Wednesday, March 14, 2018

Thứ Năm Tuần IV Mùa Chay – Năm B - II – 15-3-2018


Thu Nam IV MC
Xuất Hành 32:7-8
7 ĐỨC CHÚA phán với ông Mô-sê: "Hãy đi xuống, vì dân ngươi đã hư hỏng rồi, dân mà ngươi đã đưa lên từ đất Ai-cập.8 Chúng đã vội đi ra ngoài con đường Ta truyền cho chúng đi. Chúng đã đúc một con bê, rồi sụp xuống lạy nó, tế nó và nói: "Hỡi Ít-ra-en, đây là thần của ngươi đã đưa ngươi lên từ đất Ai-cập."
(Trích Sách Xuất Hành bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/cuu%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.      Câu chuyện thờ bò vàng là một trong những câu chuyện rất nổi tiếng của Cựu Ước.  Câu chuyện này được rất nhiều người nhắc đến ở mọi thời đại, bởi nó rất gần với cuộc sống hằng ngày của mọi người.  Có thể tôi không thờ bò như trong câu chuyện trên, tôi có thể cũng đang thờ biết bao nhiêu ngẫu tượng khác như: các siêu sao thể thao hay điện ảnh, công việc, tiền bạc, đam mê vật chất, đam mê xác thịt, kể cả tội lỗi của tôi khi tôi không chấp nhận tình yêu của Chúa lớn hơn tội lỗi của tôi.  Giờ cầu nguyện này có thể là lúc tôi xem lại tôi đang tôn thờ ai?  Ai và cái gì đang lấy đi, đang xô đẩy Thiên Chúa ra khỏi vị thế ưu tiên hàng đầu trong đời sống của tôi?
2.      Nếu tôi đọc toàn bộ các sách trong Cựu Ước tôi có thể thấy một khuân mẫu lập đi lập lại rất thường trong các sách ấy đó là: 1) Dân sa ngã vào con đường tội lỗi; 2) Chúa rất giận, trừng phạt, rồi tha thứ, 3) nhưng được một thời gian dân lại lỗi lầm, sa ngã vào con đường cũ của chính họ hoặc của tổ tiên họ.  Một khuân mẫu như vậy có giống cuộc đời của tôi không?  Hóa ra Thánh Kinh không chỉ VIẾT VỀ dân Do-thái xưa mà còn VIẾT CHO tôi ngày hôm nay.  Trong giờ cầu nguyện của ngày hôm nay, tôi muốn nhìn lại cuộc sống của tôi để tìm ra những thói quen và khuynh hướng sa ngã của tôi, nhờ vậy tôi có thể tránh không lập đi lập lại những lỗi lầm trong quá khứ.  Tôi muốn xin Chúa giúp tôi điều gì để con người tôi được biến đổi luôn?
Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment