Wednesday, June 13, 2018

DTC Phan-xi-cô tweeted Hôm Nay


ĐTC Phanxico tweeted hôm nay: “Đừng bao giờ chán nản tìm gặp Chúa Giêsu trong cầu nguyện, trong việc lắng nghe Lời Chúa và trong việc đón nhận Bí tích Thánh Thể.”

0 comments:

Post a Comment