Friday, June 8, 2018

Thứ Bảy Tuần IX Thường Niên – Năm B - II – 9-6-2018 – Lễ Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria


Thu Bay IX TN
2Tim 4:1-5
1Trước mặt Thiên Chúa và Đức Ki-tô Giê-su, Đấng sẽ phán xét kẻ sống và kẻ chết, Đấng sẽ xuất hiện và nắm vương quyền, tôi tha thiết khuyên anh:2 hãy rao giảng lời Chúa, hãy lên tiếng, lúc thuận tiện cũng như lúc không thuận tiện; hãy biện bác, ngăm đe, khuyên nhủ, với tất cả lòng nhẫn nại và chủ tâm dạy dỗ.3 Thật vậy, sẽ đến thời người ta không còn chịu nghe giáo lý lành mạnh, nhưng theo những dục vọng của mình mà kiếm hết thầy này đến thầy nọ, bởi ngứa tai muốn nghe.4 Họ sẽ ngoảnh tai đi không nghe chân lý, nhưng hướng về những chuyện hoang đường.5 Phần anh, hãy thận trọng trong mọi sự, hãy chịu đựng đau khổ, làm công việc của người loan báo Tin Mừng và chu toàn chức vụ của anh.
(Trích Thư Timothy II bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.   Thư Timothy hôm nay, dù được viết cách đây gần hai ngàn năm, nhưng lại như lời tiên tri cho thời đại hôm nay.  Phải chăng ngày hôm nay tôi đang không cần phải đi tìm chân lý qua đôi chân đến nhà thờ, hay chìm đắm trong cầu nguyện mỗi ngày nữa, mà chỉ cần tìm chân lý trong chớp nhoáng qua mười đầu ngón tay lướt mạng internet, và cảm thấy mình biết tất cả và có tất cả?  Trong giờ cầu nguyện này, tôi muốn đọc lại những lời trên và nhìn lại đời sống, đâu là những gì tôi đang đọc, tiêu tốn thời giờ mỗi ngày.  Những gì tôi đang đọc đó đang dẫn tôi đi đâu, đến một sự tự do đích thực, niềm hạnh phúc thật sự, êm đềm và sâu lắng?  Đây chính là tiêu chuẩn giúp tôi thanh lọc thông tin.   
2.  Tôi muốn hỏi chính mình:  Chúa Kitô còn là Thầy dạy đích thực của tôi nữa hay thôi?  Tôi có cảm thấy có Ngài là đủ, hay tôi vẫn còn phải đi tìm hết thầy này đến thầy khác nữa?  Ai là người đang cho tôi sự sống, niềm vui, hạnh phúc?  Ai là người đang dẫn tôi đến gần với Thiên Chúa, với mọi người xung quanh và sự sống vĩnh cửu?  Đây chính là tiêu chuẩn để nhận biết vị thầy đích thực và tôi muốn theo người này. 
Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment