Thursday, June 21, 2018

Thứ Sáu Tuần XI Thường Niên – Năm B - II – 22-6-2018


Thu Sau XI TN

Mát-thêu 6:19-21

19"Anh em đừng tích trữ cho mình những kho tàng dưới đất, nơi mối mọt làm hư nát, và kẻ trộm khoét vách lấy đi.20 Nhưng hãy tích trữ cho mình những kho tàng trên trời, nơi mối mọt không làm hư nát, và kẻ trộm không khoét vách lấy đi.21 Vì kho tàng của anh ở đâu, thì lòng anh ở đó.
(Trích Phúc âm Mát-thêu bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.      Lời Chúa Giêsu nói hôm nay không phải là, tôi không cần phải đi làm kiếm cơm ăn và tiền bạc mỗi ngày nữa.  Là một con người, tôi không thể sống mà không đi tìm cơm áo, gạo tiền, và tôi sẽ còn phải làm những điều này cho đến hơi thở cuối cùng.  Điều Chúa Giêsu thật sự muốn nói ở đây là, liệu những lo lắng cơm tiền mỗi ngày của tôi có đang làm cho tôi quên việc tìm kiếm những giá trị Nước Trời không?  Trong giờ cầu nguyện này tôi muốn xem lại: Đâu là những lo lắng chiếm hết ngày sống và đời sống của tôi?  Có phải là những giá trị Nước Trời hay những giá trị trần thế?  Tôi muốn sử đổi.
2.      Chúa Giêsu nói rằng, kho tàng của tôi ở đâu thì lòng tôi ở đó.  Tôi đang bám víu vào cái gì trong lúc này?  Thiên Chúa, những giá trị Nước Trời, hay của cải, danh vọng ở đời này?  Cái gì đang lấy hết chỗ của Chúa trong đời sống của tôi?  Tôi xin Chúa giúp tôi xem lại và can đảm sửa đổi.
Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment