Sunday, June 24, 2018

Thứ Hai Tuần XII Thường Niên – Năm B - II – 25-6-2018


Thu Hai XII TNMát-thêu 7:1-5

1"Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán,2 vì anh em xét đoán thế nào, thì anh em cũng sẽ bị Thiên Chúa xét đoán như vậy; và anh em đong đấu nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho anh em.3 Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của mình thì lại không để ý tới?4 Sao anh lại nói với người anh em: "Hãy để tôi lấy cái rác ra khỏi mắt bạn", trong khi có cả một cái xà trong con mắt anh?5 Hỡi kẻ đạo đức giả! Lấy cái xà ra khỏi mắt anh trước đã, rồi anh sẽ thấy rõ, để lấy cái rác ra khỏi mắt người anh em.
(Trích Phúc âm Mát-thêu bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.      Lời Chúa trong bài đọc hôm nay có lẽ đụng chạm đến tất cả mọi người, trong đó có tôi--vấn đề xét đoán.  Ngồi đâu tôi cũng xét đoán, đi đâu tôi cũng xét đoán, và gặp ai tôi cũng xét đoán.  Xét đoán dường như đã trở thành căn bệnh kinh niên trong tôi.  Trong giờ cầu nguyện này nếu tôi không chừa được hẳn căn bệnh xét đoán, ít ra tôi cũng xin Chúa giúp tôi chừa bớt thói xét đoán mỗi ngày. 
2.      Tôi muốn đọc lại những lời trên của Chúa Giêsu và chọn ra một điều cụ thể, về một con người cụ thể mà tôi vẫn thường hay xét đoán để tập sống không xét đoán về người đó và về việc của người đó.  Như vậy người đó sẽ được tự do hơn vì bớt đi một người là tôi xét đoán họ.  Nếu tôi không thể bỏ được thói xét đoán người khác, tôi có thể tập: trước khi xét đoán một ai, tôi muốn xét đoán tôi trước.  Nếu tôi không làm được điều này, tôi muốn đặt tôi vào trong hoàn cảnh của người mà tôi đang muốn xét đoán xem tôi thấy thế nào.  Nếu cách này cũng không được, tôi muốn xin Chúa cho được nhìn người khác bằng cái nhìn của Chúa đang nhìn họ.
Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment