Sunday, April 30, 2017

Thứ Hai Tuần III Phục Sinh – 01-05-2017

Thu Hai Tuan III PS

Tông Đồ Công Vụ 6:8-15

8Ông Tê-pha-nô được đầy ân sủng và quyền năng, đã làm những điềm thiêng dấu lạ lớn lao trong dân. 9Có những người thuộc hội đường gọi là hội đường của nhóm nô lệ được giải phóng, gốc Ky-rê-nê và A-lê-xan-ri-a, cùng với một số người gốc Ki-li-ki-a và A-xi-a, đứng lên tranh luận với ông Tê-pha-nô. 10Nhưng họ không địch nổi lời lẽ khôn ngoan mà Thần Khí đã ban cho ông. 11Bấy giờ, họ mới xui mấy người phao lên rằng: "Chúng tôi đã nghe hắn nói lộng ngôn xúc phạm đến ông Mô-sê và Thiên Chúa." 12Họ sách động dân và các kỳ mục cùng kinh sư, rồi ập đến bắt ông và điệu đến Thượng Hội Đồng. 13Họ đưa mấy người chứng gian ra khai rằng: "Tên này không ngừng nói những lời phạm đến Nơi Thánh và Lề Luật. 14Vì chúng tôi đã nghe hắn nói rằng Giê-su người Na-da-rét sẽ phá huỷ nơi này và thay đổi những tục lệ mà ông Mô-sê đã truyền lại cho chúng ta." 15Toàn thể cử toạ trong Thượng Hội Đồng đều nhìn thẳng vào ông Tê-pha-nô, và họ thấy mặt ông giống như mặt thiên sứ.
(Trích Sách Tông Đồ Công Vụ theo bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.     Phó tế Tê-pha-nô được đầy Thánh Thần, ông đã đối đáp một cách khôn ngoan và đã can đảm làm chứng cho Chúa cho dù bị bắt bớ và vu khống.  Ông trở thành vị tử đạo đầu tiên trong Giáo hội.  Tôi muốn đọc lại đoạn văn trên và muốn đi vào con người của ông để thấy được lửa nhiệt thành đang bừng cháy trong ông, để hiểu được lòng yêu mến của ông với Chúa Giêsu, với chân lý mà ông đang dùng cả con người ông để làm chứng.  Tôi muốn nói chuyện riêng với ông và xin ông giúp tôi có được niềm tin, sự yêu mến và lòng can đảm như ông.

2.     Giữa những sôi sục điên tiết của bao nhiêu người, con người Tê-pha-nô vẫn tỏa sáng như một thiên thần.  Đời sống của ông chắc hẳn phải có Chúa.  Trái tim của ông phải là trái tim của yêu thương.  Tâm trí của ông phải thật trong sáng.  Tôi có kinh nghiệm bị hiểu lầm và chống đối mà lòng tôi vẫn bình an và tràn đầy yêu thương và tin tưởng vào Chúa chưa?  Điều gì khiến tôi chưa có được những đặc tính này?  Tôi muốn xin Chúa huấn luyện tôi trong giây phút này. 
Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment