Saturday, March 3, 2018

Chúa Nhật Tuần III Mùa Chay – Năm B - II – 4-3-2018


Chua Nhat III MC

Gioan 2:13-22

13 Gần đến lễ Vượt Qua của người Do-thái, Đức Giê-su lên thành Giê-ru-sa-lem.14 Người thấy trong Đền Thờ có những kẻ bán chiên, bò, bồ câu, và những người đang ngồi đổi tiền.15 Người liền lấy dây làm roi mà xua đuổi tất cả bọn họ cùng với chiên bò ra khỏi Đền Thờ; còn tiền của những người đổi bạc, Người đổ tung ra, và lật nhào bàn ghế của họ.16 Người nói với những kẻ bán bồ câu: "Đem tất cả những thứ này ra khỏi đây, đừng biến nhà Cha tôi thành nơi buôn bán."17 Các môn đệ của Người nhớ lại lời đã chép trong Kinh Thánh: Vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa, mà tôi đây sẽ phải thiệt thân.18 Người Do-thái hỏi Đức Giê-su: "Ông lấy dấu lạ nào chứng tỏ cho chúng tôi thấy là ông có quyền làm như thế?"19 Đức Giê-su đáp: "Các ông cứ phá huỷ Đền Thờ này đi; nội ba ngày, tôi sẽ xây dựng lại."20 Người Do-thái nói: "Đền Thờ này phải mất bốn mươi sáu năm mới xây xong, thế mà nội trong ba ngày ông xây lại được sao?"21 Nhưng Đền Thờ Đức Giê-su muốn nói ở đây là chính thân thể Người.22 Vậy, khi Người từ cõi chết trỗi dậy, các môn đệ nhớ lại Người đã nói điều đó, Họ tin vào Kinh Thánh và lời Đức Giê-su đã nói.
(Trích Phúc âm Gioan bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.      Giận dữ là điều không tốt.  Phải tránh bao nhiêu có thể, nhưng nếu không thể tránh được hoặc đôi khi cần phải tỏ giận dữ để ngăn chặn một sự xấu thì giận dữ đó không phải là tội.  Triết gia lỗi lạc thế giới, Aristotle nói: “Bất cứ ai cũng có thể trở nên giận dữ - đó là điều dễ dàng, nhưng để được tức giận với đúng người và đúng mức độ, vào đúng thời điểm và cho đúng mục đích, và đúng cách - đó không phải là điều dễ dàng và không phải ai cũng làm được.”  Bởi thế chỉ giận dữ khi cần, nhưng phải biết làm chủ và đừng phạm tội, như Thánh Phao-lô trong thư gởi tín hữu Ê-phê-sô căn dặn: “Anh em nổi nóng ư?  Đừng phạm tội: chớ để mặt trời lặn mà cơn giận vẫn còn.  Đừng để ma quỷ thừa cơ lợi dụng!” (4:26-27).  Chúa Giêsu trong bài đọc hôm nay cũng rất giận dữ, Ngài đã dùng thừng để xua đuổi và đạp đổ tất cả những gì đang làm nhơ uế Đền Thờ.  Trong giờ cầu nguyện này, tôi muốn xin Chúa giúp tôi nhận ra những thói quen nóng giận của tôi.  Tôi thường nổi giận khi nào, với sự kiện nào và với ai?  Tôi nổi nóng vì một điều thiện ích hay vì muốn xả những tức tối trong tôi?  Cẩn thận, rất nhiều khi tôi đã xả giận trên người vô tội, theo kiểu “giận cá chém thớt.”  Tôi xin Chúa chữa lành những vết tương mà tôi đã gây nên cho những người xung quanh một cách bất công, chỉ vì tôi đã thiếu trưởng thành, hoặc mất tự chủ.
2.      Chúa Giêsu giận dữ dùng thừng đánh đuổi và đạp đổ những người đang làm ô uế đền thờ.  Dĩ nhiên đây không phải là ô uế theo nghĩa đen, tức chim chóc, bò lừa phóng uế ra đền thờ.  Điều Gioan muốn nói ở đây chính là những gì đang ngăn cản con người với Thiên Chúa, như lễ nghi, thủ tục rườm rà và đầy khó khăn khiến người ta không đến với Chúa một cách tự do được.  Nên nhớ là tư tế lúc bấy giờ đưa ra luật là phải đổi tiền trần thế để lấy tiền đền thờ thì mới có tiền để dâng cúng.  Một luật lệ như vậy là làm lợi cho tư tế, tha hồ vơ vét của dân, bất công cho những người nghèo.  Những đòi hỏi phải có của lễ chiên bò, lừa ngựa để tư tế dâng tiến Thiên Chúa.  Sau khi dâng lễ, gia đình tư tế chia chác và vỗ béo cho nhau từ của lễ của những người đến đền thờ.  Quá thối tha và bất công!  Chính vì thế mà Chúa Giêsu đã nổi giận và đạp đổ tất cả những điều này.  Tôi muốn xem lại đời sống của tôi: Có một thứ yêu sách nào, luật lệ nào mà tôi đã đặt ra khiến cho những người khác không dễ dàng tiếp cận được với Chúa qua nhà thờ, gia đình và tâm hồn tôi?  Tôi cần dẹp bỏ ngay, nếu không Chúa sẽ nổi giận quất đuổi tôi như Ngài đã làm năm xưa.       

Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment