Sunday, March 4, 2018

Thứ Hai Tuần III Mùa Chay – Năm B - II – 5-3-2018

Thu Hai III MC

Thánh vịnh 42:2-4

2 Như nai rừng mong mỏi tìm về suối nước trong,
hồn con cũng trông mong được gần Ngài, lạy Chúa.
3 Linh hồn con khao khát Chúa Trời, là Chúa Trời hằng sống.
Bao giờ con được đến vào bệ kiến Tôn Nhan?
4 Châu lệ là cơm bánh đêm ngày,
khi thiên hạ thường ngày cứ hỏi:
"Này Thiên Chúa ngươi đâu? "
(Trích Thánh Vịnh bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/cuu%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.      Tôi có thể hình dung nai rừng mong mỏi tìm nước trong giờ cầu nguyện này.  Chúng lo lắng tìm đủ mọi nơi, tìm đủ mọi cách sao cho tìm thấy được nguồn nước.  Chúng có thể phải ăn lá cây cho đỡ khát trước khi tìm thấy nguồn nước.  Thiên Chúa là nguồn duy nhất làm tôi no thỏa, khỏi mọi đói khát, Ngài như nguồn nước trong lành giúp tôi có sinh lực sống.  Tôi có thấy tôi khát Thiên Chúa không?  Có thể tôi cảm thấy chẳng khát Thiên Chúa tí nào, bởi tôi cũng vẫn đang có dư đầy nước, nhưng tôi lại không biết đó là nước đã ô nhiễm.  Tôi xin Chúa thanh lọc dòng nước tôi đang uống.  Có thể tôi cảm thấy rất khát khao Chúa.  Cái khát của tôi đến mức nào và bao lâu rồi?  Tôi nỗ lực đi tìm Chúa đến mức nào, như nai khát tìm nước không?  Tôi muốn nói với Chúa điều gì bây giờ?
2.      Cũng có thể tôi cảm thấy cuộc sống của tôi cằn cỗi, vô nghĩa.  Tôi đã lên đường tìm cách thỏa mãn cơn khát của cuộc đời, nhưng lại tìm không đúng cái có thể thỏa mãn cái tôi thật sự đang khát nên tôi vẫn khát đến kiệt sức, khiến cho châu lệ chảy ròng thay cơm bánh đêm ngày, khiến cho thiên hạ cười nhạo vào Thiên Chúa mà tôi tôn thờ.  Thiên hạ hỏi tôi: “Này Thiên Chúa ngươi đâu?”  Tôi trả lời sao?  Tôi thật sự tìm kiếm Ngài như thế nào mà mọi người nhìn thấy tôi mà chẳng thấy Chúa ở trong tôi?  Tôi thật sự tìm kiếm Ngài thế nào mà bây giờ cuộc đời tôi vẫn chẳng có gì thay đổi, vẫn khát, vẫn chờ đến héo mòn?  Trong giờ cầu nguyện này tôi muốn quyết tâm tìm gặp Ngài.  Không chỉ hôm nay, mà một chương trình sống cho những ngày kế tiếp, tiếp tục đi gặp Ngài, bởi chỉ có Ngài mới làm tôi no thỏa.
Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment