Friday, March 30, 2018

Thứ Bảy Tuần Thánh – Năm B - II – 31-3-2018


Thu Bay TTMác-cô 16:1-7
1 Vừa hết ngày sa-bát, bà Ma-ri-a Mác-đa-la với bà Ma-ri-a mẹ ông Gia-cô-bê, và bà Sa-lô-mê, mua dầu thơm để đi ướp xác Đức Giê-su.2 Sáng tinh sương ngày thứ nhất trong tuần, lúc mặt trời hé mọc, các bà ra mộ.3 Các bà bảo nhau: "Ai sẽ lăn tảng đá ra khỏi cửa mộ giùm ta đây?"4 Nhưng vừa ngước mắt lên, các bà đã thấy tảng đá lăn ra một bên rồi, mà tảng đá ấy lớn lắm.5 Vào trong mộ, các bà thấy một người thanh niên ngồi bên phải, mặc áo trắng; các bà hoảng sợ.6 Nhưng người thanh niên liền nói: "Đừng hoảng sợ! Các bà tìm Đức Giê-su Na-da-rét, Đấng bị đóng đinh chứ gì! Người đã trỗi dậy rồi, không còn đây nữa. Chỗ đã đặt Người đây này!7 Xin các bà về nói với môn đệ Người và ông Phê-rô rằng Người sẽ đến Ga-li-lê trước các ông. Ở đó, các ông sẽ được thấy Người như Người đã nói với các ông."
(Trích Phúc âm Mác-cô bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.      Có một điều rất thật và rất phổ biến ở mọi nơi và mọi thời đại đó là, các bà dường như bao giờ cũng sốt sắng hơn các ông trong mọi việc, đặc biệt là trong tình yêu.  Bài đọc hôm nay Mác-cô cũng ghi nhận, không có một ông nào, chỉ có các bà đã mau mắn ra mộ từ sáng sớm tinh sương, họ ra đi mang theo dầu thơm để ướp xác Chúa vì hôm trước làm vội vàng bởi sắp sang ngày sa-bát, cấm làm những chuyện đó.  Chính sự mau mắn trong tình yêu của họ với Chúa Giêsu mà họ được là những người đầu tiên loan báo tin mừng phục sinh.  Điều này cho tôi thấy, tôi sẽ không bao giờ nhận ra và tin rằng Chúa Giêsu đã sống lại nếu tôi không có một tình yêu gắn bó mật thiết với Ngài.  Tôi tin Chúa Giêsu phục sinh không và phục sinh như thế nào?  Tôi chỉ có thể biết được câu trả lời bằng chính sự khám phá của bản thân trong một tương quan yêu thương gắn bó với Chúa Giêsu.  Tôi có thể có được tình yêu này và câu trả lời, ngay trong giờ cầu nguyện này.  Tôi bắt đầu cầu nguyện và nói chuyện với Chúa Giêsu.
2.      Các bà tin được Chúa Giêsu phục sinh là nhờ đã đi vào bên trong mộ và được thiên thần cho biết.  Nhưng để chấp nhận được tin lớn lao này, họ cần phải được trợ giúp đẩy hòn đá rất lớn che cửa mộ.  Chi tiết này nói lên một điều: Để tin Chúa Giêsu đã phục sinh, không phải dễ; bởi luôn có một sự ngăn cản lớn như một tảng đá rất lớn trong tôi.  Ngày nào tôi có thể đẩy tảng đá ra khỏi cửa mộ, tôi mới vô được bên trong mộ Chúa và tôi mới tin.  Các bà đã không tự mình đẩy đá ra được và điều này làm các bà lo sợ, nhưng rồi họ đã được giúp đẩy tảng đá đó ra.  Trong giờ cầu nguyện này có thể tôi cũng phải xin Chúa giúp tôi đẩy tảng đá ra, chúng là những vật cản làm tôi không thể tin vào tin mừng phục sinh.  Tôi có thể nói chuyện với Chúa về khó khăn này.
Phạm Đức Hạnh, SJ


0 comments:

Post a Comment