Sunday, April 16, 2017

Thứ Hai Phục Sinh – 17-04-2017

Thu Hai Phuc Sinh

Matthêu 28:8-10

8 Các bà vội vã rời khỏi mộ, tuy sợ hãi nhưng cũng rất đỗi vui mừng, chạy về báo tin cho môn đệ Đức Giê-su hay. 9Bỗng Đức Giê-su đón gặp các bà và nói: "Chào chị em!" Các bà tiến lại gần Người, ôm lấy chân, và bái lạy Người. 10Bấy giờ, Đức Giê-su nói với các bà: "Chị em đừng sợ! Về báo cho anh em của Thầy để họ đến Ga-li-lê. Họ sẽ được thấy Thầy ở đó."
(Trích Phúc âm Matthêu theo bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.     Các bà tuy sợ hãi nhưng cũng rất đỗi vui mừng.  Điều này cho thấy mặc dù có sự vui mừng thật sự, nhưng sự vui mừng này còn ẩn chứa sự sợ hãi, hoang mang, chưa tin đủ.  Tuy vậy ở giữa những gì còn là bán tín bán nghi, Chúa cũng muốn gặp họ.  Chúa tìm gặp mọi người ở mọi nơi, mọi lúc—khi tin vững mạnh và cả những lúc nghi ngờ, khi thánh thiện cũng như khi tội lỗi.  Tôi đang trong tâm trạng nào?  Tôi mở lòng với Chúa được không?  Tôi muốn gặp Chúa ngay lúc này không, dù tôi là ai và tôi đang như thế nào?  Hãy mở lòng, hãy ao ước, chắc chắn Ngài không làm tôi thất vọng.

2.     Chúa Giêsu sống lại và Ngài đi đến an ủi những ai đang buồn lo và hoang mang.  Tôi đang hoang mang và hụt hẫng trong niềm tin ư?  Ngài đang muốn gặp tôi.  Tôi có thể bắt chước việc làm của Chúa Giêsu, đi an ủi và chia sẻ với những người đang sầu muộn?  Tôi muốn đổi mới cuộc sống bằng chính những nghĩa cử đầy yêu thương và hy vọng này.  
Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment