Wednesday, May 30, 2018

Thứ Năm Tuần VIII Thường Niên – Năm B - II – 31-5-2018 – Đức Mẹ Thăm Bà Elizabeth


Thu Nam VIII TN
Luca 1:39-56
39 Hồi ấy, bà Ma-ri-a vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giu-đa.40 Bà vào nhà ông Da-ca-ri-a và chào hỏi bà Ê-li-sa-bét.41 Bà Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng bà Ma-ri-a chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy tràn Thánh Thần,42 liền kêu lớn tiếng và nói rằng: "Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc.43 Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này?44 Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng.45 Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em."46 Bấy giờ bà Ma-ri-a nói: "Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa,47 thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.48 Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới; từ nay, hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc.49 Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh Người thật chí thánh chí tôn!50 Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.51 Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.52 Chúa hạ bệ những ai quyền thế, Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.53 Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư, người giàu có, lại đuổi về tay trắng.54 Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người,55 như đã hứa cùng cha ông chúng ta, vì Người nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Áp-ra-ham và cho con cháu đến muôn đời."56 Bà Ma-ri-a ở lại với bà Ê-li-sa-bét độ ba tháng, rồi trở về nhà.
(Trích Phúc âm Luca bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.      Hai điều nổi bật trong bài đọc hôm nay.  Thứ nhất niềm vui của Mẹ Maria có Chúa nên lòng Mẹ tràn ngập niềm vui, không thể giữ riêng cho mình mà muốn chia sẻ ngay cho người khác.  Thứ hai trong tước vị cao cả này, Mẹ Maria đã rất khiêm nhường.  Tôi muốn bước vào giờ cầu nguyện này và học nơi Mẹ Maria hai thái độ này.  Ngay trong giây phút này khi ngồi bên Chúa trong giờ cầu nguyện, tôi có thật sự đang muốn và nỗ lực tìm gặp Chúa không?  Nếu có, chắc chắn tôi sẽ gặp Ngài và chắc chắn lòng tôi sẽ tràn ngập niềm vui, và niềm vui này sẽ lan tỏa cả ngày sống của tôi.  Tôi cũng muốn học ở Mẹ Maria sự khiêm nhường, một sự khiêm nhường đang làm cho Mẹ trở nên thật đẹp trong con mắt của Chúa và trong con mắt của mọi người.
2.      Trong giờ cầu nguyện này tôi cũng muốn hình dung Mẹ Maria và Elizabeth đang chia sẻ niềm vui có Chúa cho nhau như thế nào.  Chắc hai mẹ cũng đã sờ bụng nhau để cảm nghiệm sự sống của Thiên Chúa đang chuyển động trong lòng của nhau.  Tôi cũng muốn cảm nghiệm cũng chính sự sống ấy đang chuyển động trong từng bộ phận của cơ thể tôi, và hết lòng khiêm nhường cảm tạ Thiên Chúa cho món quà sự sống này.   
Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment