Wednesday, June 20, 2018

Thứ Năm Tuần XI Thường Niên – Năm B - II – 21-6-2018 – Lễ Thánh Aloysius Gonzaga


Thu Nam XI TN

Mát-thêu 6:7-15

7"Khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như dân ngoại; họ nghĩ rằng: cứ nói nhiều là được nhận lời.8 Đừng bắt chước họ, vì Cha anh em đã biết rõ anh em cần gì, trước khi anh em cầu xin.9 "Vậy, anh em hãy cầu nguyện như thế này: "Lạy Cha chúng con là Đấng ngự trên trời, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển,10 triều đại Cha mau đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.11 Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày;12 xin tha tội cho chúng con như chúng con cũng tha cho những người có lỗi với chúng con;13 xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.14 "Thật vậy, nếu anh em tha lỗi cho người ta, thì Cha anh em trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh em.15 Nhưng nếu anh em không tha thứ cho người ta, thì Cha anh em cũng sẽ không tha lỗi cho anh em.
(Trích Phúc âm Mát-thêu bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.      Bài đọc hôm nay nói đến một lời kinh rất quen thuộc có lẽ với mọi Kitô hữu: Kinh Lạy Cha.  Có thể vì quá quen nên tôi không để ý đến những gì tôi cầu nguyện.  Lời Kinh chia làm hai phần: 1) Hướng về Chúa: Nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, và ý Cha thể hiện ở mọi nơi; 2) Hướng về nhu cầu của tôi: Xin của ăn, xin tha thứ và xin cho khỏi bị cám dỗ.  Trong giờ cầu nguyện này, trước hết tôi muốn tập trung vào phần thứ nhất của lời Kinh và nhìn lại cách cầu nguyện và cách sống của tôi.  Có thật sự mọi người đang nhận biết Chúa qua con người tôi?  Tôi có để Chúa hướng dẫn cuộc đời tôi hay tôi hướng dẫn Ngài?  Trong mỗi lần cầu nguyện, tôi cầu xin cho ý Chúa thành ý tôi hay tôi xin cho ý tôi thành ý Chúa? 
2.      Sau cùng tôi tập trung vào phần hai của lời Kinh và xét mình: Tôi có nhớ tạ ơn Chúa mỗi khi tôi ăn chăng?  Tôi có khiêm nhường đủ để xin Chúa tha thứ chăng?  Tôi có gặp khó khăn trong việc tha thứ không?  Tôi muốn Chúa giúp tôi biết tha thứ như thế nào?  Đâu là những cám dỗ mà tôi thường vấp phải?  Tôi muốn Chúa giúp như thế nào về những cám dỗ này? 
Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment