Wednesday, May 9, 2018

Thứ Năm Tuần VI Phục Sinh – Năm B - II – 10-5-2018 – Lễ Thăng Thiên


Le Thang Thien
Mác-cô 16:15-20
15Người [Chúa Giêsu] nói với các ông [môn đệ]: "Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo.16 Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án.17 Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ.18 Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhằm thuốc độc, thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh, thì những người này sẽ được mạnh khoẻ."19 Nói xong, Chúa Giê-su được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa.20 Còn các Tông Đồ thì ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông, và dùng những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng.
(Trích Phúc âm Mác-cô bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.      Bên cạnh lời trăn trối của Chúa Giêsu từ Phúc âm Gioan: Các con hãy yêu thương nhau, Phúc âm Mác-cô nhấn mạnh đến đời sống rao giảng tin mừng.  Nhưng cả hai điểm nhấn đều nói về một điều đó là: Hãy đi chia sẻ tình yêu, niềm vui và sự chữa lành cho mọi người.  Đây chính là tin mừng, nếu đời sống tôi không là sự yêu thương, niềm vui và sự hòa hợp thì tôi không rao giảng tin mừng, mà là tin dữ.  Nhớ là thánh I-nha-xi-ô Lo-yo-la có nói: "Người nào mang Chúa trong tim sẽ mang cả thiên đàng bên mình ở mọi nơi người ấy tới - He who carries God in his heart bears heaven with him wherever he goes."  Đây chính là tin mừng, là thiên đàng mà ai cũng muốn đón nhận.  Giờ cầu nguyện này có thể tôi cần xem lại, bao lâu nay, tôi đang gieo rắc tin mừng hay tin buồn, tin sợ hãi?    
2.      Có thể tôi đã nghĩ, sau khi Chúa Giêsu được đưa lên trời, các môn đệ sẽ buồn sầu than khóc vì không có Chúa ở bên, nhưng không, họ đã đi khắp tứ phương thiên hạ rao giảng tin mừng.  Tôi đã gặp Chúa chưa?  Nếu gặp được Chúa chắc chắn tôi sẽ vui và không ai có thể bịt miệng tôi chia sẻ niềm vui đến với mọi người.  Nếu tôi chưa gặp Chúa, tôi sẽ không thể rao giảng về Chúa và những gì tôi nói sẽ là tin buồn, không ai muốn nghe và cũng không có một thôi thúc mãnh liệt trong tôi.  Tôi muốn xin Chúa trong giờ cầu nguyện này đốt trong tôi ngọn lửa của lòng mến vào Chúa Giêsu Phục sinh để tôi có thể mạnh dạn chia sẻ những gì tôi cảm nghiệm về Chúa Giêsu.
Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment