Sunday, May 13, 2018

Thứ Hai Tuần VII Phục Sinh – Năm B - II – 14-5-2018 – Lễ Thánh Mathia Tông Đồ


Thu Hai VII PS
Gioan 15:9-11
9 Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy.10 Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người.11 Các điều ấy, Thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng niềm vui của Thầy, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn.
(Trích Phúc âm Gioan bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.       “Hãy ở lại trong tình thương của Thầy.”  Đây không phải là một câu nói hời.  Chúa Giêsu mời gọi tôi ở lại trong tình thương mật thiết giống như Ngài nên một trong Chúa Cha.  Cũng nên nhớ trước khi Chúa Giêsu nói điều này, Ngài đã nói đến một sự ở lại có tính khắng khít như cành nho với thân nho, không thể tách rời được.  Giờ cầu nguyện này và cả đời sống của tôi phải là gắn bó nên một trong tình yêu với Chúa Giêsu.  Tôi muốn trở nên một với Chúa Giêsu trong cách nghĩ, cách nói, và cả cách sống chăng?  Tôi muốn nói với Chúa Giêsu về lòng ao ước này và những cám dỗ khiến tôi thật khó nên một với Ngài như thế nào.
2.       Chỉ khi nào tôi trở nên một với Chúa Giêsu, việc yêu thương anh chị em mới là một điều dễ.  Nếu tôi nên một được với Chúa Giêsu, niềm vui của tôi sẽ trọn vẹn vì tôi cũng sẽ nên một với anh chị em xung quanh.  Trong giờ cầu nguyện này, tôi muốn xin Chúa cho tôi luôn có lòng ao ước nên một trong lòng mến với Chúa Giêsu nhờ vậy tôi có thể thương yêu người khác.
Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment