Friday, April 21, 2017

Thứ Bảy Phục Sinh – 22-04-2017

 Thu Bay Phuc Sinh

Tông Đồ Công Vụ 4:13-21

13Họ ngạc nhiên khi thấy ông Phê-rô và ông Gio-an mạnh dạn, và biết rằng hai ông là những người không có chữ nghĩa, lại thuộc giới bình dân. Họ nhận ra hai ông là những người đã từng theo Đức Giê-su; 14đồng thời họ lại thấy người đã được chữa lành đứng đó với hai ông, nên họ không biết đối đáp thế nào. 15Họ mới truyền cho hai ông ra khỏi Thượng Hội Đồng, và bàn tính với nhau. 16Họ nói: "Ta phải xử làm sao với những người này? Họ đã làm một dấu lạ rành rành: điều đó hiển nhiên đối với mọi người cư ngụ tại Giê-ru-sa-lem, và ta không thể chối được. 17Nhưng để cho việc đó khỏi lan rộng thêm trong dân, ta hãy ngăm đe, nghiêm cấm họ từ nay không được nói đến danh ấy với ai nữa." 18Họ cho gọi hai ông vào và tuyệt đối cấm hai ông không được lên tiếng hay giảng dạy về danh Đức Giê-su nữa. 19Hai ông Phê-rô và Gio-an đáp lại: "Nghe lời các ông hơn là nghe lời Thiên Chúa, xin hỏi: trước mặt Thiên Chúa, điều ấy có phải lẽ không? Các ông thử xét xem! 20Phần chúng tôi, những gì tai đã nghe, mắt đã thấy, chúng tôi không thể không nói ra." 21Sau khi ngăm đe lần nữa, họ thả hai ông về, vì không tìm được cách trừng trị hai ông. Lý do là vì họ sợ dân: ai nấy đều tôn vinh Thiên Chúa vì việc đã xảy ra.
(Trích Tông Đồ Công Vụ theo bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.     J.S Whale có nói: “Các Tin Mừng không giải nghĩa Phục Sinh, nhưng là Phục Sinh giải nghĩa các Tin Mừng.” Lời nói này có thể thấy trong bài đọc hôm nay.  Sự phục sinh đã thật sự xảy ra trong đời sống các tông đồ và biến đổi đời sống của họ hoàn toàn—từ những con người nhút nhát, nay rất mạnh dạn và can đảm dù phải bị bắt bớ tù đầy và chết chóc.  Tôi đang đón nhận sự phục sinh của Chúa như thế nào?  Con người tôi có đang được biến đổi không?  Tôi nhìn lại đời sống đức tin của tôi xem đang như thế nào.
2.     “Phần chúng tôi, những gì tai đã nghe, mắt đã thấy, chúng tôi không thể không nói ra.”  Lời của Phê-rô thật đúng với mọi người và mọi thời đại.  Một khi đã được mắt thấy, tai nghe, kinh nghiệm thật sự thì không có gì có thể bịt miệng người ta được, không có gì có thể ngăn cản một người có kinh nghiệm thật sự về Chúa Phục sinh để không nói về Ngài.  Đây chính là điều tôi cần xin, cần có trong đời sống.  Một khi đã yêu, đã tin, đã kinh nghiệm thật sự, có thể nói ai cũng nói mạnh bạo và đầy nhiệt huyết, dù là người có học hay không có học.  Tôi thật sự muốn theo Chúa ư?  Hãy xin cho có lòng mến, niềm tin và kinh nghiệm riêng tư với Chúa. 
Phạm Đức Hạnh, SJ 

0 comments:

Post a Comment