Wednesday, May 2, 2018

Thứ Năm Tuần V Phục Sinh – Năm B - II – 3-5-2018


Thu Nam V PS
Gioan 15:9-11
9 Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy.10 Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người.11 Các điều ấy, Thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng niềm vui của Thầy, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn.
(Trích Phúc âm Gioan bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.     Có một dòng chảy yêu thương làm ướt từng chữ trong Phúc âm Gioan.  Mỗi chữ là một tình yêu dạt dào của Chúa Cha dành cho Chúa Con, và Chúa Con dành cho tôi.  Tôi cảm nhận được tình yêu của Ngài đang dành cho tôi không?  Tôi muốn Ở LẠI (một chữ rất quan trọng trong Phúc âm Gioan và trong đời sống tâm linh) với những cảm nghiệm yêu thương của Ngài trong giờ cầu nguyện này như Ngài vẫn mong ở lại trong tôi. 
2.     Nếu tôi ở lại trong tình yêu của Chúa Giêsu, niềm vui của tôi sẽ nên trọn vẹn.  Tôi đọc lại những lời trên trong Phúc âm Gioan và để những lời này tưới gội tôi, làm đời sống của tôi trở nên tươi mát và đầy sức sống.
Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment