Sunday, June 10, 2018

Thứ Hai Tuần X Thường Niên – Năm B - II – 11-6-2018 – Lễ Thánh Barnaba Tông Đồ


Thu Hai X TN
Mát-thêu 10:7-13
7Đức Giê-su sai mười hai ông ấy đi và chỉ thị rằng: Nước Trời đã đến gần.8 Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết sống lại, cho người phong hủi được sạch bệnh, và khử trừ ma quỷ. Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy.9 Đừng kiếm vàng bạc hay tiền giắt lưng.10 Đi đường, đừng mang bao bị, đừng mặc hai áo, đừng đi dép hay cầm gậy. Vì thợ thì đáng được nuôi ăn.11 "Khi anh em vào bất cứ thành nào hay làng nào, thì hãy dò hỏi xem ở đó ai là người xứng đáng, và hãy ở lại đó cho đến lúc ra đi.12 Vào nhà nào, anh em hãy chào chúc bình an cho nhà ấy.13 Nếu nhà ấy xứng đáng, thì -bình an của anh em sẽ đến với họ; còn nếu nhà ấy không xứng đáng, thì bình an của anh em sẽ trở về với anh em.
(Trích Phúc âm Mát-thêu bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.      Những chỉ dẫn của Chúa Giêsu về Nước Trời đã gần đến, khác hẳn với những gì mà mấy người tiên đoán về ngày tận thế sắp đến: nào là trời phạt, nào là hỏa ngục, nào là xét đoán chê trách, nào là tách ly khỏi cuộc sống để chắp tay nhắm mắt mà cầu nguyện lâu giờ đầy sợ hãi.  Trong khi đó Chúa Giêsu nói đến việc chuẩn bị cho Nước Trời đến là phải ra đi chữa lành, hòa giải, đem bình an và yêu thương ở mọi nơi tôi đến.  Tôi đang theo lời chỉ dẫn nào, của Chúa Giêsu hay của ai?  Giờ cầu nguyện này tôi muốn lắng nghe những thôi thúc trong tôi cho những gì Chúa Giêsu dạy và quyết tâm làm những việc làm cụ thể đầy yêu thương và hòa giải với anh chị em xung quanh.
2.      Dấu chỉ hiện diện của Nước Trời, trước tiên, là sự bình an.  Tôi đang nên dấu chỉ cho Nước Trời giữa gian trần hay không?  Có thể Nước Trời đang ở đây, hoặc Nước Trời sẽ đến khi tôi luôn biết nỗ lực không ngừng kiến tạo hòa bình, yêu thương và hòa giải ở mọi nơi tôi đến.  Giờ cầu nguyện này tôi muốn gặp gỡ Chúa và bàn chuyện với Ngài về những dự kiến xây dựng hòa bình và yêu thương, cũng như chữa lành ở mọi nơi tôi sẽ đến trong ngày hôm nay và trong cả cuộc đời của tôi.
Phạm Đức Hạnh, SJ


0 comments:

Post a Comment