Monday, April 24, 2017

Thứ Ba Tuần II Phục Sinh – 25-04-2017

Thu Ba II PSMác-cô 16:15-18

15Người [Chúa Giêsu] nói với các ông: "Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo. 16Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án. 17Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ. 18Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhằm thuốc độc, thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh, thì những người này sẽ được mạnh khoẻ."
(Trích Phúc âm Mác-cô theo bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.     Di chúc cuối mà Chúa Giêsu trao gởi cho các môn đệ: loan báo Tin Mừng khắp nơi.  Điều này tôi phải hỏi Tin Mừng là gì và tin vào Đức Giêsu là gì?  Tin Mừng chính là những gì mà cả cuộc đời Chúa Giêsu đã làm: yêu thương, chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền, giải phóng cho mọi kẻ bị áp bức, công bố hồng ân và sự giao hòa của Thiên Chúa, và Đức Giêsu đã làm những điều này không ngơi nghỉ.  Nếu tôi chỉ rao giảng những gì mà Chúa Giêsu đã làm chắc chắn không một ai không muốn chấp nhận, trái lại mọi người đều khao khát những điều này.  Tôi muốn nhìn lại đời sống xem tôi đã loan báo Tin Mừng hay Tin Buồn?  Tình Yêu hay Hận Thù?  Tha Thứ hay Kết Án?   
2.     Chúa Giêsu còn nói: Ai tin và chịu phép rửa thì được cứu độ và ai không tin sẽ bị kết án.  Tôi có thể cảm thấy lời này thật khó nghe vì người ta dường như không có chọn lựa!  Tin vào Đức Giêsu và chịu phép rửa chính là tin vào Đạo (Đường), Sự Thật, và Sự Sống.  Ai không sống trong Sự Thật, không sống Đạo và không sống trong Sự Sống đích thực thì không phải Thiên Chúa kết án mà chính người đó kết án chính mình, chính lối sống của người đó kết án họ và làm cho cuộc đời họ cằn cỗi, nghèo nàn, cấu xé và chết chóc.  Có một góc cạnh nào của đời sống tôi đang không sống trong Sự Thật, trong Đạo và trong Sự Sống?  Tôi cần nói chuyện với Chúa về những góc cạnh đó.
3.     Ma quỉ, rắn, bệnh tật là những thứ chết người, chỉ có những ai tin vào Đức Giêsu tức sống trong yêu thương, trong chữa lành và trong tự do, người ấy mới có thể vượt thắng những thứ chết người kia.  Giữa những bất hòa, hiểu lầm đến mức chia lìa và giết chết nhau mà tôi vẫn có thể yêu thương và giúp nhau giải hòa, đó chính là lúc tôi nói tiếng lạ, chính là lúc tôi đối diện với rắn độc mà vẫn không bị hại.  Tôi có thể xin Chúa cho tôi được ơn can đảm, dám bắt chước và dám làm những gì Chúa Giêsu đã làm.    
Phạm Đức Hạnh, SJ  

0 comments:

Post a Comment