Monday, June 18, 2018

Tweet của ĐTC Hôm Nay


Niem vui tin mung
Tweet của ĐTC Phan-xi-cô hôm nay: “Chúng ta hãy diễn tả niềm vui về Nước Thiên Chúa bằng mọi cách!”

0 comments:

Post a Comment