Monday, November 5, 2018

Thứ Ba Tuần XXXI Thường Niên – Năm B – II –6-11-2018


Thu Ba XXXI TN

Luca 14:15-24

15 Một trong những kẻ đồng bàn nói với Đức Giê-su: "Phúc thay ai được dự tiệc trong Nước Thiên Chúa!"16 Người đáp: "Một người kia làm tiệc lớn và đã mời nhiều người.17 Đến giờ tiệc, ông sai đầy tớ đi thưa với quan khách rằng: "Mời quý vị đến, cỗ bàn đã sẵn.18 Bấy giờ mọi người nhất loạt bắt đầu xin kiếu. Người thứ nhất nói: "Tôi mới mua một thửa đất, cần phải đi thăm; cho tôi xin kiếu.19 Người khác nói: "Tôi mới tậu năm cặp bò, tôi đi thử đây; cho tôi xin kiếu.20 Người khác nói: "Tôi mới cưới vợ, nên không thể đến được.21 "Đầy tớ ấy trở về, kể lại sự việc cho chủ. Bấy giờ chủ nhà nổi cơn thịnh nộ bảo người đầy tớ rằng: "Mau ra các nơi công cộng và đường phố trong thành, đưa các người nghèo khó, tàn tật, đui mù, què quặt vào đây.22 Đầy tớ nói: "Thưa ông, lệnh ông đã được thi hành mà vẫn còn chỗ.23 Ông chủ bảo người đầy tớ: "Ra các đường làng, đường xóm, ép người ta vào đầy nhà cho ta.24 Tôi nói cho các anh biết: Những khách đã được mời trước kia, không ai sẽ được dự tiệc của tôi."

(Trích Thư Phi-líp-phê bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:

1.      Đối với Người Công giáo, mỗi Thánh lễ là một bữa tiệc: Lời Chúa và Thánh Thể.  Khi tôi đi tham dự Thánh lễ là tôi được ngồi đồng bàn tiệc với Thiên Chúa và với triều thần thiên quốc.  Tuy nhiên, tôi ý thức việc tham dự Thánh lễ này như thế nào?  Phải chăng, tôi cũng có đủ lý do xin kiếu để khỏi phải đến dự tiệc với Chúa, như những người được mời đã làm trong bài đọc hôm nay?  Có bao giờ tôi tự hào mình là một Kitô hữu, hay tôi cảm thấy đây là một gánh nặng vì PHẢI là người Kitô hữu?  Có bao giờ tôi thấy, không đi lễ là một thiệt thòi lớn cho tôi, hay đi lễ bởi PHẢI ĐI và tìm đủ mọi cách để khỏi phải đi lễ, hoặc nếu có đi lễ thì bớt đầu bớt đuôi, đó là chưa kể trong cả Thánh lễ tôi chẳng thực sự dự tiệc với Chủ tiệc, mà chỉ bận nói chuyện không chỉ với người bên cạnh mà còn trong điện thoại nữa?  Trong giây phút này, tôi muốn suy nghĩ về câu nói của người đồng bàn với Chúa Giêsu nói: “Phúc thay ai được dự tiệc trong Nước Thiên Chúa!"

2.      Nước Chúa là nơi có cánh cửa luôn rộng mở cho mọi người bất kể họ là ai, giầu sang hay nghèo hèn, khỏe mạnh hay bệnh tật, thánh thiện hay tội lỗi.  Tôi có thấy đây là một hy vọng cho tôi không?  Tôi muốn vô Nước Chúa hay không?  Cánh thiệp của Chúa đã gởi đi và đã đến với tôi rồi, vấn đề còn lại là do sự tự do chọn lựa của tôi.  Tôi muốn suy nghĩ câu nói của Chúa Giêsu ở cuối bài đọc hôm nay: “Những khách đã được mời trước kia, không ai sẽ được dự tiệc của tôi."  Coi chừng câu nói này đang dành cho tôi!

Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment