Thursday, April 20, 2017

Thứ Sáu Phục Sinh – 21-04-2017

Thu Sau Phuc Sinh

Gioan 21:1-14

1Sau đó, Đức Giê-su lại tỏ mình ra cho các môn đệ ở Biển Hồ Ti-bê-ri-a. Người tỏ mình ra như thế này. 2Ông Si-môn Phê-rô, ông Tô-ma gọi là Đi-đy-mô, ông Na-tha-na-en người Ca-na miền Ga-li-lê, các người con ông Dê-bê-đê và hai môn đệ khác nữa, tất cả đang ở với nhau. 3Ông Si-môn Phê-rô nói với các ông: "Tôi đi đánh cá đây." Các ông đáp: "Chúng tôi cùng đi với anh." Rồi mọi người ra đi, lên thuyền, nhưng đêm ấy họ không bắt được gì cả. 4Khi trời đã sáng, Đức Giê-su đứng trên bãi biển, nhưng các môn đệ không nhận ra đó chính là Đức Giê-su. 5Người nói với các ông: "Này các chú, không có gì ăn ư?" Các ông trả lời: "Thưa không." 6Người bảo các ông: "Cứ thả lưới xuống bên phải mạn thuyền đi, thì sẽ bắt được cá." Các ông thả lưới xuống, nhưng không sao kéo lên nổi, vì lưới đầy những cá.7 Người môn đệ được Đức Giê-su thương mến nói với ông Phê-rô: "Chúa đó!" Vừa nghe nói "Chúa đó!", ông Si-môn Phê-rô vội khoác áo vào vì đang ở trần, rồi nhảy xuống biển. 8Các môn đệ khác chèo thuyền vào bờ kéo theo lưới đầy cá, vì các ông không xa bờ lắm, chỉ cách vào khoảng gần một trăm thước. 9Bước lên bờ, các ông nhìn thấy có sẵn than hồng với cá đặt ở trên, và có cả bánh nữa. 10Đức Giê-su bảo các ông: "Đem ít cá mới bắt được tới đây!" 11Ông Si-môn Phê-rô lên thuyền, rồi kéo lưới vào bờ. Lưới đầy những cá lớn, đếm được một trăm năm mươi ba con. Cá nhiều như vậy mà lưới không bị rách. 12Đức Giê-su nói: "Anh em đến mà ăn!" Không ai trong các môn đệ dám hỏi "Ông là ai?", vì các ông biết rằng đó là Chúa. 13Đức Giê-su đến, cầm lấy bánh trao cho các ông; rồi cá, Người cũng làm như vậy. 14Đó là lần thứ ba Đức Giê-su tỏ mình ra cho các môn đệ, sau khi trỗi dậy từ cõi chết.
(Trích Phúc âm Gioan theo bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.     Gioan có một cách viết rất đẹp, ngài đã luôn luôn đặt hai hình ảnh đối lập nhau giữa Phêrô và môn đệ được Chúa yêu, chẳng hạn như: hai người này có mặt trong cuộc tử nạn của Chúa Giêsu, hai người này đã chạy ra mộ Chúa, và hôm nay hai người này đang đánh cá.  Phêrô là một bậc đàn anh, lão thành, tượng trưng cho giới lãnh đạo, nhưng lại chậm hiểu, kém tin. Trong khi đó người môn đệ được Chúa yêu mang tính trẻ trung, vô danh tiểu tốt, nhưng lại là người luôn nhạy bén về niềm tin.  Tôi có thể thấy tôi là ai trong hai người này?  Tôi muốn nói gì với Chúa về con người của tôi? 
2.     Người môn đệ Chúa yêu có một con mắt tinh tế nhận ra Chúa Giêsu ở mọi nơi.  Người môn đệ vô danh này, theo các học giả, cũng chính là độc giả đang đọc Phúc âm Gioan.  Tôi đang đọc đoạn Phúc âm của Gioan, tôi cảm thấy sao khi tôi chính là người môn đệ Chúa yêu?  Tôi đang nhận ra sự hiện diện của Chúa trong lúc này như thế nào?  Chỉ khi nào tôi nhận ra và tin Chúa đang ở đâu đó tôi mới có thể chỉ cho người khác về sự hiện diện của Ngài.  Tôi muốn mở lòng và xin Chúa giúp tôi luôn nhận biết Ngài.
Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment