Monday, March 19, 2018

Thứ Ba Tuần V Mùa Chay – Năm B - II – 20-3-2018


Thu Ba V MC
Dân Số 21:4-9
4 Từ núi Ho, họ lên đường theo đường Biển Sậy, vòng qua lãnh thổ Ê-đôm; trong cuộc hành trình qua sa mạc, dân Ít-ra-en mất kiên nhẫn.5 Họ kêu trách Thiên Chúa và ông Mô-sê rằng: "Tại sao lại đưa chúng tôi ra khỏi đất Ai-cập, để chúng tôi chết trong sa mạc, một nơi chẳng có bánh ăn, chẳng có nước uống? Chúng tôi đã chán ngấy thứ đồ ăn vô vị này."6 Bấy giờ ĐỨC CHÚA cho rắn độc đến hại dân. Chúng cắn họ, khiến nhiều người Ít-ra-en phải chết.7 Dân đến nói với ông Mô-sê: "Chúng tôi đã phạm tội, vì đã kêu trách ĐỨC CHÚA và kêu trách ông. Xin ông khẩn cầu ĐỨC CHÚA để Người xua đuổi rắn xa chúng tôi." Ông Mô-sê khẩn cầu cho dân.8 ĐỨC CHÚA liền nói với ông: "Ngươi hãy làm một con rắn và treo lên một cây cột. Tất cả những ai bị rắn cắn mà nhìn lên con rắn đó, sẽ được sống."9Ông Mô-sê bèn làm một con rắn bằng đồng và treo lên một cây cột. Và hễ ai bị rắn cắn mà nhìn lên con rắn đồng, thì được sống.
(Trích Sách Dân số bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/cuu%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.     Bài đọc từ Sách Dân Số hôm nay nói đến một hình ảnh nổi tiếng trong Cựu ước lẫn Tân ước đó là, hình ảnh con rắn đồng treo trên giá gỗ.  Nhiều người cho rằng biểu tượng y khoa ngày nay con rắn cuốn trên một cái giá đã bắt nguồn từ đoạn Kinh Thánh trên.  Con rắn đồng không phải là có phép mầu có thể chữa lành cho dân cho bằng niềm tin của dân vào biểu tượng đó có sức cứu họ lành.  Chúa Giêsu sau này cũng đã dùng hình ảnh này của Cựu ước để nói về cái chết của Ngài trên thập giá, nhưng Ngài không phải là biểu tượng mà chính là sự chữa lành, nơi Ngài có sức chữa lành nếu tôi tin ở Ngài.  Tôi tin Ngài không?  Tôi có thể cầu khẩn cùng Ngài ngay trong lúc này.
2.     Trong giờ cầu nguyện này tôi cũng muốn chiêm ngắm Chúa Giêsu trên thập giá.  Ngài đã bị treo và đã trở nên sức mạnh chữa lành cho rất nhiều người.  Tôi muốn chiêm ngắm Ngài và để cho tình yêu của Ngài tuôn trào trong tôi.  Tôi muốn đụng chạm đến những đau khổ của Ngài và để cho sự đau khổ của Ngài thánh hóa con người của tôi.    
Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment