xin Cha bào chữa cho chúng con bên toà Chúa. Chúng con trao phó nơi Cha vụ khó khăn này (…)
Xin Cha giải gỡ giúp chúng con, để thêm một vinh quang mới vào bao nhiêu vinh quang sẵn có của Cha.
Lạy Thánh Giuse nhân từ, chúng con tin tưởng, vâng, chúng con tin tưởng Cha có thể chấp nhận lời nguyện của chúng con, và giải thoát chúng con khỏi những khổ cực ưu sầu mà chúng con đang gặp phải. Hơn nữa, chúng con vững lòng trông cậy, Cha không bỏ qua điều gì giúp ích cho những người sầu khổ kêu cầu Cha. Chúng con sấp mình dưới chân Cha, tha thiết nài xin Cha đoái thương đến những than van khóc lóc của chúng con, xin Cha lấy tình thương như áo choàng che phủ chúng con và chúc lành cho chúng con. Amen.
Phạm Đức Hạnh, SJ

Sunday, March 17, 2019

Thứ Hai – Tuần II Mùa Chay – Năm C – 18-3-2019


Thu Hai II MC

Luca 6:36-38

36 "Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ.37 Anh em đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em đừng lên án, thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án. Anh em hãy tha thứ, thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha.38 Anh em hãy cho, thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng đã dằn, đã lắc và đầy tràn, mà đổ vào vạt áo anh em. Vì anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy."

(Trích Phúc âm Luca bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.     Bài đọc Thứ Bảy tuần trước (Mt 5:43-48), Chúa Giêsu dạy các môn đệ phải trở nên hoàn thiện như Cha trên trời là Đấng Hoàn Thiện.  Bài đọc hôm nay (Lc 6:36-38), Chúa Giêsu kêu gọi các môn đệ phải có lòng nhân từ như Cha trên trời là Đấng nhân từ.  Cả hai lời mời gọi này chỉ là một, tức hoán cải mỗi ngày để trở nên giống Chúa hơn.  Trong giây phút này, tôi muốn chiêm ngắm tấm lòng nhân từ và thiện hảo của Chúa, xin cho lòng tôi được biến đổi và mở ra một cách nhân từ, đầy thiện hảo đối với mọi người xung quanh tôi.
2.     Một số động từ thật đẹp trong bài đọc hôm nay: Hãy có lòng nhân…; đừng xét đoán…; đừng lên án…; hãy tha thứ…; hãy cho…; hãy đong đầy…  Trong giờ cầu nguyện này, tôi muốn lập đi lập lại những động từ này nhiều lần bao nhiêu có thể, để cho những động từ này trở nên sống động và là động lực cho mọi việc làm trong ngày sống của tôi.     
Phạm Đức Hạnh, SJ

Saturday, March 16, 2019

Chúa Nhật – Tuần II Mùa Chay – Năm C – 17-3-2019


CN II MC

Luca 9:28-36

28 Khoảng tám ngày sau khi nói những lời ấy, Đức Giê-su lên núi cầu nguyện đem theo các ông Phê-rô, Gio-an và Gia-cô-bê.29 Đang lúc Người cầu nguyện, dung mạo Người bỗng đổi khác, y phục Người trở nên trắng tinh chói loà.30 Và kìa, có hai nhân vật đàm đạo với Người, đó là ông Mô-sê và ông Ê-li-a.31 Hai vị hiện ra, rạng ngời vinh hiển, và nói về cuộc xuất hành Người sắp hoàn thành tại Giê-ru-sa-lem.32 Còn ông Phê-rô và đồng bạn thì ngủ mê mệt, nhưng khi tỉnh hẳn, các ông nhìn thấy vinh quang của Đức Giê-su, và hai nhân vật đứng bên Người.33 Đang lúc hai vị này từ biệt Đức Giê-su, ông Phê-rô thưa với Người rằng: "Thưa Thầy, chúng con ở đây, thật là hay! Chúng con xin dựng ba cái lều, một cho Thầy, một cho ông Mô-sê, và một cho ông Ê-li-a." Ông không biết mình đang nói gì.34 Ông còn đang nói, thì bỗng có một đám mây bao phủ các ông. Khi thấy mình vào trong đám mây, các ông hoảng sợ.35 Và từ đám mây có tiếng phán rằng: "Đây là Con Ta, người đã được Ta tuyển chọn, hãy vâng nghe lời Người!"36 Tiếng phán vừa dứt, thì chỉ còn thấy một mình Đức Giê-su. Còn các môn đệ thì nín thinh, và trong những ngày ấy, các ông không kể lại cho ai biết gì cả về những điều mình đã thấy.

(Trích Phúc âm Luca bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.     Bài đọc hôm nay là một trình thuật về việc Chúa Giêsu biến hình trên núi.  Trong nhóm Mười Hai, Chúa Giêsu chỉ chọn có ba tông đồ: Phê-rô, Gia-cô-bê và Gioan, đi riêng với Ngài lên núi cầu nguyện và được tận mắt chứng kiến cảnh Ngài biến hình trước mắt họ.  Nhưng Thánh Kinh viết rõ là họ đã không thức cầu nguyện với Chúa Giêsu và chỉ tỉnh dậy khi biến cố biến hình đang xảy ra.  Thật lạ lùng, một biến cố đặc biệt và các ông được chọn cách riêng như vậy, thế mà họ lại ngủ mê!  Nếu tôi có mặt trong biến cố biến hình này, tôi có ngủ không?  Có lẽ Chúa vẫn biến hình trong ngày sống của tôi, nơi gia đình, những người tôi gặp gỡ và qua Nhà Chầu, tôi tha thiết không?  Tôi tỉnh ngủ không?  Tôi nhận ra sự biến hình của Ngài không?  Tôi muốn nói gì với Chúa trong lúc này?
2.     Từ trong đám mây, Chúa Giêsu nghe được rằng: "Đây là Con Ta, người đã được Ta tuyển chọn, hãy vâng nghe lời Người!"  Tôi nghe thấy gì từ trong Nhà Chầu, mỗi khi tôi đến gặp gỡ Ngài?  Tôi nghe thấy gì, mỗi khi tôi tiếp xúc với anh chị em xung quanh tôi?  Liệu tôi có nghe thấy Chúa Cha phán cùng tôi: “Đây là Con Ta, người đã được Ta tuyển chọn!”  Tôi muốn xin cho được nghe thấy những tiếng đầy yêu thương này, ngay trong giây phút cầu nguyện này.
Phạm Đức Hạnh, SJ

Friday, March 15, 2019

Thứ Bảy – Tuần I Mùa Chay – Năm C – 16-3-2019


Thu Bay I MC

Mát-thêu 5:43-48

43 "Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù.44 Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em.45 Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời, vì Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính.46 Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao?47 Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì lạ thường đâu? Ngay cả người ngoại cũng chẳng làm như thế sao?48 Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện.

(Trích Phúc âm Mát-thêu bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:

1.     Mark Twain, một văn sĩ nổi tiếng của Mỹ, đã từng nói: Cái thách đố của những người Kitô hữu là do đọc Thánh Kinh và hiểu, chứ không phải là do họ đọc mà không hiểu!  Câu nói này có thể áp dụng cho những gì Chúa Giêsu dạy trong bài đọc hôm nay.  Chúa Giêsu dạy tôi phải yêu thương kẻ thù và cầu nguyện cho những người ngược đãi tôi, tôi hiểu chứ!  Thế nhưng, tôi không thể hoặc không muốn thực hiện, chính vì thế mà Thánh Kinh là một thách đố đối với tôi.  Tôi muốn nói gì cùng Chúa Giêsu trong lúc này? 

2.     Ví như mặt trời và mưa sa trên mặt đất là cho tất cả mọi người, thiện cũng như lương.  Tình yêu của Chúa cũng như thế.  Một kiểu ví von rất đẹp để nói về tình yêu bao dung và vô điều kiện của Thiên Chúa dành cho mọi người.  Ở câu kết của bài đọc hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi tôi hoàn thiện như Ngài, tức là yêu thương mọi người bất kể họ là như thế nào, như chính Ngài yêu thương tôi cả khi tôi thánh thiện cũng như khi tôi tội lỗi.    

Phạm Đức Hạnh, SJ

Thursday, March 14, 2019

Thứ Sáu – Tuần I Mùa Chay – Năm C – 15-3-2019


Thu Sau I MC

Mát-thêu 5:20-26

20 "Vậy, Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.21 "Anh em đã nghe Luật dạy người xưa rằng: Chớ giết người; ai giết người, thì đáng bị đưa ra toà.22 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: Ai giận anh em mình, thì đáng bị đưa ra toà. Ai mắng anh em mình là đồ ngốc, thì đáng bị đưa ra trước Thượng Hội Đồng. Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo, thì đáng bị lửa hoả ngục thiêu đốt.23 Vậy, nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh,24 thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình.25 Anh hãy mau mau dàn xếp với đối phương, khi còn đang trên đường đi với người ấy tới cửa công, kẻo người ấy nộp anh cho quan toà, quan toà lại giao anh cho thuộc hạ, và anh sẽ bị tống ngục.26 Thầy bảo thật cho anh biết: anh sẽ không ra khỏi đó, trước khi trả hết đồng xu cuối cùng.

(Trích Phúc âm Mát-thêu bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:

1.     Bài đọc hôm nay có thể coi như là phần mở đầu của Hiến Chương Nước Trời.  Trong đó, Chúa Giêsu đưa ra một triết lý sống mới, vượt xa so với Luật xưa, Luật mà các kinh sư và Pha-ri-sêu vẫn tuân giữ.  Tôi đọc lại những chỉ dẫn trên của Chúa Giêsu và để ý phản ứng của tôi như thế nào.  Tôi có thể chấp nhận những chỉ dẫn này hay phản đối?  Tôi cảm thấy có thể thực hiện được không hay khó quá?  Chúa Giêsu qủa quyết, nếu tôi không sống tốt hơn các kinh sư, tôi sẽ không được vào nước trời!

2.     Tha thứ là một điều quan trọng trong Hiến Chương Nước Trời.  Chúa Giêsu đặt việc hòa giải quan trọng hơn của lễ.  Ngài mời gọi tôi khi bước vào việc phụng sự cần phải có tâm hồn bình an, tình yêu thương, và sự thanh thoát tự do.  Tôi làm được không?  Trong giờ cầu nguyện này, tôi có đang có những bất hòa với ai?  Tôi có thể tha thứ cho họ để tiếp tục cầu nguyện không?  Nếu không thể, tôi muốn nói gì với Chúa trong lúc này?  Tôi muốn xin ơn gì để giúp tôi biết tha thứ và hòa giải?     

Phạm Đức Hạnh, SJ

Tĩnh Tâm Cuối Tuần Mùa Chay (22-24/3/2019)

Linh Thao Cuối Tuần Mùa Chay 22-24, Tháng 3, 2019
Mùa Chay đến rồi, xin mời mọi người cùng ghi danh và phổ biến tham dự khóa linh thao cuối tuần qua đường dẫn này: https://tinyurl.com/y5rb4q4k