Saturday, April 29, 2017

Chúa Nhật III Phục Sinh – 30-04-2017

Chua Nhat III PS

Luca 24:13-35

13Cũng ngày hôm ấy, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Em-mau, cách Giê-ru-sa-lem chừng mười một cây số. 14Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. 15Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giê-su tiến đến gần và cùng đi với họ. 16Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra Người. 17Người hỏi họ: "Các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy?" Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu. 18Một trong hai người tên là Cơ-lê-ô-pát trả lời: "Chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Giê-ru-sa-lem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay." 19Đức Giê-su hỏi: "Chuyện gì vậy?" Họ thưa: "Chuyện ông Giê-su Na-da-rét. Người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. 20Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp Người để Người bị án tử hình, và đã đóng đinh Người vào thập giá. 21Phần chúng tôi, trước đây vẫn hy vọng rằng chính Người là Đấng sẽ cứu chuộc Ít-ra-en. Hơn nữa, những việc ấy xảy ra đến nay là ngày thứ ba rồi. 22Thật ra, cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, 23không thấy xác Người đâu cả, về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng Người vẫn sống. 24Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ, và thấy sự việc y như các bà ấy nói; còn chính Người thì họ không thấy." 25Bấy giờ Đức Giê-su nói với hai ông rằng: "Các anh chẳng hiểu gì cả! Lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ! 26Nào Đấng Ki-tô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của Người sao? 27Rồi bắt đầu từ ông Mô-sê và tất cả các ngôn sứ, Người giải thích cho hai ông những gì liên quan đến Người trong tất cả Sách Thánh. 28Khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giê-su làm như còn phải đi xa hơn nữa. 29Họ nài ép Người rằng: "Mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều, và ngày sắp tàn." Bấy giờ Người mới vào và ở lại với họ. 30Khi đồng bàn với họ, Người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, và bẻ ra trao cho họ. 31Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra Người, nhưng Người lại biến mất. 32Họ mới bảo nhau: "Dọc đường, khi Người nói chuyện và giải thích Kinh Thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao?" 33Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Giê-ru-sa-lem, gặp Nhóm Mười Một và các bạn hữu đang tụ họp tại đó. 34Những người này bảo hai ông: "Chúa trỗi dậy thật rồi, và đã hiện ra với ông Si-môn." 35Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi Người bẻ bánh.
(Trích Phúc Âm Luca theo bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.     Một điểm rất thường thấy trong các trình thuật Phục Sinh đó là Chúa Giêsu hiện đến an ủi những ai đang sầu khổ.  Hai môn đệ trên cũng như bao nhiêu môn đệ khác đã mất phương hướng, thất vọng, sợ hãi và buồn sầu vì thầy của họ vừa bị giết.  Chúa Giêsu sống lại và đã đến an ủi họ, như là việc làm đầu tiên của Ngài.  Tôi có thể làm gì khi tôi đang sống trong Mùa Phục Sinh?  Ai là những người cần sự an ủi và đỡ nâng trong lúc này?  Đời sống tôi, lời nói và hành động của tôi có thể đem đến niềm vui, hy vọng và hạnh phúc cho họ chăng?
2.     Tôi có thể đọc lại trình thuật trên và đặt mình vào trong hành trình của hai môn đệ và Chúa Giêsu cũng hiện đến bên tôi.  Tôi nhận ra Ngài không?  Ngài nói gì với tôi?  Tôi đối đáp như thế nào với Ngài?  Lời Ngài nói có làm cho tôi vui, hy vọng, phấn khởi không?  Tôi muốn đi vào những đối đáp với các ngài trong giờ cầu nguyện này.

3.     Sauk hi họ nhận ra Chúa Giêsu đã sống lại và được Ngài an ủi, trong lòng họ như có lửa, trở nên đầy hăng hái trở về chia vui với mọi người.  Chúa Giêsu đã phục sinh, lòng tôi hiện giờ ra sao?  Có một chút lửa gì biến đổi lòng tôi lúc này không hay đời sống đức tin của tôi vẫn ù lì, thụ động như bao năm nay?  Nếu chưa có một sự biến đổi, tôi muốn nói gì và xin Chúa điều gì trong lúc này? 
Phạm Đức Hạnh, SJ 

0 comments:

Post a Comment