Monday, March 5, 2018

Thứ Ba Tuần III Mùa Chay – Năm B - II – 6-3-2018Mát-thêu 18:21-35

Thu Ba III MC21 Bấy giờ, ông Phê-rô đến gần Đức Giê-su mà hỏi rằng: "Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải bảy lần không? "22 Đức Giê-su đáp: "Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy."23 Vì thế, Nước Trời cũng giống như chuyện một ông vua kia muốn đòi các đầy tớ của mình thanh toán sổ sách.24 Khi nhà vua vừa bắt đầu, thì người ta dẫn đến một kẻ mắc nợ vua mười ngàn yến vàng.25 Y không có gì để trả, nên tôn chủ ra lệnh bán y cùng tất cả vợ con, tài sản mà trả nợ.26 Bấy giờ, tên đầy tớ ấy sấp mình xuống bái lạy: "Thưa Ngài, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả hết."27 Tôn chủ của tên đầy tớ ấy liền chạnh lòng thương, cho y về và tha luôn món nợ.28 Nhưng vừa ra đến ngoài, tên đầy tớ ấy gặp một người đồng bạn, mắc nợ y một trăm quan tiền. Y liền túm lấy, bóp cổ mà bảo: "Trả nợ cho tao!"29 Bấy giờ, người đồng bạn sấp mình xuống năn nỉ: "Thưa anh, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả anh."30 Nhưng y không chịu, cứ tống anh ta vào ngục cho đến khi trả xong nợ.31 Thấy sự việc xảy ra như vậy, các đồng bạn của y buồn lắm, mới đi trình bày với tôn chủ đầu đuôi câu chuyện.32 Bấy giờ, tôn chủ cho đòi y đến và bảo: "Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta,33 thì đến lượt ngươi, ngươi không phải thương xót đồng bạn, như chính ta đã thương xót ngươi sao?"34 Rồi tôn chủ nổi cơn thịnh nộ, trao y cho lính hành hạ, cho đến ngày y trả hết nợ cho ông.35 Ấy vậy, Cha của Thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình."
(Trích Phúc âm Mát-thêu bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.      Lời Chúa Giêsu trong Tin Mừng Mát-thêu hôm nay đề cập đến một điều rất thực tế, rất gần gũi trong đời sống của tôi: tha thứ.  Vấn đề thật gần và thực tế này cũng là một điều thật khó khăn đối với tôi.  Tha thứ đã là một điều khó, nhưng khó hơn nữa đó là phải tha thứ như Chúa đòi hỏi: bảy mươi lần bảy.  Trong văn hóa Do-thái, số bảy là số hoàn hảo, nó nói đến một cái gì vĩnh cửu, mãi mãi.  Như vậy Chúa Giêsu đòi hỏi tôi không chỉ tha thứ một lần, mà còn phải tha mãi mãi.  Điều này thật khó và câu hỏi của Phê-rô càng làm cho việc tha thứ có vẻ nặng nề hơn,"nếu anh em con CỨ xúc phạm".  Trong giờ cầu nguyện này tôi muốn nói chuyện với Chúa xem, tôi có đang khó chịu, khó tha thứ với ai chăng?  Có thể nói cho Ngài biết lý do tôi không muốn tha thứ hay tôi không thể tha thứ cho người ấy.  Tôi muốn xin Chúa giúp tôi như thế nào để dễ tha thứ hơn? 
2.      Tôi vẫn khó tha thứ ư?  Tôi đọc lại dụ ngôn trên của Chúa Giêsu một cách chậm rãi, bao nhiêu lần có thể và để ý xem Chúa đã tha thứ cho tôi như thế nào?  Có bao lần tôi đã xin Chúa thứ tha cho tôi và có khi nào Ngài từ chối với tôi chăng?  Có bao nhiêu lần anh chị em của tôi đã xúc phạm đến tôi, họ đã xin lỗi tôi bao nhiêu lần, tôi tha thứ cho họ mấy lần?  Lỗi lầm của họ xúc phạm đến tôi có lớn bằng lỗi lầm tôi đã xúc phạm đến tha nhân, đến chính mình và đến Chúa không?  Nếu bao nhiêu suy tư đó vẫn không đủ sức mạnh giúp tôi dám tha thứ cho ai đó, ít ra tôi có thể xin Chúa cho tôi được lòng ao ước muốn tha thứ.  Tôi có thể kết thúc giờ cầu nguyện này bằng cách nói với Chúa: "Lạy Chúa, con đang rất oán giận với người tên là…  Con không thể tha thứ cho họ được trong lúc này, nhưng con muốn cầu nguyện cho họ.  Xin Chúa cho con và họ được ơn chữa lành và bình an trong tâm hồn. Amen.” 
Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment