Thursday, May 24, 2018

Thứ Sáu VII Thường Niên – Năm B - II – 25-5-2018


Thu Sau VII TN
Mác-cô 10:1-12
1Đức Giê-su bỏ nơi đó, đi tới miền Giu-đê và vùng bên kia sông Gio-đan. Đông đảo dân chúng lại tuôn đến với Người. Và như thường lệ, Người lại dạy dỗ họ.2 Có mấy người Pha-ri-sêu đến gần Đức Giê-su và hỏi rằng: "Thưa Thầy, chồng có được phép rẫy vợ không?" Họ hỏi thế là để thử Người.3 Người đáp: "Thế ông Mô-sê đã truyền dạy các ông điều gì?"4 Họ trả lời: "Ông Mô-sê đã cho phép viết giấy ly dị mà rẫy vợ."5 Đức Giê-su nói với họ: "Chính vì các ông lòng chai dạ đá, nên ông Mô-sê mới viết điều răn đó cho các ông.6 Còn lúc khởi đầu công trình tạo dựng, Thiên Chúa đã làm nên con người có nam có nữ;7 vì thế, người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình,8 và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Như vậy, họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt.9 Vậy, sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly."10 Khi về đến nhà, các môn đệ lại hỏi Người về điều ấy.11 Người nói: "Ai rẫy vợ mà cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình đối với vợ mình;12 và ai bỏ chồng để lấy chồng khác, thì cũng phạm tội ngoại tình."
(Trích Phúc âm Mác-cô bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.     Bài đọc hôm nay liên quan đến một chủ đề rất gần gũi với mọi người đó là: hôn nhân gia đình.  Có lẽ chưa bao giờ hôn nhân lại gặp khủng hoảng như ngày hôm nay.  Khủng hoảng về sự hòa hợp, do cuộc sống quá bận rộn và quá nhiều quyến rũ khiến vợ chồng khó có giờ cho nhau và khó có sự đồng nhất.  Khủng hoảng về căn tính do những khám phá mới về tâm lý và quyền con người nên có những vấn đề mới xảy ra như đồng tính, lưỡng tính, hoặc đổi giống.  Trong giờ cầu nguyện này tôi muốn cầu nguyện cho đời sống hôn nhân ngày nay, đặc biệt cho những gia đình mà tôi biết đang gặp khủng hoảng.
2.     “… họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. Vậy, sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly."  Quả thật lúc khởi đầu cuộc đời hôn nhân, dù Thiên Chúa có bắt ép người ta xa nhau, người ta cũng chẳng chịu.  Tuy nhiên chỉ một thời gian sau khi sống chung, có những người không còn muốn nên một với nhau nữa, dù trước đó cha mẹ cấm, họ vẫn cứ muốn lấy nhau.  Tôi muốn cầu nguyện cho những người đang chuẩn bị bước vào đời sống hôn nhân và những người đang sống trong đời sống hôn nhân luôn biết tìm mọi cách nên một với nhau như trước khi họ bước vào đời sống hôn nhân, bất chấp mọi rào cản của cá tính, gia đình, văn hóa, niềm tin, kiến thức, khiếm khuyết và sở thích để đến với nhau.    
Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment