Thursday, November 8, 2018

Thứ Sáu Tuần XXXI Thường Niên – Năm B – II –9-11-2018 – Lễ Cung Hiến Đền Thờ Laterano


Thu Sau XXXI TN

Gioan 2:13-17

13 Gần đến lễ Vượt Qua của người Do-thái, Đức Giê-su lên thành Giê-ru-sa-lem.14 Người thấy trong Đền Thờ có những kẻ bán chiên, bò, bồ câu, và những người đang ngồi đổi tiền.15 Người liền lấy dây làm roi mà xua đuổi tất cả bọn họ cùng với chiên bò ra khỏi Đền Thờ; còn tiền của những người đổi bạc, Người đổ tung ra, và lật nhào bàn ghế của họ.16 Người nói với những kẻ bán bồ câu: "Đem tất cả những thứ này ra khỏi đây, đừng biến nhà Cha tôi thành nơi buôn bán."17 Các môn đệ của Người nhớ lại lời đã chép trong Kinh Thánh: Vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa, mà tôi đây sẽ phải thiệt thân.

(Trích Phúc âm Gioan bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:

1.      Sự kiện Chúa Giêsu xua đuổi những người buôn bán trong đền thờ được ghi nhận trong cả bốn phúc âm: Mát-thêu, Mác-cô, Luca và Gioan.  Gioan đặt sự kiện này ngay ở phần đầu phúc âm của ngài, trong khi đó các tác giả kia đặt sự kiện này ở phần cuối sách của họ.  Như vậy sự kiện này quan trọng, và rất quan trọng đối với Gioan.  Sau biến cố này, Gioan ghi nhận những bài giảng quan trọng của Chúa Giêsu như: Chúa Giêsu là bánh hằng sống, là nước trường sinh, là ánh sáng thế gian, là Thiên Chúa thật.  Như vậy để tin vào những gì Chúa Giêsu mạc khải về Ngài hoặc về Thiên Chúa, mọi người cần phải thanh tẩy như Chúa Giêsu tẩy uế đền thờ, phải bỏ đi não trạng cũ kỹ, nặng hình thức, nặng lễ nghi để, từ nay họ có thể trực tiếp đến với Thiên Chúa.  Đâu là một não trạng cũ kỹ mà tôi cần phải bỏ?  Đâu là những rào cản ngăn cách tôi với Chúa?      

2.      Trong Thánh Kinh, “đền thờ” không hẳn chỉ là một tòa nhà bằng gạch đá, nhưng có thể là thân xác của tôi nữa (1Cor. 6:19).  Nếu Chúa Giêsu đến thăm đền thờ là cuộc sống của tôi lúc này, liệu Ngài có phải tẩy uế cuộc đời tôi không?  Đâu là những xấu xa, xú uế trong tôi lúc này, và chúng ở trong tôi bao lâu rồi?  Những xú uế đó có thể là đầu óc hẹp hòi, tâm hồn lạnh lẽo, thói gian manh, hành vi lừa lọc, thái độ khinh miệt kẻ khác, lối sống ích kỷ, cách thực hành đức tin giả hình?  Tôi muốn Ngài tảy uế giúp tôi không?     

Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment