Wednesday, May 16, 2018

Thứ Năm Tuần VII Phục Sinh – Năm B - II – 17-5-2018


Thu Nam VII PS
Gioan 17:20-26
20 Con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con,21 để tất cả nên một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha để họ cũng ở trong chúng ta. Như vậy, thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai con.22 Phần con, con đã ban cho họ vinh quang mà Cha đã ban cho con, để họ được nên một như chúng ta là một:23 Con ở trong họ và Cha ở trong con, để họ được hoàn toàn nên một; như vậy, thế gian sẽ nhận biết là chính Cha đã sai con và đã yêu thương họ như đã yêu thương con.24 Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu, thì những người Cha đã ban cho con cũng ở đó với con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang của con, vinh quang mà Cha đã ban cho con, vì Cha đã yêu thương con trước khi thế gian được tạo thành.25 Lạy Cha là Đấng công chính, thế gian đã không biết Cha, nhưng con, con đã biết Cha, và những người này đã biết là chính Cha đã sai con.26 Con đã cho họ biết danh Cha, và sẽ còn cho họ biết nữa, để tình Cha đã yêu thương con, ở trong họ, và con cũng ở trong họ nữa."
(Trích Phúc âm Gioan bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.     Hai điều ước của Chúa Giêsu, rất đẹp và cần thiết cho đời sống của tôi cũng như của mọi Kitô hữu.  Điều ước thứ nhất của Chúa Giêsu là “nên một.”  Lịch sử đã cho thấy, không một tổ chức nào, không một tôn giáo nào mà không có sự chia rẽ.  Thậm chí nhỏ như gia đình cũng có chia rẽ, thánh thiện như dòng tu cũng có chia rẽ.  Có lẽ ước ao mọi người nên một đã luôn đau đáu trong thao thức của Chúa Giêsu và ở trong cả lời nguyện của Ngài.  Trong giờ cầu nguyện này tôi muốn nhìn ra đâu là những nguyên nhân đang gây chia rẽ trong gia đình tôi, cộng đoàn xứ đạo và Giáo hội tôi.  Tôi có đang đóng góp hay đang gây chia rẽ?  Xin Chúa giúp tôi có một quyết tâm và can đảm giúp hàn gắn mọi chia rẽ trong gia đình tôi, xứ đạo tôi và Giáo hội tôi. 
2.     Ước mơ thứ hai của Chúa Giêsu trong bài đọc hôm nay đó là những ai thuộc về Chúa Giêsu thì Ngài ở đâu, họ cũng ở đó với Ngài.  Tình yêu là một sự gắn bó và ở cùng giữa tôi và người tôi thương.  Tôi cảm thấy thế nào, rung động, nghẹn ngào khi thấy Chúa Giêsu ước ao sao có được tôi ở bên Ngài luôn?  Tôi ngồi đây trong giờ cầu nguyện này để cảm nghiệm tình yêu của Ngài đang dành cho tôi.    
Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment