Wednesday, November 7, 2018

Thứ Năm Tuần XXXI Thường Niên – Năm B – II –8-11-2018

Thu Nam XXXI TN

Luca 15:1-7

1 Các người thu thuế và các người tội lỗi đều lui tới với Đức Giê-su để nghe Người giảng.2 Những người Pha-ri-sêu và các kinh sư bèn xầm xì với nhau: "Ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng."3 Đức Giê-su mới kể cho họ dụ ngôn này:4 "Người nào trong các ông có một trăm con chiên mà bị mất một con, lại không để chín mươi chín con kia ngoài đồng hoang, để đi tìm cho kỳ được con chiên bị mất?5 Tìm được rồi, người ấy mừng rỡ vác lên vai.6 Về đến nhà, người ấy mời bạn bè, hàng xóm lại, và nói: "Xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được con chiên của tôi, con chiên bị mất đó.7 Vậy, tôi nói cho các ông hay: trên trời cũng thế, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối, hơn là vì chín mươi chín người công chính không cần phải sám hối ăn năn.

(Trích Phúc âm Luca bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:

1.      Tôi có thể thấy thật rõ ngay ở phần đầu của bài đọc hôm nay đó là, sự gần gũi giữa Chúa Giêsu và những người tội lỗi.  Điều này có làm tôi suy nghĩ chăng?  Có lẽ tôi phải tự hỏi: Mọi người có sợ tôi và xa tránh tôi chăng chỉ vì tôi là Kitô hữu, chỉ vì mang cái mã nhà tu, chỉ vì tôi đi lễ và cầu nguyện thường xuyên, chỉ vì tôi ăn ngay ở lành?  Tất cả những việc làm trên đều tốt, nhưng chúng sẽ trở nên vô nghĩa khi mà, vì lòng đạo đức của tôi mà tôi cho mình thánh thiện hơn người, hiểu biết hơn người, tự tách tôi xa mọi người, khiến mọi người không thoải mái đến với tôi.  Trong giây phút này, tôi muốn chiêm ngắm Chúa Giêsu, để ý sự thoải mái và gần gũi của Ngài với mọi người, đồng thời học ở Ngài sự thân thiện này.  Có một cái gì toát ra từ Chúa Giêsu khiến mọi người thiện lương đều muốn đến gần Ngài? 

2.      Người ta vẫn thường nói: Tình yêu làm người ta mù quáng.  Tôi muốn đọc lại dụ ngôn trên và để ý người chăn chiên đi tìm 1 con chiên lạc, dù rằng ông vẫn còn 99 con khác, một hình ảnh quá chênh lệch.  Nên nhớ hình ảnh người chăn chiên chính là Chúa Giêsu, Ngài đang rong ruổi tìm tôi, một con chiên lạc.  Tôi nghĩ sao về hành động này của Chúa Giêsu?  Ngài yêu tôi đến điên cuồng?  Thực sự Ngài có mát, có điên, có mù quáng không khi đi tìm tôi, hay những kẻ tự cho mình là đạo đức mới mát, điên, và mù quáng khi không nhận ra mỗi người đều độc đáo trước mặt Chúa mà không ai có thể thay thế được?  Tôi muốn nói gì với Chúa trong lúc này?     

Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment