Monday, March 12, 2018

Thứ Ba Tuần IV Mùa Chay – Năm B - II – 13-3-2018


Thu Ba IV MC

Gioan 5:1-9

1 Nhân dịp lễ của người Do-thái, Đức Giê-su lên Giê-ru-sa-lem.2 Tại Giê-ru-sa-lem, gần Cửa Chiên, có một hồ nước, tiếng Híp-ri gọi là Bết-da-tha. Hồ này có năm hành lang.3 Nhiều người đau ốm, đui mù, què quặt, bất toại nằm la liệt ở đó, (chờ cho nước động,4 vì thỉnh thoảng có thiên thần Chúa xuống hồ khuấy nước lên; khi nước khuấy lên, ai xuống trước, thì dù mắc bệnh gì đi nữa, cũng được khỏi).5 Ở đó, có một người đau ốm đã ba mươi tám năm.6 Đức Giê-su thấy anh ta nằm đấy và biết anh sống trong tình trạng đó đã lâu, thì nói: "Anh có muốn khỏi bệnh không?"7 Bệnh nhân đáp: "Thưa Ngài, khi nước khuấy lên, không có người đem tôi xuống hồ. Lúc tôi tới đó, thì đã có người khác xuống trước mất rồi! "8 Đức Giê-su bảo: "Anh hãy trỗi dậy, vác chõng mà đi!"9 Người ấy liền được khỏi bệnh, vác chõng và đi được.  Hôm đó lại là ngày sa-bát.
(Trích Phúc âm Gioan bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.      Câu chuyện chữa bệnh của Chúa Giêsu hôm nay có một điều gì đó khiến tôi kinh ngạc không?  Gioan ghi nhận một sự tương phản rất lớn trong câu chuyện.  Bệnh nhân mong được khỏi bệnh, đã nằm chờ bên bờ hồ đến ba mươi tám năm.  Anh ta không có một người thân và bạn bè bên cạnh cũng chẳng có ai để cậy nhờ.  Sự cô đơn, mòn mỏi chờ mong, và chắc chắn nhiều khi hy vọng cũng đã tắt lịm.  Ấy vậy mà khi Chúa Giêsu xuất hiện, anh ta đã được chữa lành và cuộc đời của anh ta đã thay đổi hẳn, đi đứng tự do.  Gặp Chúa là vậy đó.  Gặp Chúa là được biến đổi, được chữa lành và được trào tràn niềm vui.  Tôi đến với Chúa trong giờ cầu nguyện này như thế nào?  Tôi muốn gặp Ngài không hay tôi đến cho xong bổn phận, đến vì mọi người đi tôi cũng đi?  Tôi muốn mở lòng để được biến đổi và được chữa lành ngay từ giờ cầu nguyện này. 
2.      Gioan kết thúc câu chuyện trên bằng câu: “Hôm đó lại là ngày sa-bát.”  Luật Do-thái tuyệt đối cấm người ta làm việc trong ngày sa-bát, như nấu nướng, khiêng vác đồ đạc và kể cả cứu người.  Trong khi đó Chúa Giêsu lại chữa bệnh trong ngày sa-bát.  Chúa Giêsu đã không thể để người bệnh chờ đợi thêm một ngày nữa trong bệnh tật, nhưng muốn giải cứu anh ta ngay, cho dù có phải phạm luật.  Điều này cho tôi thấy tình thương phải là trước nhất và lề luật được làm ra vì con người chứ không phải con người vì lề luật.  Việc làm của Chúa Giêsu muốn nói gì với tôi?  Có khiến tôi cũng muốn hướng ra với tha nhân trong mọi hoàn cảnh, kể cả khi phải phạm luật để cứu được anh chị em xung quanh?  Tôi xin Chúa cho tôi có được những đáp trả mau mắn trước những anh chị em đang cần sự giúp đỡ.    
Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment