Thursday, June 28, 2018

Thứ Sáu Tuần XII Thường Niên – Năm B - II – 29-6-2018 – Lễ Thánh Phê-rô và Phao-lô


Thu Sau XII TN

Tđcv 12:6-11

6Trong đêm trước ngày bị vua Hê-rô-đê đem ra xử, ông Phê-rô ngủ giữa hai người lính, và bị khoá vào hai cái xiềng. Trước cửa ngục lại có lính canh.7 Bỗng thiên sứ của Chúa đứng bên cạnh ông, và ánh sáng chói rực cả phòng giam. Thiên sứ đập vào cạnh sườn ông Phê-rô, đánh thức ông và bảo: "Đứng dậy mau đi!" Xiềng xích liền tuột khỏi tay ông.8 Thiên sứ nói tiếp: "Thắt lưng lại và xỏ dép vào!" Ông làm như vậy. Rồi thiên sứ lại bảo ông: "Khoác áo choàng vào và đi theo tôi!"9 Ông liền theo ra, mà không biết việc thiên sứ làm đó có thật hay không, cứ tưởng là mình thấy một thị kiến.10 Qua vọng canh thứ nhất, rồi vọng canh thứ hai, thiên sứ và ông tới trước cửa sắt thông ra phố. Cửa tự động mở ra trước mặt hai người. Ra đến ngoài, đi hết một đường phố, thì bỗng nhiên thiên sứ bỏ ông mà đi.11 Lúc ấy ông Phê-rô mới hoàn hồn và nói: "Bây giờ tôi biết thực sự là Chúa đã sai thiên sứ của Người đến, và Người đã cứu tôi thoát khỏi tay vua Hê-rô-đê, và khỏi mọi điều dân Do-thái mong muốn tôi phải chịu."
(Trích Tông Đồ Công Vụ bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.      Có hai điều rất thật thường xảy ra trong lịch sử Giáo hội suốt hai ngàn năm qua, ở mọi thời đại và trong mọi văn hóa đó là: Sự bắt bớ và sự hiện diện của Chúa.  Bài đọc hôm nay trình thuật về một sự kiện rất nghiêm trọng về đời sống của các Kitô hữu tiên khởi.  Họ bị bắt bớ tù đày và bị giết.  Dù phải trải qua bao nhiêu thử thách, nhưng họ vẫn luôn giữ đức tin và sống đức tin của họ.  Nên nhớ sự bắt bớ không phải chỉ là đổ máu, nhưng còn là những ép buộc và áp lực trong xã hội mà tôi đang sống.  Đâu là những sự bắt bớ hay áp lực mà đang làm cho đời sống đức tin của tôi bị chao đảo?  Tôi có dám đánh đổi mọi sự để giữ đức tin của tôi không? 
2.      Đời sống chứng nhân đức tin của các Kitô hữu tiên khởi rất mạnh mẽ, nhờ gắn bó mật thiết với Chúa Giêsu và cảm nhận sự hiện diện của Ngài luôn ở bên.  Tôi có sự gắn bó mật thiết với Chúa Giêsu chưa?  Tôi muốn nương tựa vào sức mạnh của Ngài trong giờ cầu nguyện này hầu giúp tôi có thể vượt qua hoặc đối diện với những thách đố của niềm tin. 
Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment