Monday, June 11, 2018

Thứ Ba Tuần X Thường Niên – Năm B - II – 12-6-2018


Thu Ba X TN
Mát-thêu 5:13-16
13"Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi.14 "Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Một thành xây trên núi không tài nào che giấu được.15 Cũng chẳng có ai thắp đèn rồi lại để dưới cái thùng, nhưng đặt trên đế, và đèn soi chiếu cho mọi người trong nhà.16 Cũng vậy, ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời.
(Trích Phúc âm Mát-thêu bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.      Tôi có thể cầu nguyện dễ dàng hơn trong giờ cầu nguyện hôm nay bằng cách có sẵn trên tay một chút muối.  Dĩ nhiên tôi biết muối và nó mặt như thế nào, tôi có thể nếm một chút muối trong lúc này và suy nghĩ về câu nói của Chúa Giêsu: “Chính các bạn là muối cho đời.”  Tôi có thể tự hỏi: Muối cần thiết như thế nào trong đời sống?  Mà nếu tôi là muối như Chúa Giêsu nói thì, cuộc đời này đang cần sự hiện diện của tôi như thế nào?  Tôi đã đóng vai trò làm cho cuộc đời này không bị hư hoại như thế nào?  Đâu là những góc cạnh cuộc đời này đang cần đến tôi nhất, để giữ cho khỏi bị hư hoại, để sát trùng, để làm cho cuộc đời này đậm đà hơn?  Tôi xin Chúa giúp tôi sống ý thức vai trò muối trong cuộc đời này, bắt đầu ngay ngày hôm nay.
2.      Tôi có thể để trên lòng bàn tay ngọn nến lung linh trong lúc này.  Ngắm nhìn ngọn nến tỏa sáng và sức nóng của nó.  Cuộc đời này nếu không có ánh sáng sẽ như thế nào, mà tôi là ánh sáng cho cuộc đời này, như Chúa Giêsu nói?  Cuộc đời này sẽ như thế nào nếu không được sưởi ấm?  Bản chất của nến bao giờ cũng là tỏa sáng và tỏa nhiệt, nó tiếp tục cháy cho đến cuối đời.  Tôi đang sống vai trò của ánh sáng như thế nào trong cuộc đời này?  Tôi xin Chúa giúp tôi sống ý thức vai trò ánh sáng trong cuộc đời này, bắt đầu ngay ngày hôm nay.
Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment