Tuesday, September 17, 2019

Thứ Tư Tuần XXIV Mùa Thường Niên – Năm C – 18-9-2019


Thu Tu XXIV TN

Luca 7:31-35

31[Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng]: “Vậy tôi phải ví người thế hệ này với ai? Họ giống ai? 32Họ giống như lũ trẻ ngồi ngoài chợ gọi nhau mà nói: ‘Tụi tôi thổi sáo cho các anh, mà các anh không nhảy múa; tụi tôi hát bài đưa đám, mà các anh không khóc than.’ 33Thật vậy, ông Gio-an Tẩy Giả đến, không ăn bánh, không uống rượu, thì các ông bảo: ‘Ông ta bị quỷ ám.’ 34Con Người đến, cũng ăn cũng uống như ai, thì các ông lại bảo: ‘Đây là tay ăn nhậu, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi.’ 35Nhưng Đức Khôn Ngoan đã được tất cả con cái mình biện minh cho."

(Trích Phúc âm Luca bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://www.phimconggiao.com/kinh-thanh/TanUoc_03Luca.html#7)

Gợi ý cầu nguyện

1.     Bài đọc hôm nay cho tôi thấy Chúa Giêsu thất vọng về con người, họ thật khó chiều.  Có khi nào tôi cũng là một trong những lũ trẻ này không?  Tôi có thể có đủ lý do để than phiền và không hài lòng về Chúa?  Tôi có thể suy ngẫm về những gì Chúa Giêsu nói trong bài đọc hôm nay.

2.     Đời sống Giáo hội trong hai ngàn năm qua cũng đầy dẫy những nghịch cảnh này: nhóm này chỉ trích nhóm kia rằng không kính Chúa đủ, không ăn chay đủ, không giữ đạo nghiêm túc, nhóm khác lại chỉ trích rằng nhóm kia quá khắt khe, quá trọng hình thức và lễ nghi.  Bên nào cũng có lý và cố hữu trong lý luận của mình, nhưng lại quên tự hỏi: Đâu là lối sống đạo mà Chúa hài lòng nhất?  Bởi không phải cứ ăn chay, hãm mình, đánh tội đã là con đường mà Chúa ưa thích, cho bằng đời sống đạo của tôi dù khắt khe hay lỏng lẻo, phải góp phần biến đổi xã hội, xây dựng xã hội quanh tôi, không thể tách ly giữa chuyện sống đạo với những bổn phận trách nhiệm đối với trần thế.  Tôi thuộc nhóm người nào?  Tôi hỏi chuyện Chúa xem bao lâu nay, lối sống đạo của tôi có đẹp lòng Chúa không?  Có đang góp phần biến đổi xã hội quanh tôi không? 

Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment