Friday, May 18, 2018

Thứ Bảy Tuần VII Phục Sinh – Năm B - II – 19-5-2018


Thu Bay VII PS
Gioan 21:20-25
20 Ông Phê-rô quay lại, thì thấy người môn đệ Đức Giê-su thương mến đi theo sau; ông này là người đã nghiêng mình vào ngực Đức Giê-su trong bữa ăn tối và hỏi: "Thưa Thầy, ai là kẻ nộp Thầy?"21 Vậy khi thấy người đó, ông Phê-rô nói với Đức Giê-su: "Thưa Thầy, còn anh này thì sao?"22 Đức Giê-su đáp: "Giả như Thầy muốn anh ấy còn ở lại cho tới khi Thầy đến, thì việc gì đến anh? Phần anh, hãy theo Thầy."23 Do đó, mới có tiếng đồn giữa anh em là môn đệ ấy sẽ không chết. Nhưng Đức Giê-su đã không nói với ông Phê-rô là: "Anh ấy sẽ không chết", mà chỉ nói: "Giả như Thầy muốn anh ấy còn ở lại cho tới khi Thầy đến, thì việc gì đến anh?24 Chính môn đệ này làm chứng về những điều đó và đã viết ra. Chúng tôi biết rằng lời chứng của người ấy là xác thực.25 Còn có nhiều điều khác Đức Giê-su đã làm. Nếu viết lại từng điều một, thì tôi thiết nghĩ: cả thế giới cũng không đủ chỗ chứa các sách viết ra.
(Trích Phúc âm Gioan bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.     Bài đọc hôm nay tiếp nối cuộc đối thoại trong bài đọc hôm qua, giữa Chúa Giêsu và Phê-rô.  Kết thúc cuộc đối thoại đó Chúa Giêsu nói Phê-rô, “Hãy theo thầy!”  Trong bài đọc hôm nay, sau khi Chúa Giêsu gọi Phê-rô, ông đã so sánh mình với môn đệ Chúa Giêsu thương mến, “Thưa Thầy, còn anh này thì sao?”  Chúa Giêsu trấn an Phê-rô, Thầy gọi con hãy cứ theo, mặc người khác.  Có thể tôi cũng có sự so sánh như vậy chăng?  Tại sao tôi cũng là người Công giáo như bao người Công giáo khác, thế mà tôi lại cứ gặp hết tai ương này đến rủi ro khác, còn những người khác, kể cả những người vô thần họ lại cứ bình an, làm ăn cứ như diều gặp gió?  Tôi có đang so sánh, phân bì và ganh tị với ai chăng?  Tôi nói chuyện với Chúa Giêsu về sự ganh tị và so đo này, và để ý xem Chúa trả lời tôi ra sao? 
2.     Bài đọc hôm nay kết thúc bằng một câu rất đẹp rằng, những lời được viết ra trong Tin Mừng này là đáng tin cậy.  Đồng thời câu nói này là một hy vọng cho tôi bởi những gì Chúa Giêsu làm không phải chỉ cho các môn đệ xưa kia, mà còn cho tất cả mọi Kitô hữu của mọi thời đại, trong đó có tôi.  Nếu tất cả những kinh nghiệm mà mọi Kitô hữu đã gặp Chúa được viết thành sách, quả thực thế giới không đủ chỗ chứa hết những sách này.  Liệu giờ cầu nguyện hôm nay của tôi có là một kinh nghiệm thực và sâu đậm với Chúa Giêsu không?  Liệu những gì tôi kinh nghiệm về Chúa Giêsu có đáng tin cậy để viết xuống chăng?  Tôi muốn đi vào kinh nghiệm thực này với Chúa Giêsu.
Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment