Friday, April 28, 2017

Thứ Bảy Tuần II Phục Sinh – 29-04-2017

Thu Bay Tuan II PSTông Đồ Công Vụ 6:1-7

1Thời đó, khi số môn đệ thêm đông, thì các tín hữu Do-thái theo văn hoá Hy-lạp kêu trách những tín hữu Do-thái bản xứ, vì trong việc phân phát lương thực hằng ngày, các bà goá trong nhóm họ bị bỏ quên. 2Bởi thế, Nhóm Mười Hai triệu tập toàn thể các môn đệ và nói: "Chúng tôi mà bỏ việc rao giảng Lời Thiên Chúa để lo việc ăn uống, là điều không phải. 3Vậy, thưa anh em, anh em hãy tìm trong cộng đoàn bảy người được tiếng tốt, đầy Thần Khí và khôn ngoan, rồi chúng tôi sẽ cắt đặt họ làm công việc đó. 4Còn chúng tôi, chúng tôi sẽ chuyên lo cầu nguyện và phục vụ Lời Thiên Chúa." 5Đề nghị trên được mọi người tán thành. Họ chọn ông Tê-pha-nô, một người đầy lòng tin và đầy Thánh Thần, cùng với các ông Phi-líp-phê, Pơ-rô-khô-rô, Ni-ca-no, Ti-môn, Pác-mê-na và ông Ni-cô-la, một người ngoại quê An-ti-ô-khi-a đã theo đạo Do-thái. 6Họ đưa các ông ra trước mặt các Tông Đồ. Sau khi cầu nguyện, các Tông Đồ đặt tay trên các ông. 7Lời Thiên Chúa vẫn lan tràn, và tại Giê-ru-sa-lem, số các môn đệ tăng thêm rất nhiều, lại cũng có một đám rất đông các tư tế đón nhận đức tin.
(Trích Sách Tông Đồ Công Vụ theo bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.     Đã là con người là có vấn đề.  Đã sống chung với nhau là có vấn đề, dù ở thời đại nào cũng thế, văn hóa nào cũng vậy, và tín đồ nào cũng thế.  Cái hay của cộng đoàn Kitô hữu tiên khởi là họ thấy vấn đề và giải quyết vấn đề, trước hết quan tâm đến những người yếu kém nhất trong cộng đoàn.  Gia đình tôi, nhóm đoàn tôi, xứ đạo tôi đang có vấn đề không?  Hướng giải quyết vấn đề ra sao?  Tôi có thể làm gì được?  Nếu không, tôi nương tựa gì vào Chúa trong lúc này để giúp cho hoàn cảnh khá hơn?

2.     Tiêu chuẩn của những Thầy Phó Tế đầu tiên trong Giáo hội để phục vụ cộng đoàn là phải: có tiếng tốt, đầy Thần Khí, khôn ngoan.  Tôi muốn cầu nguyện cho các phó tế trong cộng đoàn của tôi.  Tôi muốn xin Chúa cho họ có những tiêu chuẩn trên.  Trong tuần này tôi có thể tìm cách cám ơn những phó tế đang phục vụ trong cộng đoàn của tôi.  Họ cũng cần được sự nâng đỡ và biết ơn của tôi để phục vụ tốt hơn.
Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment