Wednesday, June 13, 2018

Thứ Năm Tuần X Thường Niên – Năm B - II – 14-6-2018


Thu Nam X TN
Mát-thêu 5:20-26
20"Vậy, Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.21 "Anh em đã nghe Luật dạy người xưa rằng: Chớ giết người; ai giết người, thì đáng bị đưa ra toà.22 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: Ai giận anh em mình, thì đáng bị đưa ra toà. Ai mắng anh em mình là đồ ngốc, thì đáng bị đưa ra trước Thượng Hội Đồng. Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo, thì đáng bị lửa hoả ngục thiêu đốt.23 Vậy, nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh,24 thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình.25 Anh hãy mau mau dàn xếp với đối phương, khi còn đang trên đường đi với người ấy tới cửa công, kẻo người ấy nộp anh cho quan toà, quan toà lại giao anh cho thuộc hạ, và anh sẽ bị tống ngục.26 Thầy bảo thật cho anh biết: anh sẽ không ra khỏi đó, trước khi trả hết đồng xu cuối cùng.
(Trích Phúc âm Mát-thêu bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.      Chúa Giêsu mời gọi tôi phải ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu thì mới được vào Nước Trời.  Nên nhớ các kinh sư và Pha-ri-sêu là những người lãnh đạo cộng đoàn, họ có thể tương đương với linh mục và giám mục ngày nay, tức những người có nếp sống đạo “tương đối tốt” hơn nhiều người, ấy vậy mà Chúa Giêsu đòi hỏi tôi phải công chính hơn họ.  Chúa Giêsu có đòi hỏi quá đáng không?  Ngài đòi hỏi tôi không chỉ không được giết người, mà còn phải nên công chính cả trong cách ăn nói sao cho có lòng nhân nữa.  Trong giờ cầu nguyện này tôi xin Chúa dẫn tôi, nhìn lại lối sống của tôi, đâu là những điều tôi cần để ý thay đổi để tôi trở nên một con người biết yêu thương và tha thứ hơn.
2.      Chúa Giêsu cũng nhắc nhở một việc cần thiết trong đời sống, quan trọng hơn cả dâng của lễ đó là, tha thứ và giải hòa.  Giáo hội đã xem trọng việc này nên đầu mỗi Thánh lễ đều có nghi thức thống hối và hòa giải.  Để giờ cầu nguyện này thật sự được đẹp trước mặt Chúa, có điều gì đang làm tôi không thể yêu thương hơn hay không thể đón nhận tình yêu Chúa một cách trọn vẹn chăng?  Có thể là một mối bất hòa với ai đó mà tôi chưa thể tha thứ?  Tôi muốn xin Chúa giúp cho tôi can đảm dám tha thứ, như Chúa luôn tha thứ cho tôi.  Hoặc nếu tôi chưa thể tha thứ được, ít ra tôi xin Chúa cho tôi được lòng ao ước muốn tha thứ.
Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment