Friday, June 15, 2018

Thứ Bảy Tuần X Thường Niên – Năm B - II – 16-6-2018

Thu Bay X TNMát-thêu 5:33-37

33"Anh em còn nghe Luật dạy người xưa rằng: Chớ bội thề, nhưng hãy trọn lời thề với Đức Chúa.34 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: đừng thề chi cả. Đừng chỉ trời mà thề, vì trời là ngai Thiên Chúa.35 Đừng chỉ đất mà thề, vì đất là bệ dưới chân Người. Đừng chỉ Giê-ru-sa-lem mà thề, vì đó là thành của Đức Vua cao cả.36 Đừng chỉ lên đầu mà thề, vì anh không thể làm cho một sợi tóc hoá trắng hay đen được.37 Nhưng hễ "có" thì phải nói "có", "không" thì phải nói "không". Thêm thắt điều gì là do ác quỷ.
(Trích Phúc âm Mát-thêu bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.      Sống thật dường như là một điều rất khó đối với con người ở mọi thời đại, mọi văn hóa và mọi lứa tuổi.  Nhưng sống thật lại là một đòi hỏi tất yếu cho một tâm hồn tự do.  Tôi đang gặp khó khăn về sống thật trong lúc này chăng?  Tôi muốn xin Chúa Giesu giúp như thế nào để tôi được tự do, tôi có thể nói chuyện với Chúa trong lúc này.
2.      “Có” thì phải nói “có”, “không” thì phải nói “không”.  Điều này không dễ chút nào, đặc biệt khi tôi lớn lên trong một môi trường mà gian trá là sự sinh tồn trong cuộc sống mỗi ngày.  Trong giờ cầu nguyện này tôi muốn xin Chúa giúp tôi tẩy bớt những ảnh hưởng của cuộc sống gian trá để tôi được tự do, thanh thản hơn.  Tôi có thể thực tập sống thật ngay trong giờ cầu nguyện này bằng cách, thật lòng với Chúa và thật lòng với chính tôi, sẵn sàng mở lòng với Chúa, nói với Ngài tất cả tâm can của tôi.  Tôi có thể thực tập sống thật ngay sau giờ cầu nguyện này với người thân cận của tôi, gia đình của tôi ngay ngày hôm nay.         
Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment