Wednesday, May 23, 2018

Thứ Năm VII Thường Niên – Năm B - II – 24-5-2018


Thu Nam VII TN
Mác-cô 9:42-48
42 "Ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin đây phải sa ngã, thì thà buộc cối đá lớn vào cổ nó mà ném xuống biển còn hơn.43 Nếu tay anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi; thà cụt một tay mà được vào cõi sống còn hơn là có đủ hai tay mà phải sa hoả ngục, phải vào lửa không hề tắt.44 [ ]45 Nếu chân anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi; thà cụt một chân mà được vào cõi sống còn hơn là có đủ hai chân mà bị ném vào hoả ngục.46 [ ]47 Nếu mắt anh làm cớ cho anh sa ngã, thì móc nó đi; thà chột mắt mà được vào Nước Thiên Chúa còn hơn là có đủ hai mắt mà bị ném vào hoả ngục,48 nơi giòi bọ không hề chết và lửa không hề tắt.
(Trích Phúc âm Mác-cô bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.    Dĩ nhiên tôi không thể hiểu bài đọc hôm nay theo nghĩa đen, nhưng phải thấy đây là một cách nói phóng đại qua đó Chúa Giêsu muốn nói đến sự tỉnh táo và khôn ngoan cần phải có trong những chọn lựa của cuộc sống, dám đánh đổi những cái thứ yếu và tạm bợ cho những gì là quan trọng nhất và vĩnh cửu.  Trong giờ cầu nguyện này tôi muốn nhìn lại những chọn lựa của tôi qua lăng kính đời đời.  Những chọn lựa của tôi có là quan trọng nhất, vĩnh cửu hay chỉ là những bám víu lệch lạc, tầm thường và tạm bợ?  Nên nhớ cuộc đánh đổi này cũng đau như móc mắt chặt tay khỏi cơ thể vậy.  Tôi muốn xin Chúa giúp tôi khôn ngoan và can đảm để dám làm những chọn lựa vĩnh cửu và đúng ý Chúa.
2.    Để chọn lựa đúng và có giá trị vĩnh cửu, có lẽ tôi cũng cần phải có niềm tin và lòng yêu mến những giá trị vĩnh cửu và thuộc về Thiên Chúa.  Nếu tôi thực sự có lòng yêu mến Thiên Chúa và những giá trị của Ngài, chắc chắn tôi sẽ tìm mọi cách để đánh đổi cho những giá trị vĩnh cửu ấy.  Giờ cầu nguyện này cũng có thể là lúc tôi nhìn lại, tôi thật sự yêu mến Chúa đến mức nào.  Nếu không, tôi có thể xin cho có được lòng ao ước muốn khát khao Chúa luôn.           
Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment