Monday, November 5, 2018

Thần Học Là Gì?

Than Hoc La Gi?
Thần Hoc Là Gì?
Nếu Bạn Muốn Hiểu Thần Học Là Gì?  Bạn có thể bấm vào đường dẫn sau, một clip vui giúp bạn hiểu Thần học là gì:

https://www.youtube.com/watch?v=jYipXj92ves&t=0s&index=2&list=PLw4bPiABRdja6nIzbGOq-msNnYaZdIahM

0 comments:

Post a Comment