Wednesday, March 28, 2018

Thứ Năm Tuần Thánh – Năm B - II – 29-3-2018

Thu Nam TT

Gioan 13:1-15
1 Trước lễ Vượt Qua, Đức Giê-su biết giờ của Người đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha. Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và Người yêu thương họ đến cùng.2 Ma quỷ đã gieo vào lòng Giu-đa, con ông Si-môn Ít-ca-ri-ốt, ý định nộp Đức Giê-su.3 Đức Giê-su biết rằng: Chúa Cha đã giao phó mọi sự trong tay Người, Người bởi Thiên Chúa mà đến, và sắp trở về cùng Thiên Chúa,4 nên trong một bữa ăn, Người đứng dậy, rời bàn ăn, cởi áo ngoài ra, và lấy khăn mà thắt lưng.5 Rồi Đức Giê-su đổ nước vào chậu, bắt đầu rửa chân cho các môn đệ và lấy khăn thắt lưng mà lau.6 Vậy, Người đến chỗ ông Si-môn Phê-rô, ông liền thưa với Người: "Thưa Thầy! Thầy mà lại rửa chân cho con sao?"7 Đức Giê-su trả lời: "Việc Thầy làm, bây giờ anh chưa hiểu, nhưng sau này anh sẽ hiểu."8 Ông Phê-rô lại thưa: "Thầy mà rửa chân cho con, không đời nào con chịu đâu!" Đức Giê-su đáp: "Nếu Thầy không rửa cho anh, anh sẽ chẳng được chung phần với Thầy."9 Ông Si-môn Phê-rô liền thưa: "Vậy, thưa Thầy, xin cứ rửa, không những chân, mà cả tay và đầu con nữa."10 Đức Giê-su bảo ông: "Ai đã tắm rồi, thì không cần phải rửa nữa; toàn thân người ấy đã sạch. Về phần anh em, anh em đã sạch, nhưng không phải tất cả đâu!"11 Thật vậy, Người biết ai sẽ nộp Người, nên mới nói: "Không phải tất cả anh em đều sạch."12 Khi rửa chân cho các môn đệ xong, Đức Giê-su mặc áo vào, về chỗ và nói: "Anh em có hiểu việc Thầy mới làm cho anh em không?13 Anh em gọi Thầy là "Thầy", là "Chúa", điều đó phải lắm, vì quả thật, Thầy là Thầy, là Chúa.14 Vậy, nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau.15 Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em.
(Trích Phúc âm Gioan bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.      Hôm nay cả Giáo hội bước vào Tam Nhật Thánh kỷ niệm việc Chúa Giêsu chết và sống lại.  Bài đọc hôm nay trích từ Phúc âm Gioan.  Nên nhớ Phúc âm Gioan không có trình thuật về Bữa Tiệc Ly như Phúc âm Nhất lãm (Mát-thêu, Mác-cô và Luca), mà chỉ có trình thuật về việc Chúa Giêsu rửa chân cho các môn đệ.  Kết thúc rửa chân, Chúa Giêsu căn dặn các môn đệ phải biết rửa chân cho nhau, tức phải biết phục vụ mọi người ở mức khiêm nhường nhất.  Thứ Năm của Tam Nhật Thánh của hai ngàn năm qua đã luôn được dành riêng để cầu nguyện cho đời sống của các linh mục trong Giáo hội để họ biết sống đời sống phục vụ mọi người trong khiêm nhường và yêu thương, chứ không phải làm linh mục là làm cha thiên hạ.  Tôi muốn dành đôi phút này cầu nguyện cho các linh mục trong giáo hội, đặc biệt những linh mục mà tôi quen biết, những linh mục đang mất dần lửa phục vụ…
2.      Thông thường những lời trăn trối của những người sắp qua đời rất được trân quý và coi trọng.  Tôi muốn đọc lại trình thuật rửa chân trên để cảm nghiệm thật sâu lời trăn trối của Chúa đang dành cho tôi, để sống lại từng cử chỉ rửa chân của Chúa Giêsu cho các môn đệ, trong đó có tôi.  Ngài yêu thương tôi cho đến cùng.  Ngài cúi xuống tận bàn chân dơ bẩn của tôi và đổ nước, lấy áo của Ngài lau cho chân tôi được sạch, được chữa lành.  Tôi cảm nghiệm được sự yêu thương của Ngài dành cho tôi chăng?  Tôi cảm thấy được thúc đẩy làm những việc làm tốt cho những người khác chăng, dù bị hiểu lầm và chống đối một cách nhục nhã? 
Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment