Tuesday, April 18, 2017

Thứ Tư Phục Sinh – 19-04-2017

Thu Tu Phuc Sinh

Luca 24:13-35

13Cũng ngày hôm ấy, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Em-mau, cách Giê-ru-sa-lem chừng mười một cây số. 14Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. 15Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giê-su tiến đến gần và cùng đi với họ. 16Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra Người. 17Người hỏi họ: "Các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy?" Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu. 18Một trong hai người tên là Cơ-lê-ô-pát trả lời: "Chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Giê-ru-sa-lem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay." 19Đức Giê-su hỏi: "Chuyện gì vậy?" Họ thưa: "Chuyện ông Giê-su Na-da-rét. Người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. 20Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp Người để Người bị án tử hình, và đã đóng đinh Người vào thập giá. 21Phần chúng tôi, trước đây vẫn hy vọng rằng chính Người là Đấng sẽ cứu chuộc Ít-ra-en. Hơn nữa, những việc ấy xảy ra đến nay là ngày thứ ba rồi. 22Thật ra, cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, 23không thấy xác Người đâu cả, về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng Người vẫn sống. 24Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ, và thấy sự việc y như các bà ấy nói; còn chính Người thì họ không thấy." 25Bấy giờ Đức Giê-su nói với hai ông rằng: "Các anh chẳng hiểu gì cả! Lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ! 26Nào Đấng Ki-tô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của Người sao? 27Rồi bắt đầu từ ông Mô-sê và tất cả các ngôn sứ, Người giải thích cho hai ông những gì liên quan đến Người trong tất cả Sách Thánh. 28Khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giê-su làm như còn phải đi xa hơn nữa. 29Họ nài ép Người rằng: "Mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều, và ngày sắp tàn." Bấy giờ Người mới vào và ở lại với họ. 30Khi đồng bàn với họ, Người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, và bẻ ra trao cho họ. 31Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra Người, nhưng Người lại biến mất. 32Họ mới bảo nhau: "Dọc đường, khi Người nói chuyện và giải thích Kinh Thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao?" 33Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Giê-ru-sa-lem, gặp Nhóm Mười Một và các bạn hữu đang tụ họp tại đó. 34Những người này bảo hai ông: "Chúa trỗi dậy thật rồi, và đã hiện ra với ông Si-môn." 35Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi Người bẻ bánh.
(Trích Phúc âm Luca theo bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.     Tôi có thể hình dung được Gierusalem trong những ngày này đầy xáo trộn—Dân thành vừa chứng kiến cảnh án tử hình của Chúa Giêsu và hai kẻ trộm.  Chắc chắn có nhiều chia rẽ trong dân chúng: người ủng hộ, người chống đối.  Các môn đệ hoang mang, sợ hãi, buồn chán, thất vọng, hụt hẫng, giận dữ, mất phương hướng, tựa như rắn mất đầu.  Bằng sự hình dung như vậy tôi đọc lại đoạn tin mừng trên để hiểu để đi vào tâm trạng của hai môn đệ, đặc biệt hiểu tại sao họ không nhận ra Chúa Giêsu Phục Sinh đang đồng hành với họ.  Tôi có bao giờ có kinh nghiệm giống hai môn đệ này chăng?
2.     Chúa Giêsu là Thiên Chúa hiện ra nói với hai môn đệ về Kinh Thánh, thế mà họ không nhận ra Ngài.  Cho đến khi Ngài bẻ bánh thì họ mới nhận ra.  Tôi có kinh nghiệm nào giống kinh nghiệm của Chúa Giêsu chăng?  Tôi cảm thấy thế nào khi tôi cố gắng nói về Chúa mà người ta không nhận ra Chúa?  Điều gì đã hay có thể giúp mọi người nhận ra Chúa tốt nhất và sâu đậm nhất?  Phải chăng đó là khi tôi bẻ cuộc đời của tôi thì người ta dễ nhận ra Chúa hơn là chỉ nói về Kinh Thánh và giáo lý?  Tôi có thể bẻ cuộc đời tôi được chăng mỗi khi tôi muốn người khác tin nhận Chúa chăng?

3.     Dù trời đã tối, hai môn đệ khi nhận ra Chúa thì lên đường trở về Gierusalem để chia sẻ niềm vui cho mọi người khác đang đau khổ buồn chán.  Đây chính là dấu hiệu của những tâm hồn được Chúa biến đổi.  Đây chính là dấu chỉ của những con người có Chúa.  Tôi có sự mau mắn và vui tươi trong người vì được Chúa đụng chạm và biến đổi bao giờ chưa?  Tôi đã làm gì khi được biến đổi?  Nếu chưa, tôi có thể xin Chúa đụng chạm và biến đổi đời sống tôi được chăng?  
Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment