Sunday, November 4, 2018

Thứ Hai Tuần XXXI Thường Niên – Năm B – II –5-11-2018


Phi-líp-phê 2:1-5

Thu Hai XXXI TN1 Nếu quả thật sự liên kết với Đức Ki-tô đem lại cho chúng ta một niềm an ủi, nếu tình bác ái khích lệ chúng ta, nếu chúng ta được hiệp thông trong Thần Khí, nếu chúng ta sống thân tình và biết cảm thương nhau,2 thì xin anh em hãy làm cho niềm vui của tôi được trọn vẹn, là hãy có cùng một cảm nghĩ, cùng một lòng mến, cùng một tâm hồn, cùng một ý hướng như nhau.3 Đừng làm chi vì ganh tị hay vì hư danh, nhưng hãy lấy lòng khiêm nhường mà coi người khác hơn mình.4 Mỗi người đừng tìm lợi ích cho riêng mình, nhưng hãy tìm lợi ích cho người khác.5 Giữa anh em với nhau, anh em hãy có những tâm tình như chính Đức Ki-tô Giê-su.

(Trích Thư Phi-líp-phê bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:

1.      Đồng tâm nhất trí là một điều quan yếu cần phải có trong mọi gia đình và mọi tổ chức, đoàn thể.  Chính vì thế mà những lời của Phao-lô gởi cho cộng đoàn Phi-líp-phê năm xưa vẫn còn cần thiết đối với mọi cộng đoàn và mọi gia đình ngày nay.  Trong giờ cầu nguyện hôm nay, tôi muốn nhìn ra những việc làm nào của tôi đang đem lại sự hiệp nhất và yêu thương giữa mọi thành viên trong gia đình và cộng đoàn của tôi?  Tôi xin Chúa chúc lành và tiếp tục giúp tôi ý thức duy trì những điều cao đẹp ấy. 

2.      Tôi cũng muốn nhìn ra thái độ, và hành vi của tôi bao lâu nay có thường gây chia sẽ bất hòa trong gia đình và cộng đoàn của tôi?  Tôi xin Chúa cho tôi được can đảm chừa bỏ những thái độ và hành vi có sức hủy hoại ấy.  Tôi muốn lấy lời của Phao-lô làm phương châm sống cho từng ngày sống của tôi, kể từ hôm nay: 3 Đừng làm chi vì ganh tị hay vì hư danh, nhưng hãy lấy lòng khiêm nhường mà coi người khác hơn mình.4 Mỗi người đừng tìm lợi ích cho riêng mình, nhưng hãy tìm lợi ích cho người khác.5 Giữa anh em với nhau, anh em hãy có những tâm tình như chính Đức Ki-tô Giê-su.”         

Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment