Tuesday, November 6, 2018

Thứ Tư Tuần XXXI Thường Niên – Năm B – II –7-11-2018


Thu Tu XXXI TN

Phi-líp-phê 2:12-18

14 Anh em hãy làm mọi việc mà đừng kêu ca hay phản kháng.15 Như thế, anh em sẽ trở nên trong sạch, không ai chê trách được điều gì, và sẽ trở nên những người con vẹn toàn của Thiên Chúa, giữa một thế hệ gian tà, sa đoạ. Giữa thế hệ đó, anh em phải chiếu sáng như những vì sao trên vòm trời.
(Trích Thư Phi-líp-phê bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.  Con người, nếu đã sống chung là có vấn đề, dù họ là ai: giáo dân hay tu sĩ, lương cũng như giáo.  Bài đọc hôm qua Phao-lô, trong lúc ngài đang bị cầm tù, vẫn quan tâm đến sự hợp nhất trong yêu thương giữa cộng đoàn.  Đó là một gương sáng giữa đời.  Bài đọc hôm nay, Phao-lô cũng khuyên nhủ cộng đoàn cần phải biết hy sinh quên mình, đừng phân bì hay càm ràm.  Đây cũng là một cách nữa để thể hiện gương sáng giữa đời.  Điều này không dễ chút nào.  Có điều gì khiến tôi càm ràm khi sống chung giữa những người khác không?  Trong giây phút này, tôi có thể càm ràm với Chúa và xin Ngài thêm sức mạnh.
2.   Tôi muốn đọc lại những lời trên của Phao-lô: Giữa một thế hệ gian tà, sa đọa, tôi phải chiếu sáng như những vì sao trên vòm trời.  Đây chính là ơn gọi của  mọi Kitô hữu.  Giữa một thế giới đầy gian dối, lừa lọc, bon chen, ghen tương, hận thù và chia rẽ, là Kitô hữu, tôi phải sống khác hơn, dám bơi ngược dòng.  Nói như Khuất Nguyên: “Cả đời đục cả, một mình ta trong; mọi người say cả, một mình ta tỉnh”.  Vậy mới cho tôi thấy, đức tin chỉ dành cho những kẻ có sức mạnh và tỉnh táo.  Trong giờ cầu nguyện này, tôi muốn xin Chúa cho tôi được sức mạnh và tỉnh táo dám bơi ngược dòng, trong mọi nơi và mọi lúc.   
Phạm Đức Hạnh, SJ

 


0 comments:

Post a Comment